Stanje na cestah

za četrtek, 30. marec 2017, ob 20:23 uriZastoj zaradi del je na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Novem mestu, približno 500 m.Čakalna doba je na mejnem prehodu Starod za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo približno 1 uro in pol.Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas.Na gorenjski avtocesti bo v predoru Karavanke do jutri do 5. ure zjutraj zaradi vzdrževalnih del promet potekal izmenično enosmerno. Čakalna doba pred predorom je približno 30 minut. Polovična zapora bo tudi v prihodnjem tednu od ponedeljka, 3. 4.,  od 23. ure do petka, 7. 4., do 5. ure.Popolne zapore:- Bratonci - Križevci med Veržejem in Križevci do 19. ure.- Spodnja Pohanca - Kapele, V Dobravi - Kapele do 26. aprila.

 
Cesta
Opis
zastoj A2-E70, Ljubljana - Obrežje
A2, Ljubljana - Obrežje, pred predorom Debeli hrib v smeri Novega mesta nastajajo krajši zastoji.
izredni A1-E61, E70, Koper - Ljubljana
A1, Koper - Ljubljana, v predoru Kastelec v smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas.
delo A2-E70, Ljubljana - Obrežje
A2, Ljubljana - Obrežje, v predoru Debeli hrib v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt vozni pas.
delo A1-E57, Maribor - Ljubljana
A1, Maribor - Ljubljana, pred predorom Trojane v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
delo R2-447, Petrovče - Žalec
R2-447, Žalec - Celje, pri Žalcu, v križišču s Celjsko cesto, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 7.4.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof)
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Straži, polovična zapora zaradi izvedbe kamnitega zidu, predvidoma do 3. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R2-422, Podsreda - Brestanica
R2-422, Bistrica ob Sotli - Brestanica, na Senovem, na Titovi cesti, polovična zapora zaradi ureditve križišča, predvidoma do 26. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-657, Bosljiva Loka - Osilnica
R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, pri Selih, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja, predvidoma do 5. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica
R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, v Malečniku, polovična zapora zaradi sanacije javne kanalizacije, predvidoma do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto
R3-664, Uršna Sela - Birčna vas, pri Uršnih Selih, na Vaški cesti, polovična zapora zaradi izgradnje cestne razsvetljave, predvidoma do 10. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče)
G2-104, Trzin - Črnuče - Ljubljana, v Trzinu, na Ljubljanski cesti, proti Ljubljani, oviran promet zaradi ureditve križišča Mlake, predvidoma do 10. 4. 2017
delo G1-1, MB (c. Proletarskih Brigad - Tržaška cesta)
G1-1, MB (c. Proletarskih Brigad), oviran promet zaradi vzdrževalnih del do 31. 3. 2017, med 7. in 17. uro. Zaprt je en pas v vsako smer.
delo R1-225, Črnivec - Radmirje
R1-225, Črnivec - Radmirje, v Gornjem Gradu, polovična zapora zaradi pripravljalnih del za preplastitev do 31. 3. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Občasne 15. minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G2-106, Kočevje - Livold
G2-106, Kočevje - Livold, v Kočevju, na Reški cesti, polovična zapora zaradi obnove pločnika za pešce, predvidoma do 10. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-704, Ribnica - Brezno
R3-704, Ribnica - Brezno, pri Podvelki, na mostu čez Dravo, polovična zapora zaradi izgradnje povezovalnega vodovoda, predvidoma do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo A2-E61, Karavanke - Ljubljana
A2, Karavanke - Ljubljana, v predoru Karavanke je zaradi obnovitvenih del oviran promet in poteka izmenično enosmerno.
delo G2-102, Idrsko - Peršeti
G2-102, Tolmin - Kobarid, Volarji - Tolmin, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
delo R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva)
R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva), na Igu, polovična zapora zaradi obnove telekomunikacijskega omrežje do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R1-229, Rogoznica - Senarska
R1-229, Ptuj - Senarska, v Placarju, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 7. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Oseku, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 5. 2017. Obvoz je urejen za osebna in tovorna vozila do 7,5 ton po lokalni cesti Gasilski dom - Osek. Za tovorna vozila nad 7,5 ton pa po državnih cestah Lenart - Senarska - Cerkvenjak in naprej po lokalnih cestah do Oseka.
delo R2-433, Lenart - Trate
R2-433, Lenart - Trate, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 5. 6. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo A1-E61, E70, Koper - Ljubljana
A1, Koper - Ljubljana, pred izvozom Razdrto v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
delo R1-209, Bled - Soteska
R1-209, Bled - Soteska, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 31. 3. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta LC-464050, Frankolovo - Socka
LC-464050, Frankolovo - Socka, pri Trnovljah pri Socki, popolna zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 15. 5. 2017. Obvoz je urejen.
delo R3-620, Štorje - Štanjel
R3-620, Štorje - Štanjel, v Kazljah, polovična zapora zaradi obnove fasade do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste