Stanje na cestah

za petek, 26. avgust 2016, ob 01:32 uri A2, Ljubljana - Obrežje med priključkom Višnja Gora in priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta bo do 26. 8. 2016 zaradi izrednega dogodka zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto. Goreči avtobus.Dela:- Na ljubljanski severni obvoznici sta zaprta izvoz Industrijska cona Šiška (Litostrojska) in uvoz Lj. - Savlje proti razcepu Zadobrova, ostali priključki so odprti. Dela potekajo tudi na Dunajski cesti v Ljubljani. V času jutranje prometne konice voznikom odsvetujemo uporabo izvoza Bežigrad. - Na gorenjski avtocesti je proti Karavankam zaprt priključek Kranj - vzhod. Obvoz preko Brnika ali priključka Kranj - zahod. - Na štajerski avtocesti med Šempetrom in Celjem  zahod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Predvidoma do 14. oktobra bo zaprt uvoz Žalec proti Ljubljani. Obvoz bo možen preko priključkov Šempeter ali Celje - zahod. - Hitra cesta skozi Maribor H2 bo med priključkoma Meljska cesta in Zrkovska v obe smeri zaprta do 28. avgusta. Obvoz je preko priključkov Meljska cesta in Zrkovska.

 
Cesta
Opis
zaprta A2-E70, Ljubljana - Obrežje
A2, Ljubljana - Obrežje med priključkom Višnja Gora in priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta bo do 26. 8. 2016 zaradi izrednega dogodka zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
zaprta LZ-298030, Šolska cesta
LZ, Otočec , na Šolski cesti, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 3.9.2016. Obvoz je urejen.
zaprta LZ-244110, Maribor - Vurberk - Ptuj
Maribor, Osojnikova ulica, popolna zapora uvoza na hitro cesto skozi Maribor, zaradi del na hitri cesti, predvidoma do 27. 8. 2016. Obvoz je urejen.
zaprta LZ-242440, Meljska cesta
Maribor, Meljska cesta, zaprt zavijalni pas na hitro cesto skozi Maribor, zaradi del na hitri cesti, predvidoma do 27. 8. 2016. Obvoz je urejen.
zaprta Ljubljana, Pod Ježami
Ljubljana, Pod Ježami, v križišču z Potrčevo ulico, vključno z podvozom pod železniško progo, popolna zapora zaradi ureditve šolske poti, predvidoma do 31. 08. 2016.
zaprta H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor
H2, hitra cesta skozi Maribor na uvozu MB - center v smeri Maribora bo do 27. 8. 2016 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
zaprta H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor
H2, hitra cesta skozi Maribor na nadvozu Melje v smeri Maribora bo do 27. 8. 2016 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
delo A2-E61, Ljubljana - Karavanke
A2, Ljubljana - Karavanke, med počivališčem Voklo in priključkom Kranj - zahod v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
delo R3-715, Murska Sobota - Skakovci
R3-715, Murska Sobota - Skakovci, v Murski Soboti, pri Markišavcih, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske steze do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor
H2, hitra cesta skozi Maribor pred pokritim vkopom Maribor v smeri Šentilja, Avstrije bo do 27. 8. 2016 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
delo R3-656, Borovec - Dragarji
R3-656, Borovec - Dragarji, pri Borovcih, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, do 30.8.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R1-215, Trebnje - Mokronog
R1-215, Trebnje - Mokronog, na Mirni, na Glavni cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo RT-932, Slovenj Gradec - Pungart
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Golavabuki, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Cezanjevcih, polovična zapora zaradi popravila zidov do 26.8.2016 dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo A1-E57, Ljubljana - Maribor
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Šempeter in počivališčem Lopata v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
delo A1-E57, Ljubljana - Maribor
A1, Ljubljana - Maribor, na uvozu Celje - center v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
delo A1-E57, Ljubljana - Maribor
A1, Ljubljana - Maribor, na izvozu Celje - center iz smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
delo R2-444, Razdrto - Podnanos
R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podnanosu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema, predvidoma do 26. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G2-105, Novo mesto (Bučna vas - Krka)
G2-105, Novo mesto (Bučna vas - Krka), na Andrijaničevi cesti, polovična zapora zaradi izgradnje daljnovoda, predvidoma do 8. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R2-409, Kalce - Planina
R2-409, Logatec - Planina, pri Grčarevcu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča, predvidoma do 26. 8. 2016, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G1-6, Prem - Ilirska Bistrica
G1-6, Pivka - Ilirska Bistrica, Dolnja Bitnja - Gornja Bitnja, oviran promet zaradi popravila vozišča do 29. 8. 2016.
delo G1-4, Velenje - Črnova
G1-4, Velenje - Arja vas, Pirešica - Črnova, pri Vinski Gori, polovična zapora zaradi izvedbe kanalizacije, predvidoma do 5. 9. 2016, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta H3 , Ljubljana - severna obvoznica
H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Lj. - Savlje v smeri Zadobrove bo do 30. 8. 2016 zaradi del zaprt uvoz.
zaprta H3 , Ljubljana - severna obvoznica
H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Ind. cona - Lj. Šiška iz smeri Kosez bo do 30. 8. 2016 zaradi del zaprt izvoz.
izredni G1-9, Jurovci - Gruškovje
G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih so možne občasne, do 15 minutne, popolne zapore zaradi miniranja, od ponedeljka do četrtka med 8:30 in 12:00, predvidoma do 30. 9. 2016.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste