Stanje na cestah

za petek, 4. september 2015, ob 00:41 uriV Ljubljani je v Novih Jaršah zaprt del ceste od Šmartinske ceste proti nakupovalnem središču zaradi poškodovanega vozišča.

Na dolenjski avtocesti bo zaradi del med Višnjo Goro in Ivančno Gorico promet do predvidoma 11. oktobra potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno. V smeri prometne konice bosta odprta dva pasova in en vozni pas v obratno smer. Zaprt je tudi uvoz Višnja Gora proti Obrežju.

Zaradi pripravljalnih del bo na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem vse do 8. septembra, ko naj bi zaporo dokončno postavili, promet oviran. Zapirali bodo posamezne pasove v obe smeri. Pričakujemo tudi daljše zastoje.

 
Cesta
Opis
izredni R3-653, Hrib - Trava - Podplanina
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
izredni A5 , Lendava - Maribor
A5, Lendava - Maribor, pred počivališčem Dolinsko - sever v smeri Murske Sobote sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
zaprta Ljubljana
Ljubljana, med Šmartinsko cesto in krožiščem proti nakupovalnem središču, popolna zapora zaradi poškodovanega vozišča.
delo R1-204, Šempeter - Dornberk
R1-204, Šempeter - Dornberk, pri Šempetru, polovična zapora zaradi krpanja vozišča, do 4. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R1-210, Trebija - Sovodenj
R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, polovična zapora zaradi del do 5. 9. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R1-230, Gornja Radgona - Radenci
R1-230, Gornja Radgona - Radenci, Gornja Radgona - Šratovci, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
izredni R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo)
R1-210, Preddvor - Kranj (Primskovo), v Miljah, polovična zapora zaradi poškodbe objekta.
delo R2-447, Želodnik - Domžale
R2-447, Želodnik - Domžale, na Viru, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 10. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G1-5, Celje - Šmarjeta
G1-5, Celje - Šmarjeta, v Celju, na Ulici XIV. Divizije, polovična zapora zaradi sanacije fasade na poslovni stavbi do 15. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta LC-038010, Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju
Celje, Maistrova ulica, od Maistrove ulice 15 do odcepa za Anski vrh, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 1.10.2015.
delo R1-207, Črni vrh - Col
R1-207, Ajdovščina - Col - Črni vrh, pri Črnem Vrhu, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 16. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec
R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Vrhah, polovična zapora zaradi ureditve prehoda za pešce do 30. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G2-102, Peršeti - Most na Soči
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije zidov in vozišča do 30. 10. 2015 Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G1-6, Pivka - Ribnica
G1-6, Pivka - Ribnica, v Pivki, polovična zapora zaradi rekonstrukcije pločnika do 30. 12. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R2-449, Lenart - Gornja Radgona
R2-449, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 21.4.2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta RT-907, Krnica - Zg. Radovna
RT-907, Krnica - Zg. Radovna, v Krnici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 12. 2015. Obvoz je urejen.
delo R1-216, Črmošnjice - Črnomelj
R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Vrčicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije priključka za kamnolom do 25. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G2-104, Mengeš (Kolodvorska cesta) - Trzin
G2-104, Mengeš - Trzin, v Trzinu, na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi gradnje trgovskega centra do 6. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-697, Nazarje - Gornji grad
R3-697, Nazarje - Gornji grad, v Šmartnem ob Dreti, polovična zapora zaradi izvedbe pločnikov in preplastitve vozišča do 3.10.2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica
R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, v Nebovi, polovična zapora zaradi del do 18. 9. 2015, dnevno med 8. in 14. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
zaprta A2-E70, Ljubljana - Obrežje
A2, Ljubljana - Obrežje na priključku Višnja Gora v smeri Novega mesta bo do 11. 10. 2015 zaradi del zaprt uvoz.
delo A2-E70, Ljubljana - Obrežje
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Višnja Gora in priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta bo do 11. 10. 2015 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
delo A2-E70, Obrežje - Ljubljana
A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Ivančna Gorica in priključkom Višnja Gora v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
delo R3-694, Velenje - Dobrteša vas
R3-694, Velenje - Šempeter, v Kavčah, polovična zapora zaradi rušitve objekta in rekonstrukcije cestnega priključka do 18. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
delo G1-1, Vič - Dravograd
G1-1, Vič - Dravograd, pri Viču, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 25. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste