Pomoč beguncem prispela na Lezbos, junaka Jure in David pa nazaj v Slovenijo

V domovino sta se vrnila Jure Poglajen in David Zorko, Slovenca, ki sta dopust posvetila beguncem na Lezbosu. Slovencem sta hvaležna za izkazano solidarnost in upata, da bo tudi država tako dobrodelna, ko bodo begunci potrkali na naša vrata.
David Zorko in Jure Poglajen
SEX:1440781834 HEX:1440788734 ISE:1440781834 GEN:1440781534 NGE:0