Preprosti in poceni ukrepi, s katerimi bi zmanjšali število prometnih nesreč

AMZS je predstavil vrsto cenovno dostopnih in preprostih možnosti izboljšav cestne infrastrukture, ki bi znatno izboljšale prometno varnost. Med temi so ropotne črte, širši robni pasovi, asfaltiranje bankin, sredinske razmejitve smernih vozišč in razmejitvene ograje.
Poškodovano cestišče