Zanimanje tujcev za nakup nepremičnine v Sloveniji naraslo za kar 28 odstotkov

Geodetska uprava RS ugotavlja, da so tujci v letu 2016 kupili kar 28 odstotkov več nepremičnin v Sloveniji kot leto prej. Skupno so kupili 186 hiš z zemljiščem in 166 stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Največ kupcev je iz Italije, Avstrije, Nemčije, Velike Britanije in Hrvaške.
Prodaja nepremičnine