'Vrtec naj oblikuje uravnotežene skupine'

Domnevno diskriminacijo otrok v vrtcu Otona Župančiča preverjajo šolski inšpektorji, varuhi človekovih pravic in zagovornik načela enakosti. "Vsa namigovanja so neutemeljena," poudarja ravnateljica vrtca.

Tako šolski inšpektorji kot zagovornik načela enakosti pri svojem delu še niso naleteli na primer domnevne diskriminacije zaradi narodnosti v vrtcih.

Po opozorilu mame o domnevnem ločevanju otrok v vrtcu Otona Župančiča v Ljubljani zadevo obravnavajo tudi v Uradu varuha človekovih pravic. ''To je ena plat zgodbe. Skušali bomo pridobiti še druge informacije, nato bomo oblikovali stališče,'' je povedala Nataša Kuzmič z Urada. Če bodo ugotovili, da gre za diskriminacijo, bodo nanjo opozorili pristojne. Inšpektorat za šolstvo in šport pa še ni prejel nobene pritožbe v zvezi z razvrščanjem otrok v vrtcu Otona Župančiča. ''Na podlagi objav v medijih bo po uradni dolžnosti opravljen izredni inšpekcijski nadzor,'' so sporočili.

Zagovornik načela enakosti Domen Zupan, ki deluje v okviru vladnega Urada za enake možnosti, nima posebnih preiskovalnih pooblastil, ''zato je pri svojem delu odvisen predvsem od volje vpletenih oseb, da mu posredujejo podatke''. Njegov postopek je neformalen, njegovo mnenje ni zavezujoče. Je pa že govoril z ravnateljico vrtca Ireno Upelj, ki mu bo posredovala odgovor, na podlagi katerega se bo odločil o morebitnem nadaljnjem ukrepanju.

vrtec

''V enoti Čurimuri vrtca Otona Župančiča v Ljubljani so otroke razdelili glede na narodnost, kar je razvidno tudi iz imen,'' je prepričana mati, katere otrok hodi v vrtec. Fotografija je simbolična. (Foto: iStockphoto)

Na šolskem ministrstvu so poudarili, ''da vrtci zbirajo le tiste podatke o otrocih, ki so nujni za izvajanje vzgojnega dela, za sodelovanje s starši in za spremljanje plačil staršev za program vrtca''. ''Med temi podatki pa seveda ni podatka o nacionalni pripadnosti otroka ali njegovih staršev.'' Sicer menijo, da je razvrščanje otrok na podlagi nacionalne pripadnosti neprimerno, vendar dopuščajo možnost, ''da so posamezniki zaradi te osebne okoliščine lahko v konkretnih situacijah bolj občutljivi, zato bi bilo modro, da vrtec, ki deluje v multikulturnem okolju, oddelke oblikuje tudi tako, da so uravnoteženi z vseh vidikov, ki so posebnosti posameznega okolja in bi se zaradi neupoštevanja teh dejstev lahko ustvarjal napačen vtis o segregaciji otrok''.

Slovenski vrtci predšolsko vzgojo izvajajo po načelih, ki jih določa Zakon o vrtcih. To so: načelo demokratičnosti, pluralnosti, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti, upoštevanje različnosti med otroki, pravice do izbire in drugačnosti in načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega duševnega in telesnega razvoja.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Organizacija dela in oblikovanje skupin je v pristojnosti vodstva vrtca, ''ki mora upoštevati pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih''. ''Občina kot ustanoviteljica vrtca nima podlage, da bi posegala v oblikovanje oddelkov. Če pa starši menijo, da so kršene pravice, lahko podajo prijavo na šolski inšpektorat,'' je pojasnila načelnica oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na ljubljanski občini, Marija Fabič.

''Vrtec Otona Župančiča deluje v večkulturnem okolju, zato so vanj vključeni otroci zelo različnih narodnosti in kultur. Otroke vpisujejo glede na pravilnik, pri oblikovanju skupin pa upoštevajo željo staršev po določeni enoti (glede na vrstni red na prioritetni listi) in starost otroka, pri čemer oblikujejo čimbolj homogene (starostno primerljive) skupine. Nenazadnje je bila lani na občini sprejeta strategija razvoja vzgoje in izobraževanja, v kateri je prav medkulturni dialog ena izmed glavnih nalog vzgoje otrok s sodelovanjem vzgojiteljev in učiteljev, otrok in staršev otrok,'' je dodala.

V vrtcu zavračajo očitke

Ravnateljica enote Čurimuri Irena Upelj zagotavlja, da so otroke razdelili po lestvici točkovanja, starosti in morebitni želji staršev, ne glede na narodnost. Nekaj otrok je še na čakalni listi, mesto bodo dobili, če se iz obstoječe skupine kdo izpiše. ''Takrat prosto mesto zapolni prvi otrok s čakalne liste.'' O dogajanju je obvestila tudi njihovo ustanoviteljico – Mestno občino Ljubljana. ''Vedo, da moramo imeti vse dokumentirano. Tedensko jih obveščamo o spremembah,'' je zatrdila.

Domnevno diskriminirane osebe se lahko obrnejo tudi na sodišče in vložijo ustrezno pravno sredstvo.
Zagovornik načela enakosti Domen Zupan

''Vsa namigovanja so neutemeljena. Preverila sem tudi čakalno listo. Če bi nam občina danes rekla, da lahko oblikujemo še eno skupino s 14 otroki, bi bil v njej eden, po mnenju te mamice 'slovenski priimek'. Ogorčeni smo, ker niti pomislili nismo … Če bi naša strokovna delavka rekla 'zdaj imam pa skupine oblikovane, zdaj pa le še preverim, če so se razdelili pol:pol'. V tem primeru pomeni, da je z nami nekaj hudo narobe. Da smo mi tisti, ki nam je priimek pomemben,'' je opozorila.

Po njenih besedah ima vsak starš pravico vpogleda v točkovanje, zato mamico, ki je opozorila na domnevno razdeljevanje po narodnosti, vabi na ogled dokumentacije.

Prenesi v

Povezani članki

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 25
BorgQueen 18.09.2009 10:44:19
@Tonček Balonček
Če živijo v Sloveniji je njihov jezik Slovenščina.......kaj je mogoče pogoj da vzgojiteljice znajo še bosanščino????
Če živijo tukaj, naj bodo obravnavani isto kot Slovenci, pa naj se končno naučijo Slovensščine!!!!!!!!!!!
Več komentarjev