Mlade na spletu najbolj zanimata glasba in film

Poleg glasbe in filma, ki zanimata skoraj 85 odstotkov vseh spletnih uporabnikov, starih med 15 in 24 let, mladi radi kliknejo tudi na novice, zanimajo jih še potovanja, prehrana, šport, avtomobilizem ...
Mladi in splet