Gursu je treba poročati o vseh poslih z nepremičninami

Lastniki nepremičnin morajo do 15. v mesecu geodetski upravi poslati poročilo o kupoprodajnih in najemnih poslih s stavbami in deli stavb. S tem naj bi povečali pregled nad nepremičninskim trgom.

Stanovanje

(Foto: Thinkstock)

1. julija se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin, s tem pa je tudi nastopila obveznost poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami in najemnih poslih s stavbami in deli stavb. Podatke je treba poslati Geodetski upravi RS (Gurs) do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen posel.

Kot so sporočili iz Geodetske uprave RS (Gurs), prilagojeno evidenco trga nepremičnin predvideva že zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, na podlagi sklepa resornega ministra, objavljenega junija v uradnem listu, pa se začne uporabljati 1. julija.

O kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo podatke pošiljati davčna uprava iz evidence napovedi za odmero davka na promet z nepremičninami ter prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) oz. lizingodajalci iz pogodb o finančnem lizingu nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV.

Lizingodajalci lahko pošljejo podatke o pogodbah, ki na dan 1. julij 2013 še trajajo, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi finančnega lizinga nepremičnin obračunan DDV ali davek na promet nepremičnin.

Elektronsko poročanje za prodajalce in lizingodajalce

Prodajalci nepremičnin in lizingodajalci morajo o poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, poročati elektronsko – z vnosom podatkov v prilagojeno evidenco trga nepremičnin ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije.

GURS - 6

Gurs (Foto: Blaž Garbajs)

O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo poročati najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem, najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti države ter upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh "aktivnih" poslih – o najemnih pogodbah, ki so na dan 1. julij 2013 še trajale, in o novih najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu.

V primeru oddajanja stavb v državni lasti ali ko je najemodajalec upravnik (oddaja v najem skupnih stavb ali delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi), se v evidenco trga nepremičnin poroča elektronsko, v primeru, ko je najemodajalec fizična oseba, pa se lahko poroča elektronsko ali po pošti na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Gursa.

Tako podatke o kupoprodajnih poslih in finančnem lizingu kot o oddaji v najem je treba posredovati do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen pravni posel. Npr. podatke o pravnih poslih, ki bodo sklenjeni julija, je treba poslati do 15. avgusta.

Evidenca bo omogočala večji pregled

Na Gursu pravijo, da je evidentiranje teh podatkov prvenstveno namenjeno pridobivanju podatkov o prodajnih cenah in najemninah za izvajanje nalog množičnega vrednotenja nepremičnin. Na podlagi teh podatkov se oblikujejo modeli vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin, določajo posplošene tržne vrednosti nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin, ter indeksi vrednosti, s katerimi se vrednosti nepremičnin prilagajajo trenutnim tržnim razmeram.

Evidenca trga nepremičnin je kot javna evidenca namenjena tudi drugim uporabnikom oz. je uporabljena za druge namene (za potrebe statistike, davčne namene), če tako določajo predpisi. Prek javnega vpogleda v podatke o cenah in najemninah prispeva k preglednosti in učinkovitosti trga nepremičnin, dodajajo na Gursu.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 19
 
lordvader 07.07.2013 11:34:31
Prepričan sem, da v drugih državah takega načina posredovanja podatkov GURS ni. Torej smo v Sloveniji spet bolj papeški od papeža, koliko ljudi pa bo potrebno zaposliti za to bedarijo, pa niti ne povedo. Namen je bolj ali manj samo v kontroli nad državljani, pa se pritožujemo nad Ameriko. Najprej moramo pomesti pred svojim pragom. Že groba primerjava v številu evidenc in javni objavi le-teh med sosednjo Avstrijo in nami nam da odgovor na vprašanje, ali je Slovenijatotalitarna komunistična država.
Več komentarjev