Pečečnik: Nisem sponzor, ki brezplačno obnavlja spomenike

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je na protikorupcijsko komisijo naslovil prijavo o sumu korupcije pri obnovi Plečnikovega stadiona. Glavna akterja v njihovih dokazih o sumu korupcije sta Zoran Janković in Joc Pečečnik. Kaj je na očitke dejal poslovnež? Kaj pa pravijo na ljubljanski mestni občini?

Trenutno uporabljate Adobe Flash Player verzije 8.

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.
Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Video

Boj med Jocom Pečečnikom in Koordinacijskim odborom stanovalcev Fondovih hiš se nadaljuje. Spomnimo, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) konec maja družbi Bežigrajski športni park, ki je v večinski lasti poslovneža Pečečnika, izdala okoljevarstveno soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona.

Plečnikov stadion

Stanovalci Fondovih hiš sprašujejo protikorupcijsko komisijo, ali definiciji korupcije ustreza "očitna izmenjava uslug med županom in investitorjem". (Foto: Aljoša Kravanja)

Danes so stanovalci na protikorupcijsko komisijo naslovili nekaj opozoril in vprašanj, ki se nanašajo na ravnanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Komisiji so predlagali, naj izda načelno mnenje ali pa naj zavzame stališče do vprašanja, ali definiciji korupcije ustreza "očitna izmenjava uslug med županom in investitorjem, pri čemer si župan prizadeva za pripravo takega prostorskega načrta, ki bi investitorju posredno omogočil pridobitev čim večje premoženjske koristi, investitor pa se mu oddolži tako, da prevzame del odgovornosti za neprijavljeno javno prireditev in za financiranje županove volilne kampanje nakaže maksimalno vsoto".

Koordinacijski odbor svoje trditve podkrepi še z nekaterimi dokumenti. Ob tem opozori, da je bilo podjetje Bežigrajski športni park ustanovljeno zaradi izvedbe projekta obnove stadiona, kar pomeni, da se bodo opravila investicijska vzdrževalna dela, stadion pa bo še naprej imel prvotno podobo, dodajajo. 

Zoran Janković in Joc Pečečnik

Janković in Pečečnik (Foto: Dare Čekeliš)

Največja nevarnost za prihodnost slovenske družbe pa se skriva v dejstvu, da se župan in investitor morda niti ne zavedata vseh razsežnosti in škodljivosti svojega početja, ampak sta verjetno celo prepričana, da je tako ravnanje skladno z vsemi etičnimi normami in da sodi v običajen okvir sklepanja poslov.
Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš

Nato sledijo parlamentarne volitve 2008, ko se v središču prestolnice zbere množica, ki slavi zmago levice. Policija županu Jankoviću izda plačilni nalog zaradi neprijavljene prireditve. "Da bi investitor zaščitil župana pred obtožbami, na občino pošlje telefaks z izjavo, da je prireditev na Prešernovem trgu naročilo njegovo podjetje GSA, in prošnjo, naj župan poskrbi za popravek napačnih navedb v medijih," navajajo stanovalci, ki nato opozorijo, da "mesec dni po tem dogodku župan podpiše sklep o pripravi novega prostorskega načrta za Plečnikov stadion".

"V njem se projekt obnove stadiona, kot je bil določen z Družbeno pogodbo, spremeni v projekt prenove stadiona, ki vključuje tudi dozidavo novih volumnov. S to spremembo je omogočena podlaga za pridobitev neupravičene premoženjske koristi v nasprotju s predpisi, saj so kulturnovarstveni pogoji, ki so veljavni v času podpisa, in pozneje sprejeti Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena prepovedovali nadzemno pozidavo okolice stadiona," je zapisano v dopisu stanovalcev.

Nato opozorijo na april 2010, ko je "mestni svet na predlog župana sprejel odlok o prostorskem načrtu za Plečnikov stadion z bruto tlorisno površino celotnega programa 220.000 kvadratnih metrov na skupni površini 60.000 kvadratnih metrov". Oktobra 2010 pa že sledijo lokalne volitve. Takrat je Joc Pečečnik v volilni kampanji župana Zorana Jankovića "najradodarnejši financer med fizičnimi osebami. Vplača najvišjo možno vsoto, ki bi mu še zagotovila anonimnost, če ga županov štab ne bi pomotoma navedel v poročilu," razložijo.

Plečnikov stadion - 3

(Foto: Aljoša Kravanja)

Komisiji zastavili še kup drugih vprašanj

Koordinacijski odbor protikorupcijsko komisijo sprašuje tudi, ali definiciji korupcije ustreza sklenitev pogodbe, s katero občina v gospodarsko družbo Joca Pečečnika vloži stvarni vložek v višini 5,7 milijona evrov, še preden je izpolnjen pogoj, ki ga je za to določil mestni svet. Ali definiciji korupcije ustreza tako prirejanje sklepa mestnega sveta, da iz njega ni več razvidno, da župan ni dobil brezpogojnega pooblastila za podpis pogodbe, sprašujejo.

Prav tako želijo odgovore na vprašanje, ali definiciji korupcije ustreza sklenitev dogovora med županom in investitorjem, da gospodarska družba v večinski lasti Pečečnika prevzame izdelavo prostorskega akta, ki je v interesu investitorja oziroma Pečečnika.

"Ali definiciji korupcije ustreza ravnanje župana, da del svojih pristojnosti pri načrtovanju prostorskih ureditev, kar sicer sodi med izvirne naloge občine, prepusti pravni osebi zasebnega prava? Ali definiciji korupcije ustreza sklenitev dogovora, da investitor, v korist katerega se pripravlja prostorski akt, prevzame celo pripravo stališč do pripomb in mnenj javnosti, ki si prizadeva za uresničevanje pravice iz 44. člena ustave," sprašujejo stanovalci.

Predstavniki protikorupcijske komisije so za 24ur.com potrdili, da so danes prejeli prijavo, ki je trenutno v postopku predhodnega preizkusa, v katerem bo komisija ocenila, ali bo zadevo sprejela v obravnavo oziroma uvedla postopek. Predhodni preizkus bo zaključen najkasneje v 14 dneh od prejema prijave, so še dodali. 

MOL: Namigovanja neutemeljena in nesmiselna

Predstavniki MOL so dejali, da je prijava župana Jankovića popolnoma neosnovana, zato je treba počakati na ugotovitve komisije.

"Mestna občina Ljubljana je pri obnovi Plečnikovega stadiona ravnala skladno z zakonskimi predpisi in kakršna koli namigovanja o izmenjavi uslug med županom in investitorjem, na kar naj bi opozorili stanovalci Fondovih blokov, so neutemeljena in nesmiselna. Še več, ni jasno, zakaj naj bi župan potreboval uslugo gospoda Pečečnika, kot mu očitajo stanovalci Fondovih blokov v prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije, saj je investitor BŠP, d. o. o., kjer je MOL družbenik z 28-odstotnim deležem (Olimpijski komite Slovenije ima 13-odstotkov in družba GSA 59-odstotkov lastništva)," je zapisano v odgovoru za 24ur.com.

Pravijo tudi, da so stanovalci že iskali svojo "pravico" na ustavnem sodišču, njihova pravica pa je, da jo iščejo tudi na protikorupcijski komisiji. "Župan Zoran Janković pa je osebno plačal kazen za prireditev, ki je na Prešernovem trgu potekala po parlamentarnih volitvah leta 2008, čeprav je ni organiziral," so še poudarili.

Pečečnik: Zmanjkuje jim streliva

Za pojasnilo smo prosili tudi Pečečnika, ki pravi, da stanovalcem Fondovih blokov "zmanjkuje streliva, zato so panični, te nesmiselne prijave pa so tipični znaki takšnega stanja".

Joc Pečečnik

Joc Pečečnik (Foto: Aljoša Kravanja)

Glede prijave o prirejanju sklepa mestnega sveta je dejal, da gre za vprašanje, na katerega bi lahko odgovorila Mestna občina Ljubljana (MOL), sam pa meni, da je omenjena prijava "čista neumnost. MOL je ščitil interese in dal kot pogoj vpis parcele, ki jo je leta ali desetletja držal SCT. Župan ni bil čisto prepričan, ali mi bo uspelo odkupiti zemljišča od Ivana Zidarja, ki so bila leta predmet spotike za obnovo, kar je bila javna skrivnost," je zapisal Pečečnik na to temo.

Glede druge prijave, ki se nanaša na prenos pristojnosti občine na investitorja, pravi, da je bil "MOL nosilec in pripravljavec prostorskega akta, kar je razvidno iz vseh listin in soglasij. Investitor se je od tega distanciral in je MOL le pomagal in jo servisiral. Investitor se je prav tako z javnim natečajem distanciral od izbire projekta in ga prepustil stroki. MOL je eden od pomembnih partnerjev v družbi BŠP, zato je bilo sodelovanje zgledno," je razložil Pečečnik.

Komentiral je tudi prijavo, ki govori o izmenjavi uslug med županom in investitorjem. Pečečnikova družba GSA "ni bila niti naročnik niti plačnik zabave ob zmagi trojčka, prav tako ni bila prisotna na zabavi". Ob tem Pečečnik poudarja, da je to ugotovitev kočevskega sodišča. Ne zanika pa, da je faks sporočilo, ki mu ga očitajo stanovalci Fondovih blokov, res poslal. Na vprašanje, zakaj ga je poslal, odgovarja, da zato, ker je "pred kolegi v Cankarjevem domu, in sicer pred razglasitvijo izidov volitev, javno povedal, da bo poravnal stroške zabave za katero koli stranko, ki bo zmagala. »Žal kasneje do realizacije ni prišlo, zato GSA ni bil uraden naročnik niti plačnik zabave, ki je bila namenjena zmagoviti stranki in ne eksplicitno trojčku," odgovarja Pečečnik.

Glede navedb, da se je po tej zabavi projekt spremenil iz obnove v prenovo stadiona, je Pečečnik dejal, da obstaja še milijon hipotetičnih povezav, kaj se je dogajalo mesec dni po volitvah. Poudarja pa tudi, da je od samega začetka jasno, da "ni sponzor, ki brezplačno obnavlja spomenike, temveč bo na območju zgradil javni prostor, ki bo most med finančno profitabilnostjo in ohranitvijo spomenika".

Kaj pa poreče glede očitkov o financiranju Jankovićeve volilne kampanje? "V preteklih letih sem večkrat javno povedal, če sem koga finančno podprl. Gre za osebno sponzorstvo, ki sem ga pokril z osebnim denarjem. Denar sem zaslužil sam in državi zanj plačal vse davke. MOL sem na izrecno prošnjo dal dovoljenje, da moja sponzorska sredstva objavi (za razliko od drugih), saj nimam namena tega skrivati. Moja pravica je, da sponzoriram Iva Sanaderja, če mi to paše … Takšna namigovanja so nesmiselna in kažejo nervozo med prebivalci Fondovih blokov," je zapisal Pečečnik.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 409
vemo 12.06.2012 18:45:23
bravo Joc kar naprej saj ni res da par tistih ....... lahko dela kar hoče ne delajo pa kar je dobro
Več komentarjev