GRAWE v 2016 z 16,1 % rastjo in 1,3 milijona evrov dobička

Skupščina delničarjev GRAWE zavarovalnice se je seznanila s poslovanjem družbe, ki je v letu 2016 dosegla rekordne rezultate. Z 41,6 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij so v GRAWE bistveno presegli zastavljene načrte in število sklenjenih zavarovanj povečali na več kot 350.000.

Najvišji prihodki so bili prav iz naslova premoženjskih zavarovanj, najvišjo rast na višini premij pa so dosegli na področju avtomobilskih zavarovanj. Številke, ki dokazujejo zadovoljstvo strank ter napredek v uvajanju novih storitev in ponudb. Da je vizija in cilj v prihodnjih letih še bolj strma rast, dokazuje dejstvo, da so v letu 2016 povečali svoj tržni delež in se po višini finančnih naložb vpisali na zemljevid kot ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji, in tudi v Evropi.

Vodstvo GRAWE zavarovalnice d. d. je na današnji skupščini delničarjev predstavilo poslovne rezultate za leto 2016. Kljub ostri konkurenci in zaostrenim gospodarskim razmeram je GRAWE zavarovalnici uspelo povečati obseg poslovanja in njen tržni delež. Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 1,5 milijone evrov, čisti dobiček pa 1,3 milijona evrov, s čimer so v GRAWE zavarovalnici bistveno presegli zastavljene načrte in dosegli rekordno leto. Delničarji so na skupščini podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu ter sprejeli predlog o delitvi dobička iz poslovnega leta 2016. Ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje, s čimer se povečuje razvojni potencial zavarovalnice.

Direktor

"Po osnovnem parametru obračunanih premij smo v GRAWE zavarovalnici v letu 2016 znatno presegli načrte in dosegli rekordno vrednost v več kot četrt stoletni zgodovini poslovanja našega podjetja v Sloveniji. Z drugim zaporednim letom zelo intenzivne rasti na področju premoženjskih zavarovanj, še posebej avtomobilskih, smo si ustvarili nov tržni položaj in ugled. Poslovno leto 2016 smo podobno kot vsa leta do sedaj sklenili z dobičkom. Po 26-ih letih uspešnega delovanja v Sloveniji verjamem, da je prihodnost GRAWE zavarovalnice zagotovo perspektivna in dinamična. Kot eden poglavitnih izzivov v letu 2016 se je ob izraziti rasti našega poslovanja pojavila dodatna potreba po preseganju kvalitete. Z bogato tradicijo in izkušnjami, ki jih nadgrajujemo z znanjem in inovativnostjo v GRAWE zavarovalnici vzgojenih strokovnjakov, uresničujemo vodilo »višji nivo kvalitete, višje zadovoljstvo strank," je poslovanje ocenil mag. Božo Emeršič,  predsednik uprave GRAWE zavarovalnice.

 

Uspešna rast, zabeležena v številkah

Uspešnost poslovanja v letu 2016 dokazujejo tudi več kot rastoče številke, ki s svojo vsebino napovedujejo tudi plodno leto 2017. GRAWE zavarovalnica je v preteklem poslovnem letu povečala število sklenjenih zavarovanj na 351.213, kar je za 31 odstotkov več kot v letu 2015. Njen tržni delež pa se je povečal na 2,03 odstotka.

V letu 2016 je zavarovalnica obravnavala 18.151 škodnih zahtevkov. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod GRAWE zavarovalnice v 2016 so znašali 28,2 milijonov evrov, kar je 20 odstotkov več kot leta 2015.
Kosmati prihodki od zavarovalnih premij so dosegli 41,6 milijonov evrov, od tega 23,1 milijonov na področju premoženjskih zavarovanj in 18,5 milijonov na področju življenjskih zavarovanj. Ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank, kar se odraža tudi na rasti zaračunanih premij v višini 16,1 odstotkov. Največja rast je bila dosežena na področju avtomobilskega zavarovanja, saj so obračunane premije znašale 14,6 milijona evrov, kar je za 93,7 odstotkov več kot prejšnje leto.

Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2016 dosegla 477 milijonov evrov. Strankam GRAWE zavarovalnice, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo na dobičku, se vsako leto pripiše dobiček iz poslovanja. Tako so dobiček pripisali več tisoč strankam, skupno v vrednosti 12,4 milijonov evrov.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 0
Več komentarjev