Grep v stečaj

Okrožno sodišče v Ljubljani je uvedlo stečajni postopek nad družbo Gradis-Energoplan (Grep), katere glavno premoženje je nedokončan trgovski del Stožic. Predlog za to je vložil upnik Rastoder. Nepremičnine Grepa se bodo v stečajnem postopku prodajale na javni dražbi.
Grep