Stanje na cestah

za torek, 2. september 2014, ob 13:06 uriGost promet je na relaciji MP Sečovlje - Portorož - Strunjan - Koper. Čakalne dobe na MP:-Sečovlje 1 ura, vstop v Slovenijo;-Dragonja 20 minut v obe smeri (vstop, izstop v/iz SLO).Okvara vozila:- na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Lipovci v smeri Lendave, zaprt vozni pas.

Poplavljena vozišča, zaprte ceste:- regionalne ceste Majšperk - Jurovci pri Stogovcih in Smednik - Zameško - Kostanjevica med Malencami in Koprivnikom, Črenšovci - Razkrižje na mostu čez Muro;- cesta pri mejnem prehodu Hotiza;- lokalni cesti Strug - Makole pri Varošu ter v Makolah pri mostu čez Dravinjo.Na cestah v okolici šol vozite previdno in počasi!

Danes bo promet oviran in povečan na cestah med letališčem Jožeta Pučnika in Bledom zaradi vozil s spremstvom.

Turistična sezona se izteka, zato se bo postopno povečalo število obnovitvenih ter vzdrževalnih del na slovenskih cestah. Voznike opozarjamo na previdnost in upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

 
Cesta
Opis
zastoj G2-111, Valeta - Sečovlje
G2-111, Sečovlje - Lucija - Portorož, gost promet z zastoji.
delo R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice
R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice, pri Dobernežu, polovična zapora zaradi popravila varnostne ograje do 13.30 ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
zastoj G2-111, Koper (Žusterna) - Izola (ruda)
G2-111, Izola - Koper, gost promet z zastoji.
delo Maribor
Maribor, na Radvanjski cesti, med Letonjevo ulico in Jarnikovo ulico, oviran promet zaradi sanacije pločnika do 10. 9. 2014.
delo R3-686, Tepanje - Žiče
R3-686, Tepanje - Žiče, v Draži vasi, polovična zapora zaradi popravila vozišča do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-615, Tri hiše - Volčja Draga
R3-615, Tri hiše - Volčja Draga, pri Okroglici, polovična zapora zaradi obrezovanja rastlin, predvidoma do 17. ure.
delo R2-444, Selo - Nova Gorica
R2-444, Selo - Nova Gorica, Tri Hiše - Črniče, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 17. ure.
delo A2-E61 Karavanke - Ljubljana
Na avtocesti Karavanke - Ljubljana med priključkom Radovljica in priključkom Lesce v smeri Karavank/Avstrije bo do 2. 9. 2014 zaradi del oviran promet.
delo A2-E61 Karavanke - Ljubljana
Na avtocesti Karavanke - Ljubljana med priključkom Kranj - vzhod in počivališčem Voklo v smeri Ljubljane bo do 2. 9. 2014 zaradi del oviran promet.
delo H4 Razdrto - Vrtojba
Na hitri cesti Razdrto - Vrtojba med prehodom Vrtojba in priključkom Šempeter v smeri Razdrtega bo do 2. 9. 2014 zaradi del zaprt vozni pas.
zaprta R3-726, Črenšovci - Razkrižje
R3-726, Črenšovci - Razkrižje, na mostu čez Muro, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je urejen čez Veržej.
izredni A5 Maribor - Lendava
Na avtocestnem odseku Maribor - Lendava med priključkom Murska Sobota in priključkom Lipovci v smeri Lendave je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas.
zaprta Občina Lendava
Občina Lendava, mejni prehod Hotiza, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
zaprta R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica
R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica, Malence - Koprivnik, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
zaprta LC-440500, Makole - sv. ana - stoperce
Občina Makole , v Makolah pri mostu čez Dravinjo, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
zaprta LC-440520, Strug - makole
LC-440520, Strug - Makole, pri Varošu, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
zaprta R3-690, Majšperk - Jurovci
R3-690, Majšperk - Jurovci, pri Stogovcih, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
izredni R2-419, Novo mesto - Šentjernej
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, pri Ratežu, polovična zapora zaradi vdora brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
izredni R3-650, Žužemberk - Pluska
R3-650, Žužemberk - Pluska, pri Liscu, polovična zapora zaradi vdora cestnega jarka. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, pri Ribnikih, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 20. 9. 2014, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-742, Podpeč - Brezovica
R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah na Podpeški cesti, pri prehodu čez železniški prehod, polovična zapora zaradi del do 5. 9. 2014, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-690, Tržec - Zg. Leskovec
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, na mostu čez Dravinjo, med Vidmom pri Ptuju in Pograjeno, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema do 2. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo RT-935, Fram - Cestnik - Areh
RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, na Turnerjevi ulici, polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 31. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R2-417, Šmartno pri Litiji - Vel. Reka
R2-417, Šmartno pri Litiji - Ljubež v Lazih, v Šmartnem pri Litiji, na Usnjarski cesti in Grumovi cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije in krožišča do 15. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta Celje, Cesta v Lokrovec
Celje, Cesta v Lokrovec, popolna zapora zaradi polaganja električnih kablov do 3. 9. 2014.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste