VIDEO: Požar uničil na tisoče dragocenih dokumentov

Silovit požar, ki je divjal v moskovskem institutu za znanstvene informacije o družbenih vedah Inion, je poškodoval ali uničil več kot milijon dragocenih zgodovinskih dokumentov, nekaterih še iz 16. stoletja. Velik del škode je povzročila tudi voda.
požar v Moskvi