Hrvati uvajajo mobilno aplikacijo za naročanje, recepte, napotnice in bolniške. Kje pa smo ostali mi?

Hrvati uvajajo mobilno aplikacijo za naročanje pri zdravnikih, z njeno pomočjo pa bodo dobili tudi recepte, napotnice in bolniške. Uvedli so portal za paciente, zdaj pa začeli še s poskusnim projektom e-karton, ki združuje vso zdravniško dokumnentacijo na enem mestu. Naša zdravstvena ministrica se brani, da niso daleč pred nami.
Dekle z mobilnikom