Ko za ogrevanje plačate (več), kot porabite

Z obvezno uvedbo merilnikov toplote so se zneski na položnicah marsikje povečali, obljube o prihrankih pa bile vnovič prelomljene. Sistem evidentiranja števcev je zapleten in nerazumljiv, podražili so se energenti, vsi ljudje pa tudi niso enako varčni pri ogrevanju stanovanj.

Radiator

Z vgradnjo delilnikov so se stroški ogrevanja ponekod zvišali, poleg varčnosti pa je potrebno izboljšati tudi sistem obračunavanja toplote, poudarjajo kritiki. (Foto: Thinkstock)

Privarčujete lahko s pravilnim prezračevanjem prostorov, tesnjenjem oken, predvsem pa z nastavitvijo temperature – v dnevnih prostorih med 20 in 22 stopinj Celzija, v spalnici pa med 16 in 18 stopinj Celzija. Med kurilno sezono ne puščajte v stanovanju cel dan odprtih oken, še bolje pa je, če ste poskrbeli za toplotno izolacijo ali menjavo starih oken z energetsko varčnejšimi okni. Kadar bo v stanovanju prevroče, naj bi torej raje zaprli radiatorje in tako varčevali, kot da se skozi odprto okno spušča toplota.

Po koncu prve kurilne sezone, med katero se je velik del slovenskega prebivalstva grel po novem sistemu in z merilniki toplote na radiatorjih, številni ljudje ugotavljajo, da so se zneski na položnicah zvišali, in ne znižali, kot je bilo sprva napovedovano in obljubljano.

Odčitave velikokrat ne delujejo tako, da bi upravičile izraz "pravična delitev stroškov", obilica vprašanj ostaja odprta, nepravilnosti pa dopuščajo velika odstopanja in po kurilni sezoni posledično precej olajšane denarnice lastnikov stanovanj.

Ne govorimo o delitvi porabljene energije, ampak o delitvi nastalega stroška. Metoda za delitev skupnega stroška z delilniki je v precejšnji meri odvisna od tipa delilnika (izhlapilnik, elektronski itd.) in tudi od delitve v državi. V državah, kjer je to urejeno s predpisi (Nemčija, Avstrija), delitve opravljajo obračunske firme (Brunata, Techem, Kundo), ki delilnike običajno tudi dobavljajo. Pri nas so metodo za delitev določili lastniki stanovanj – s podpisom sporazuma o načinu delitve stroškov.

Denar

Elektronski merilniki niso namenjeni delitvi porabljene energije, temveč naj bi bili namenjeni pravičnejši delitvi nastalega stroška. (Foto: Thinkstock)

V Tržiču tudi 700 evrov poračuna za ogrevanje

Na Gorenjskem je ponekod obračunavana dejanska poraba za ogrevanje stanovanj že tretjo kurilno sezono zapored, marsikje pa so nov način obračunavanja ogrevalnine stanovanj uvedli lansko leto vgrajeni merilniki toplote, ki so z zakonsko direktivo postali nuja in obveznost za vse lastnike stanovanj v večstanovanjskih objektih. Težav je kar veliko, ugotavlja Peter Kern, vodja PE Nepremičnine kranjskega podjetja Domplan. Stroški so po večini nižji, so pa primeri, ko so se stroški izrazito zvišali.

Pereč je tudi problem talnega ogrevanja, kjer so posamezni lastniki med prenovo kopalnic in stanovanj preuredili cevni sistem ter ogrevajo na način, ki ne omogoča pravičnega izračuna stroškov. Izvajalec je tako določil kazenski faktor 1,6, kot da se ga ne da meriti. Nižji faktor bi lahko plačevali le, če bi imeli 100-odstotno soglasje stanovalcev, poseg v ogrevalno napeljavo pa je (če ni gradbenega dovoljenja) nedovoljen poseg v napeljavo.

Slabost merilnikov je v tem, da ne upošteva povečanih toplotnih izgub posameznega stanovanja, ki ima neugodno lego v stavbi. Podstrešna, pritlična, vogalna ali severna stanovanja so večji porabniki toplote od enako velikih, ki se nahajajo na jugu ali v sredini stavbe. Tudi vgrajeni merilniki morajo biti zelo natančni, treba pa je tudi stalno kontrolirati, ali pravilno delujejo.

Nedorečeni so tudi korekcijski faktorji za izpostavljene lege v večstanovanjskih objektih, saj ne upoštevajo energetskih potreb posameznih stanovanj, izračuni so pavšalni, ni izvajalcev delitve in ne izražajo dejanske porabe, pravi Kern. Izvajalci delitve primerjajo podobne stavbe, ki lahko imajo povsem drugačen ogrevalni sistem.

"Zelo akuten problem je stanovanjsko naselje Deteljica v Tržiču, kjer so posamezna stanovanja dobila poračun porabe ogrevanja v višini do 700 evrov, nekatera stanovanja pa 700 evrov povračila," izpostavi in poudarja, da so drugod odkloni v višini 200 evrov. Kot pravi, bi morali po končani prvi kurilni sezoni opraviti analizo porabe ter energetske porabe stanovanj ter narediti korekcije faktorjev energetske porabe stanovanj, to pa se v praksi ne izvaja.

Radiator

Če menite, da vam napačno delijo ali obračunavajo stroške za toploto, se obrnite na energetsko inšpekcijo. Prijave lahko pošljete na naslov Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi ali jih pokličete na (03) 5625 364. Odgovorili pa vam bodo tudi po elektronski pošti: gp-irser.mg@gov.si. Sicer pa so lastniki sami odgovorni za delitev stroškov, z dobaviteljem energije pa imajo pogodbo o delitvi in se morajo obrniti neposredno nanj. (Foto: Thinkstock)

Pravilnik določanja korekcijskih faktorjev dopušča tri načine obračunavanja – na osnovi izkustev (kdor montira delilnike, določi faktor za izračun ogrevalnih stroškov in odčitava merilnike enkrat letno, polletno ali mesečno), na osnovi transmisijskih izgub (energetske izgube izračuna strokovnjak) in na osnovi strojnih načrtov (za nove stavbe).

Delilniki vgrajeni, usoda porabnikov zapečatena?

Po treh kurilnih sezonah je mogoče izračunati točno porabo stanovanj, odgovornost za dejanske stroške pa pade na posamezne lastnike stanovanj. Problem se pojavi, ko želijo lastniki stanovanj zamenjati izvajalca odčitav merilnikov. Štirje medsebojno nezdružljivi in neprimerljivi sistemi beleženja podatkov onemogočajo prehod na cenejšega in boljšega ponudnika (velike so razlike tudi v zneskih letnih obračunov za stanovanja), cena pa je določena tržno, poudarja Kern.

"Lastniki sicer želijo iti k cenejšemu ponudniku, pa ne morejo – zaradi tehnike. Ponudniki zahtevajo pri prehodu na drugega ponudnika stroške za prenos podatkov. Ne vem, kako bodo to rešili energetski inšpektorji, grozi pa nam, da bo vse več pravd," svari Kern.

Radiator

Kako obračunavati ogrevanje, da se bo varčnost poznala tudi na položnicah v gospodinjstvih? (Foto: Thinkstock)

Lastniku stanovanja se izračuna delež porabe toplotne energije po ogrevalni površini, pomnožen s faktorjem 1,6, ko lastnik stanovanja ne vgradi delilnikov, ko delilniki niso pravilno vgrajeni, ko vgrajeni delilniki niso ustreznega tipa, ko je onemogočeno odčitavanje delilnikov zaradi onemogočenega vstopa v stanovanje, ko lastnik ne javi poškodbe delilnikov, če so delilniki namerno odstranjeni.

Da bi večje pravilnosti izvedbe meritev in poračunov zaživele v praksi, bi lahko prispevalo dodatno izobraževanje ljudi, ki izvajajo delitev ogrevalnih stroškov in odčitave merilnikov, je prepričan generalni direktor direktorata za energijo Hinko Šolinc. Levji delež krivde pa je na plečih lastnikov stanovanj, ki so se odločili za enoletni sistem odčitave porabe, in ne za izdelavo strokovne študije, po kateri bi plačali dejansko toliko energije, kolikor je porabijo, še dodaja (tovrstna študija znaša nekaj sto evrov).

Ljudje so se sicer navadili varčevati, letna poraba pa je padla v povprečju za šest odstotkov in več, kljub temu pa so stroški višji.

"Lastniki se obnašajo tako kot nekoč, ko pričakujejo, da jim bo država določila kvote za izračun, a bodo morali za to poskrbeti sami. Če pri avtomobilu krijete vse stroške sami, bo potrebno sprejeti odgovornost tudi za to, da so stroški, povezani s stanovanji, v domeni samih lastnikov, in ne države, občine ali kogar drugega," pravi Šolinc in dodaja, da ne morejo ljudje primerjati nove kurilne sezone s prejšnjo. "Kurilno olje se je v tem času podražilo za 80 odstotkov, plin tudi precej in ker se je ogrevanje zato podražilo za 20 odstotkov, temu ne botrujejo korekcijski faktorji zaradi delilnikov," še dodaja Šolinc.

Faktorji so določeni v sporazumu, ki so ga lastniki stanovanj sklenili s posameznim podjetjem, ki je v stanovanju vgradilo delilnike toplote, razlaga Robert Šest, direktor podjetja Brunata. Po kakšnem ključu se obračunava poraba v vašem stanovanju oziroma kakšen je koeficient porabe, lahko izveste pri podjetju, ki vam je delilnike vgradilo, pri vašem upravniku, na voljo pa so tudi na obračunskem listu.

Poseben status Ljubljane

V Ljubljani se zaradi mesečne toplotne dobave in mesečnega obračunavanja ter beleženja stanja glavnih toplotnih števcev v objektih delilniki toplote beležijo mesečno. "Če se na blok mesečno porabi 1000 enot, bo to razdeljeno na število stanovanjskih enot, če bo 800, bomo razdelili toliko enot manj. Letnih poračunov tu ni, saj se merilniki odčitavajo vsak mesec. Vsak mesec se obračunava po dejanskih stroških," razloži Alma Pašanovič, vodja pravne službe pri podjetju SPL. Letni popisi v Ljubljani niso mogoči, saj je daljinska dobava toplote.

"Ob tem je potrebno ugotoviti, na kar smo opozarjali že ob pričetku državne kampanje "Plačam, kolikor porabim", da se bodo pričakovanja lastnikov, ki želijo prihraniti tako, da imajo vse ali večino radiatorjev zaprtih, izjalovila. O prihrankih pri toploti je potrebno pričeti razmišljati na drugi ravni, in sicer tako, da se lastniki pričnejo odločati o dodatni toplotni izolaciji stavbe, le na tak način bo stavba porabila manj toplote, da se ogreje na želeno temperaturo," odgovarjajo iz podjetja SPL in dodajajo, da bi prihranili lahko le, če bi v stanovanjskem objektu vsi usklajeno delovali ter varčevali.

Konec leta je domala nemogoče narediti obračun, saj se bistveno razlikujejo tudi cene energentov. Glavni števec pokaže, koliko porabi cela hiša, pri izračunu stroškov pa se obračunava poraba glede na dejansko stanje in s količnikom, ne pa na število gospodinjstev ali po kvadraturi, odgovarjajo iz podjetja Energetika Ljubljana. Notranjo delitev stroškov določajo upravniki objektov in podjetja, ki so merilnike namestila, poudari Gregor Jazbinšek iz Energetike Ljubljana in dodaja, da je ostala poraba na istem nivoju, le da se je drugače prerazporedila.

Ljudje varčujejo tudi na račun svojega zdravja

Do sistemskih rešitev je kritičen Igor Horvat z energetske inšpekcije, ki pravi, da se bo to poznalo na ceni energetsko potratnih stanovanj, kjer so bolj kritična vogalna stanovanja in objekti s slabšo toplotno izolacijo. 100-odstotno pravičnega sistema torej ni. "Vogalna stanovanja se bodo izkazala za manj vredna, saj bodo lastniki in najemniki prej ali slej ugotovili, da so ta stanovanja bolj potratna kot tista, ki so v sendviču," dodaja Horvat in pravi, da je zakonodaja pustila že močen psihološki učinek na varčevalne navade ljudi.

"Ljudje varčujejo in temu primerne so nižje temperature v stanovanjih, zato se viša raven vlage in tako se v objektih razraste tudi plesen. Sčasoma bodo ljudje uvideli, da s prevelikim varčevanjem nižajo življenjski standard. Edina rešitev bo dodatno investiranje v toplotni ovoj, izolacijo na objektih. Tega se bodo morali lotiti tisti lastniki starejših objektov, kjer doslej tega niso počeli. V kriznih časih so ljudje na robu stroškovnih zmožnosti, a bo potrebno le uvesti spremembe," dodaja Horvat.

Kljub boljši izolaciji višji stroški ogrevanja, obračuni pa "preveč zapleteni", da bi jih lastniki razumeli

Na inšpektoratu odgovarjajo, da pravilnik določa, da mora izvajalec delitve stroškov omogočiti vpogled v vse izračune in podatke, izvajalca pa ni možno prisiliti, da te podatke lastniku tudi pisno posreduje. Inšpektorat mora za ukrepanje dobiti potrditev, da ta vpogled ni bil omogočen, to pa mora biti vidno iz pisne priloge prijavi.

Da je stanje vse prej kot evidentno in pravično ter da so lastniki stanovanj ustrezno zaščiteni, priča tudi primer, ki nam ga je posredoval naš bralec iz Ljubljane. V stavbi imajo, kot pravi, vgrajene kalorimetre za vsako stanovanje posebej. Sam je prejšnje leto dodatno toplotno izoliral stanovanje, zamenjal vsa okna, vsa strešna okna in v stanovanje vgradil nove radiatorje, a so se stroški ogrevanja v primerjavi z lanskim letom bistveno povečali.

Februarja 2012 sem porabil po kalorimetru 796 enot in znesek samo ogrevanja je znašal okoli 111 evrov, novembra lani je imel obračunanih 495 enot po skupni ceni 140,45 evra, decembra 653 enot v vrednosti 68,58 evra. Ko je za obrazložitev vprašal upravnika bloka, mu ta obračuna ni znal (ali kot sam pravi hotel) razložiti, saj je postopek zapleten, zato je za mnenje vprašal energetski inšpektorat, ki pa, zato ker ni predložil pisnega dokumenta, v katerem bi bilo vidno, da mu upravnik ni dovolil vpogleda v obračunsko dokumentacijo, ni ukrepal.

Prav ob tem se porodi vprašanje, kdo bi tu moral ščititi lastnike stanovanj in kako ter zgolj pomislek – ali niso razdelilniki toplote bili le sami sebi namen, obljube o pravičnejšem obračunavanju stroškov pa bile dane s figo v žepu?
 

Spremljajte 24ur.com na Facebooku in Twitterju!

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 256
JB 007 04.02.2014 11:07:41
Ja goljufi ne poznajo meja.in daljinsko ogrevanje je ena sama goljufija.....samo za luksuz v stanovanjih pa je treba tud nekaj plačat...ne nerate nič, ne skrbite za energijo in samo čakate, da vam bo vse zastonj z neba padlo,a mislite, da kateri lastnik hiše uživa tako udobje kot stanovalci blokov, ki so v večini poceni ali zastonj prišli do stanovanj, ki ne vedo, kako se kupi cement in železo in kako lopato v rokah držat.... šparati je treba na vsakem koraku, in ko bodo dojeli, da je treba šparat, bo že prepozno, sicer pa v svoji hiši porabim za ogrevanje okoli 800 - 900 € na leto, kolko pa plačate za ogrevanjvi v večstanovanjskih objetih????
kamasutra1 10.05.2014 09:57:35
JB 007 na leto v bloku plačam v povprečju 1000 €, torej več kot ti, ki si držal lopato v roki in kupoval cement ter železo. Vsekakor nas pa nategujejo mi si pa ne moremo nič...
 
29.2012 28.03.2012 23:33:11
Pozdravljeni!
Ko prebiram te komentarje g. Uroša, ne morem biti tiho, glede porabe, po delilcih. Se strinjam, da plača vsak toliko kot porabi, to pa lahko drži, takrat ko imamo pogoje vsi enake, kar pa na Deteljici 1-15 to ne drži. Delilce so nam montirali na neurejen ogrevalni sistem, kar pomeni, ni hidravljičnega ravnovesja, ni izolacije na strehi, ni izolaciji na fasadi, nekateri imajo talno gretje,......Se vam to zdi pravično? Sprašujem vas, ali imajo vrhnja in vrhnja vogeljna(keterih jih je zelo veliko), severna,.....ENAKE pogoje kot vi, ki imate stanovanje , v katerem vas zgoraj, spodaj, levo in desno grejejo sosedje? Zgornja stanovanja nikoli, ampak res nikoli niso imela, niti ne morejo 22 ali 23 temperature, četudi imajo na 5 termostatski ventil odvit, v koliko ponoči izkopiš pa pade temperatura v stanovanju na 16 ali 17 stopinj. Ne govorim o spalnicah, ampak o dnevno bivalnih prostorih. Govorite o vroči cevi, ali mislite, da jo zgornja stanovanja imajo? Pa saj veste, da se zgoraj zaključi sistem s kondezacijsko posodo, mislim, da veste....nobena vroča cev ne greje dodatno. Ko pa omenjate socializem in solidarnost, osebno mislim, da so bila zgornja in pritlična stanovanja vedno manj ogreta kot sredina, plačevali pa so vsi enako, kdo je bil solidaren?
Pa brez zamere!
dunc46 28.03.2012 20:40:02
me zanima če je že kdo pošraufau radijatorje dol in si dal na elektrik.not?
Jaka Planinc 28.03.2012 09:47:46
V Avstriji V VEČIH MESTIH KOT npr.v Železni Kapli ogrevajo celo mesto z BIOMASO,to je biopliom,kar pomeni da uporabljajo domače surovine,pa še delovna mesta so odprli,ker biomaso dovažajo različni ponudniki,to je DOMAČINI.
Pri nas pe LEPO KURIMO VSE NA PLIN,VSE VEČINOMA NA FOSILNA GORIVA ,PLIN ,NAFTO IN TO STANE,IN SE STALNO DRAŽIJO.
SLUŽIJO SAMO TOPLARNE,IN UVOZNIKI ENERGENTOV IN SEVEDA TUJE FIRME KI PRODAJAJO OPREMO ZA POSODABLJANJE OBSTOJEČIH TOPLARN.
To je zato ker je Slovenija zaostala DEŽELA,capljamo za vsemi cca 20 let in seveda TI PONUDNIKI TOPLOTE samo ROPAJO OBČANE NA VSE MOŽNE NAČINE
Joži Meglič 28.03.2012 09:33:07
Dragi Uroš,tudi moja temeljna pravica je ,da v stanovanju dosežem 25 stopinj in potem uravnavam Temperaturo s term.ventili,vendar so te stopinje v vrhnjih stanovanjih nedosegljive.Z vsemi posegi v sistem centralnega oogrevanja(vgradnja talnih,po projektu so imela vmesna stanovanja manjše radiatorje,pa so nekateri pri menjavi montirali še večje itd.)Spomnim naj te na vstopno temperaturo v blok,mar misliš,da vrhnja stanovanja dobimo zadostno temperaturo.Bila sem na vezi z dvema energentskima svetovalcama(Malovrh,Cotelj)in imam,kar veliko napisanega,seveda nam nezaščitenim v prid.Pa tudi na 14.člen pravilnika o delitvi bi te spomnila.Iz tvojih komentarjev zaznam individualnost.Vprašam te,če si pri takem prihranku za fasado,ker nekateri že pravijo,da jo ne rabijo.(zaščitena stanovanja)Prosila bi te,da kaj napišeš v vezi z izboljšavami,da bomo po stanovanjskem zakonu,ki pravi ,da moramo v takem objektu imeti vsi enake pogoje bivanja,potem si pa sami uravnavamo ,vendar v nezaščitenih stanovanjih te možnosti nimamo.Se ti to zdi pravilno?Eno zimo takoj zamenjam s tabo,da bi spoznal razmere,pa ne mislim tarnat ,je zgoraj drugače kar luštno.Kaj praviš na hidravlično uravnoteženje?Očeta vprašaj,da so na sejah KOkar nekaj rekli v tej smeri,vendar do realizacij ni prišlo,pa eco sklad je ponujal subvencije.Ali še misliš,da se potratno obnašamo?Ti imaš možnost,mi v nezaščitenih stanovanjih pa ne,zato moramo stremeti k temu vsi skupaj.Mislim,da bova še kaj dorekla.Pa še nekaj:radiator v nezaščitenih stanovanjih zjutraj oddaja toploto že,če imaš term .ventil na 2.Malo razmisli!
RTrafic 28.03.2012 11:03:42
Še enkrat - strinjam se, da se korekcijski faktorji popravijo, to bi verjetno moral storiti kakšen strokovnjak upravnika, pa tega ni storil. Moto upravnika je DELI IN VLADAJ - spri ljudi med seboj da potem delaš tako kot ti ustreza...
Kar se izboljšav tiče, sem za, vendar, kot sem že napisal, ko omeniš fasado, dodatno izolacijo... dobiš klasičen odgovor "mene bo tole že zdržalo". Če bi bil danes sestanek hišnega sveta v katerem koli bloku na Deteljici, dvomim, da bi na njem potrdili obnovo fasade. In če se blok na sestanku sredi zime odloči da pridobi predračune za njeno izvedbo (konkretno gre za naš blok), upravnik (Domplan) le teh v nekaj mesecih ni sposoben priskrbeti.
Zanimivo bi bilo narediti analizo koliko je povprečna temperatura v posameznem stanovanju. tudi to je eno od dejstev, ki jih je treba upoštevati pri tem, koliko kdo plača. Delilniki, ki jih imamo nameščene menda to omogočajo. temperatura v našem stanovanju se konstantno giblje med 22 in 23 stopinjami, konkreten seštevek porabljenih enot na vseh čitalcih (Brunata) v 75 kvadratov velikem stanovanju pa znaša 469 enot. Pri tej temperaturi vsa naša družina popolnoma dobro funkcionira in nas ne zebe. res pa je, da nekdo rabi višjo temperaturo in bi po mojem prepričanju moral plačati več.
Kar se temperature vode v sistemu tiče pa tole: sem predzadnji (8. nadstropje od devetih) in cevi od mene naprej so (res da po moji nestrokovni oceni) zadosti tople, če se na njih opečeš. Ampak, kot rečeno, sem za izboljšave, sredstva zbrana z amortizacijo kurilnice bi bilo bolje vložiti v te zadeve kot pa v merilnike porabe.
Kar se pa individualnosti tiče - socializma in solidarnosti je konec. Prav je, da vsak plača tisto, kar porabi in nič več. V nasprotnem primeru predlagam, da ukinemo še posamezne električne števce in porabo v bloku obračunavamo pavšalno. Tako pri elektriki kot pri ogrevanju gre za isto - porabo energije. Sredstvo za uravnavanje neugodne lege so faktorji in ne porušitev razmerja med fiksnimi in variabilnimi stroški, saj prevelik del fiksnih stroškov ne spodbuja varčevanja.
 
gospakatja 28.03.2012 09:14:23
stolpnice, zgrajene v prejšnjih desetletjih, enostavno, niso projektirane za te štose. odjemno mesto je hišna številka, cevi, speljane od postaje do stanovanj pa grejejo skupne prostore. pa še, časi so bili drugačni (nobene energetske krize, poceni kurivo, solidarnost stanovalcev, zagotovljene plače,....!), zato se je že vnaprej vedelo, da bo ta sistem dražji, pa še bolj nas bo zeblo. in to je šele prva sezona!! kaj bo pa potem, ko se bodo stolpnice "ohladile"? stanovanja "ob robovih" (zunanje stene, pritličja, podstrehe) bodo neprimerno hladnejša kot "notranja", in če jih bodo naseljevali "varčneži", se bo strošek za dogrevanje ves čas večal, še posebno, če bodo "varčneži" izolirali notranje cevi, ki so do sedaj ogrevale stopnišča, ki so, nato, bila toplotni tampon med stanovanjem in zunanjostjo. skratka, poteza je bila nepotrebna, nepremišljena in koristna le za državo, ne pa tudi za državljane!! toplota ima, pač, svoje zakonitosti širjenja in ni kot luč ali voda, da preprosto zapreš pipico, in je že ni več!!
še bo "veselo", če bomo sprejemali take butaste zakone!!
Nimivseeno 28.03.2012 05:03:55
Jasno je, da tak sistem prinese določene krivice. Sem bil ravnokar na obisku pri prijatelju. V sredini bloka, levo, desno, spodaj, zgoraj povsod ogrevajo. On je imel zaprt radiator celo zimo in na ventus odprto okno in je bilo toplo pri njem.

Nekaj drugega bi bilo v vogalnem ali kletnem ali zadnjem stanovanju v nadstropju. Veliko bolj na udaru, sploh, če je izolacija slaba. Posledično bo radiator veliko bolj vroč, T v prostoru pa ne bo, zaradi velikih izgub. Popolnoma vas razumem. :)
Joži Meglič 27.03.2012 18:39:35
Odgovor na uspehar:predlagam ti ,da pojdi gledat sporazum o delitvi(7.člen)pa ti bo takoj jasno,zakaj se dela analiza.pa še to bi te vprašala,če se kdaj vprašaš,koliko bi porabil za ogrevanje,če bi te postavili na dvorišče kot samostojno enoto in ne bi bil zaščiten od sosedov,pa še ravno streho bi ti dala,pa seveda brez izolacije,sem prepričana da ne bi več komentiral in se bahal,da si tretji v soseski po šparanju.Glede toplih cevi pa bodi zadovoljen,saj v vrhnjih stanovanjih pride cev direktno v radiator in nimamo te možnosti,da bi se na ta način ogrevali in imeli zaprte radiatorje kot jih imaš ti.
RTrafic 27.03.2012 22:05:27
Draga Joži ne gre za bahanje ampak za temeljno pravico vsakega, da plača tisto kar je porabil. Res je, da nekomu v stanovanju zadostuje konstantnih 22 stopinj, drugi rabijo 25, torej naj tudi plačajo več. Zanimivo je pogledat rezultate enakih stanovanj na neizpostavljenih mestih, kjer je razlika prav tako 500 EUR.
Zakaj se ne pove, da so tudi povsem vrhnja stanovanja z neugodno lego privarčevala nekajstoevrske zneske. Res pa je, da je treba v stanovanje in izolacijo nekaj vložiti... Ko pa omeniš, da bo štirideset let staro fasado na bloku treba zamenjati z novo pa slišiš klasičen odgovor:"Nas bo že zdržala..."
Za mnoge neosvojljiv kvantni preskok predstavljajo termostatski ventili in logika, da je radiator pač mrzel, ker ga je ventil zaprl, ker je v prostoru zadosti toplo...
Poanta mojega pisanja pa še enkrat poudarjam, ni bila bahanje ampak opozorilo, da nekdo, ki skuša soliti pamet ljudem (upravnik kurilnice) ni opravil svojega dela.
 
North Korea 27.03.2012 17:23:59
nateg d.o.o
 
mjrc 27.03.2012 16:40:11
Ja sam imaš pa tudi nemalo lastnikov stavovanjskih hiš ( v katerih je več stanovanj) in teh števcev niso vgradili, povrhu vsega pa še močno nasolijo ceno kurjave.Osebno plačujem 190 eur na mesec v kurilni sezoni za 60m2 stanovanje, neglede ali je zunaj tako kot zdaj, ker dejansko nerabiš kuriti ali pa če je -20. V takem primeru ti pa podomače povedano dol visi za varčevanje .Okna imam namerno skoz odprta, ker sem 2 leti varčeval ,zapiral okna ipd.. v upanju da naslednje leto kaj manj plačam, a do tega ni prišlo, oz. je še dvignil lani iz 140 na 190 letos.
Več komentarjev