Lastnikom Hita 1,35 milijona evrov bilančnega dobička

Novogoriški Hit je lani ustvaril slabe tri milijone evrov čistega dobička, od tega si bodo lastniki razdelili 1,35 milijona evrov. Poleg tega so na skupščini imenovali tudi tri nove člane nadzornega sveta.

Hit-1

Lastniki družbe Hit si bodo razdelili 1,35 milijona evrov bilančnega dobička, preostali del je ostal nerazporejen. (Foto: Dare Čekeliš)

Lastniki novogoriške igralniške družbe Hit si bodo po sklepu današnje skupščine delničarjev razdelili 1,35 milijona evrov, preostali dobiček pa je ostal nerazporejen. Na skupščini so bili imenovani tudi trije člani nadzornega sveta, to so Irma Frelih, Marjan Pintar in Gregor Bajraktarević.

Članom nadzornega sveta, ki sta zastopala Kad in Sod, je potekel mandat, Pintar pa bo kot predstavnik lokalne skupnosti nadomestil Marina Furlana, ki je odstopil sredi maja zaradi osebnih razlogov, ki so povezani s preobremenjenostjo in poslovnimi obveznostmi v podjetjih, ki jih vodi.

Skupščina se je ob prisotnosti 88,77-odstotne udeležbe kapitala najprej seznanila z letnim poročilom družbe Hit za poslovno leto 2016 s poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine Hit s poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta, so sporočili s Hita.

Družba Hit je lani ustvarila slabih 3,8 milijona evrov čistega dobička. Po sklepu uprave je bilo 1,9 milijona evrov razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2016 pa znaša slabe tri milijone evrov. Skupščina je po nasprotnem predlogu SDH in Kapitalske družbe sprejela sklep, da se za plačilo dividende delničarjem – imetnikom prednostnih delnic, nameni 1,358 milijona evrov, preostali bilančni dobiček v višini 1,6 milijona evrov pa ostane nerazporejen.

Kazino Perla

Na skupščini so imenovali tudi tri člane nadzornega sveta. (Foto: Mateja Klavs)

Prvotni predlog delitve dobička, ki sta ga pripravila uprava in nadzorni svet, je predvideval za 200.000 evrov nižje izplačilo delničarjem.

Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) poslovanje družbe v letu 2016 ocenjujeta za uspešno, saj so ključni kazalniki poslovanja presegli tako tiste iz leta 2015, kot tudi načrtovane, so še zapisali.

Zato so bile na skupščini podeljene razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Za revizorja letnega poročila družbe Hit za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila skupine Hit je bila imenovana revizijska hiša Deloitte revizija.

Dobička v preteklem letu so bili deležni tudi zaposleni v novogoriški družbi. Skupščina je danes pooblastila predsednika uprave Janeza Mlakarja za sklenitev nove pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2018, ki predvideva izplačilo v višini deset odstotkov preostalega čistega dobička poslovnega leta.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 8
 
brezveze13 21.06.2017 18:54:06
kdaj bo dokapitalizacija mislil sem da bodo sedaj lahko vrnili denar
Več komentarjev