Na brezplačno kosilo sredi februarja prijavljenih nekaj manj kot 47.700 učencev

Na brezplačno kosilo je bilo sredi februarja prijavljenih približno 47.700 učencev iz družin v najnižjih dohodkovnih razredih za otroški dodatek. Po zadnji spremembi ureditve se je približno 19.400 upravičencem do brezplačnega kosila iz prvega dohodkovnega razreda pridružilo približno 33.700 upravičencev iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda.

malica

Skoraj 48 otrok iz socialno šibkejših družin je prijavljenih na brezplačno kosilo. (Foto: Thinkstock)

Na brezplačno kosilo je bilo sredi februarja prijavljenih približno 47.700 učencev iz družin v najnižjih dohodkovnih razredih za otroški dodatek. Po zadnji spremembi ureditve se je približno 19.400 upravičencem do brezplačnega kosila iz prvega dohodkovnega razreda pridružilo približno 33.700 upravičencev iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda.

Sredi februarja je bilo po okvirnem podatku na šolsko kosilo prijavljenih 47.671 učencev iz najnižjih treh dohodkovnih razredov, so navedli na ministrstvu za izobraževanje. Po podatkih ministrstva za delo pa je v prvih treh dohodkovnih razredih 53.094 učencev, in sicer prvem dohodkovnem razredu 19.426, v drugem 19.850 in v tretjem 13.818. To pomeni, da je 5423 upravičencev več od sicer še okvirnega števila prijavljenih.

Učenci iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda so do popolnoma brezplačnega kosila upravičeni po noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je začela uporabljati s 1. februarjem. Po prej veljavni ureditvi pa je bila subvencija zanje le delna. Tisti iz drugega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 18 do 30 odstotkov povprečne mesečne plače, so bili upravičeni do 70-odstotne subvencije, tisti iz tretjega, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 30 do 36 odstotkov povprečne mesečne plače, pa do 40-odstotne subvencije.

Kosilo je bilo popolnoma brez doplačila le za otroke iz prvega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 18 odstotkov povprečne mesečne plače.
Ministrstvo za izobraževanje je šole z okrožnico prosilo, naj starše obvestijo o razširitvi kroga upravičencev do brezplačnega kosila. Posebnih zapletov pri uvajanju novosti ne pričakujejo, saj se je krog upravičencev do brezplačnega kosila le razširil, ne pa uvedel na novo.

Tudi na ministrstvu za delo so skupaj z ministrstvom za izobraževanje in nevladnimi organizacijami okrepili obveščanje staršev, da se bodo vsi upravičenci prijavili na brezplačno kosilo, so zagotovili za STA.

Odločbe, na novo izdane po 1. januarju, že vsebujejo dodatne informacije o otrokovi upravičenosti do brezplačne prehrane. Obveščajo, da je do brezplačne malice upravičen učenec iz družine v prvih petih dohodkovnih razredih za otroški dodatek, do brezplačnega kosila pa učenec iz družine v prvih treh dohodkovnih razredih.

Dijak je do brezplačne malice upravičen, če njegova družina sodi v enega od prvih štirih dohodkovnih razredov. Do 70-odstotne subvencije je upravičen, če je njegova družina v petem dohodkovnem razredu, do 40-odstotne subvencije pa, če je družina v šestem dohodkovnem razredu.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 9
VSEZNALECno1 18.02.2017 11:52:27
Slovenija je bolj razvajena kot lačna...ja seveda so odstopanja....ampak lakote pač ni zelo veliko...bodo pa zato večje smeti...bogatejši dobavitelji javnega sektorja...
Več komentarjev