So upokojenci novi izbrisani?

Nižanje pokojnin samo nekaterim "zaradi množičnosti pojava in pomanjkljive argumentacije teh zadev lahko nakazuje problem, podoben izbrisanim", pravi varuhinja človekovih pravic, ki pripravlja zahtevo za ustavno presojo. Sodiščem se obeta več tisoč zadev.

Jezni upokojenec

(Foto: Thinkstock)

Po besedah Čebašek - Travnikove pri varuhu vsak dan dobijo po deset ali več pobud in pritožb zaradi varčevalnega zakona.

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek - Travnik je potrdila, da pripravljajo zahtevo za presojo ustavnosti dela zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanaša na znižanje pokojnin. Pri tem poziva različne organizacije, naj ji posredujejo svoja stališča. Opozarja tudi, da bi zaradi pokojnin lahko na sodišča prišlo več tisoč zadev.

Eden od razlogov za ustavno presojo je po njenih besedah neenakost oz. vprašanje, zakaj zmanjšati pokojnine samo nekaterim kategorijam upokojencev. Kot je ob tem izpostavila, so nekateri, tudi pravniki, že nakazali, da se "zaradi množičnosti pojava in pomanjkljive argumentacije teh zadev lahko nakazuje problem, podoben izbrisanim".

V obstoječi zakonodaji manjkajo nekateri elementi, ki bi takšen poseg opravičevali, še pravi varuhinja. Opozarja tudi, da so upokojenci o znižanju pokojnin dobili le obvestila, na katera pa ni mogoča pritožba. Pri varuhinji so za zdaj mnenja, da zgolj obvestilo ne more nadomestiti odločbe, ki bi jo morali prejeti vsi prizadeti in zoper katero bi potem lahko tudi uveljavljali pravno varstvo.

Nas čaka poplava tožb?

Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da se pokojnine, za katere izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, junija znižajo.

Med upokojenci, ki so se jim pokojnine znižale, je približno 8000 tistih, ki so del delovne dobe prebili v nekdanji SFRJ, približno 7500 je borcev NOB, skoraj 4000 je nekdanjih beguncev in internirancev ter 2700 nekdanjih vojaških zavarovancev. Nižje pokojnine je prejelo tudi 1600 nekdanjih delavcev organov za notranje zadeve in zavodov za prestajanje kazni zapora.

Zakon je določil tudi omejitve pri izplačilu letnega dodatka za upokojence, prejemniki pokojnine v višini nad 622 evrov pa do letnega dodatka niso upravičeni.

Prav v zvezi s tem ima za petek dogovorjen sestanek z vodstvom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Zanima jo namreč, kako se bodo odzvali v primeru množičnih zahtevkov po izročanju odločb. Upokojenci namreč imajo pravico zahtevati izdajo odločbe v zvezi s spremenjeno višino pokojnine, pravi varuhinja.

Če bodo na Zpizu te zahtevke zavrgli – kar naj bi po informacijah, ki jih ima varuhinja, tudi storili – in potem izdali upokojencem le pravni poduk, se bodo prizadeti lahko obrnili na sodišča. "In potem bomo na sodiščih imeli nekaj tisoč zadev," opozarja Čebašek - Travnikova. "Skratka odpiramo poglavje, ki mu ta hip ne vidimo konca," še ugotavlja.

Pobuda v nekaj tednih, ne v nekaj dneh

Pobudo za ustavno presojo bo varuhinja sicer vložila verjetno v nekaj tednih in ne še te dni, kot pričakujejo nekateri. Kot je namreč dejala, želijo res dodobra preučiti vse možnosti za takšno pobudo, razloge vsebinsko razvrstiti in jih argumentirati z vseh vidikov. Zato je zelo pomembno, da jim čim več ljudi iz različnih organizacij napiše svoja stališča in jim pomaga s svojimi argumentacijami.

Varuhinja na ustavnem sodišču sicer že izpodbija del varčevalnega zakona, ki govori o prenehanju pogodbe o zaposlitvi tistim javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Za vložitev te zahteve se je odločila na podlagi pobude rektorja Univerze v Ljubljani Stanislava Pejovnika.

Upokojenka

Če so vam znižali pokojnino, se lahko pritožite. (Foto: Thinkstock)

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) so pripravili tudi obrazce, s katerimi posamezniki lahko zahtevajo izplačilo neizplačanega dela pokojnine. Posamezniki naj izpolnjeni obrazec pošljejo na naslov, s katerega so dobili obvestilo o znižanju pokojnine, so dodali. Obrazec je pripet članku.
 


Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 87
 
pepe007 05.07.2012 07:53:57
Kakšen je kriterij varuhinje v denarju, da nekdo ni "izbrisan"?
Državni uradniki si ne bi smeli privoščiti takih floskul. Naj pove, če prejema nad 550€ pokojnine ni IZBRISAN, sicer pa je.
Več komentarjev