Slovenec proizvede 1,2 kg odpadkov na dan

Se boste akciji pridružili tudi vi?

Prebivalec Slovenije na dan proizvede povprečno 1,2 kg komunalnih odpadkov. Leta 2008 je bilo 74 odstotkov vseh nastalih odpadkov prepeljanih na odlagališča, ločeno zbranih pa le 11 odstotkov.

V soboto bo v Sloveniji potekala največja prostovoljna akcija z naslovom Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Cilj tega okoljskega projekta je združiti 200.000 prostovoljcev in izpeljati največjo okoljsko akcijo v Sloveniji doslej, izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid divjih odlagališč za odpadke pri nas, odstraniti najmanj 20.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov, združiti vse ekološke akcije ter izobraževati in ozaveščati širšo javnost o načinu ravnanja z odpadki. 

Odkrili smo 11.394 divjih odlagališč in ustvarili prvo digitalno karto divjih odlagališč v Sloveniji! Verjamem, da se bomo državljani Slovenije v soboto združili in poskrbeli za našo svežo prihodnost! V kolikor zaradi različnih vzrokov ne bomo v celoti očistili katerega izmed divjih odlagališč, bodisi zaradi velikosti bodisi zaradi dostopa, se bomo potrudili, da bomo divje odlagališče očistili v kateri izmed naslednjih akcij!
Aleš Pevc, eden izmed vodij projekta

Če se želite v soboto pridružiti akciji, si oglejte zbirna mesta. Gre za točke po vsej Sloveniji, kamor lahko prostovoljci, glede na to, katero vam je najbližje domu, pridete ob 9. uri zjutraj, akcija pa bo skupaj potekala pet ur. Na zbirnem mestu boste prejeli navodila, zemljevide, rokavice in vrečke za čiščenje, kljub temu pa lahko s seboj prinesete še kakšno dodatno vrečko in močne rokavice.

V akciji želijo ločeno zbrati 60-70 odstotkov odpadkov, ločevati pa želijo odpadke že na samem divjem odlagališču. Zaradi lažjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja bodo manjše odpadke pobirali v barvne plastične vrečke, medtem ko nevarnih odpadkov (salonitke, igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijsko nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva) ne bodo pobirali.

Slovenec proizvede 1,2 kg odpadkov na dan

Človek v razvitem svetu proizvede dnevno od enega do tri kilograme komunalnih odpadkov. Slovenija se po tem merilu uvršča med srednje razvite države; prebivalec Slovenije namreč proizvede na dan povprečno približno 1,24 kg komunalnih odpadkov (podatek velja za leto 2008). Največ jih je v omenjenem letu nastalo v savinjski regiji, najmanj pa v koroški.

Divje odlagališče

Divja odlagališča (Foto: M.K.)

Količine komunalnih odpadkov na prebivalca na leto se v Evropski uniji v zadnjih letih – drugače kot v Sloveniji – bistveno ne spreminjajo in se po podatkih Eurostata za leto 2006 gibljejo okoli 517 kg na prebivalca na leto. Največjo količino odpadkov na prebivalca na leto (804 kg) je proizvedla Irska, najmanjšo pa Poljska (259 kg). Slovenija se je s 431 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto v letu 2006 uvrstila sprejemljivo – pod povprečje EU.

Najbolj razširjeno odlaganje na odlagališčih

Najbolj razširjen način odstranjevanja komunalnih odpadkov v Sloveniji je še vedno odlaganje odpadkov na odlagališčih. V letu 2008 je pri nas obratovalo 61 odlagališč odpadkov; med temi je bilo 14 industrijskih, 47 komunalnih in eno odlagališče za nevarne odpadke.

Projekt je začrtan po vzoru projekta Let`s do it, Estonia, ki so ga v Estoniji izpeljali leta 2008 in z njim dosegli izreden odziv med prebivalstvom.

Odloženih je bilo 684.719 ton komunalnih odpadkov, to pomeni 74 odstotkov vseh nastalih ali 336 kilogramov na prebivalca na leto. Preostalih 25 odstotkov komunalnih odpadkov je bilo recikliranih ali odstranjenih kako drugače (z drugimi postopki odstranjevanja), manj kot en odstotek komunalnih odpadkov pa je bil odpeljan v tujino.

Ločenih odpadkov se zbere premalo

Slovenija pri ravnanju s komunalnimi odpadki zaostaja za drugimi državami, predvsem pri ločenem zbiranju odpadkov, saj količina komunalnih odpadkov narašča, ločeno pa nam jih za zdaj uspe zbrati le dobrih 11 odstotkov (podatek se nanaša na leto 2008). Glede na količino odloženih odpadkov se še vedno premalo odpadkov predela.

Velika težava so tudi divja odlagališča, kjer se odpadki odlagajo nenadzorovano, na površinah, ki niso namenjene za to.

Se boste pridružili akciji?

Ena od možnosti za ukrepanje je torej zgoraj omenjena akcija. Če se ji v soboto želite pridružiti, si oglejte zbirna mesta. Gre za točke po vsej Sloveniji, kamor lahko prostovoljci, glede na to, katero vam je najbližje domu, pridete ob 9. uri zjutraj. Zemljevid zbirnih mest si lahko ogledate tukaj. S seboj prinesite večje vrečke za smeti.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 9
zajebant1 15.04.2010 19:33:37
Zato pa pravim, da mora biti v soboto parlament poln poslancev, da jih bom lahko prišel čistit
Več komentarjev