Narobe svet: bela zalivka pri koncesionarju dražja od tiste pri zasebniku

Zakaj je potrebno za belo zalivko pri zobozdravniku v Ljubljani plačati tudi trikrat več kot na primer v Tolminu? Je razlog res v kakovosti materiala, ali pa je morda lokacija tista, ki zobozdravniku koncesionarju omogoča, da si privošči višje cene doplačil?

Cene doplačil za zobozdravstvene storitve niso le zelo visoke, pač pa je zelo velik tudi razpon cen za neko storitev. Žal pa država ničesar ne naredi, da bi cene regulirala. ZZZS je že leta 2009 na ministrstvo za zdravje naslovil pobudo, da se z zakonom zagotovi ureditev cen storitev v zobozdravstvu pa tudi širše v zdravstvu, da bodo le-te omejene navzgor, saj bi se na ta način zaščitilo javni interes - podobno kot pri regulaciji cen notarskih storitev. A se do danes še ni nič spremenilo in uredilo. Na ministrstvu omenjajo zgolj pravilnik o zdravniški tarifi, ki ga je sprejela Zdravniška zbornica Slovenije, a je bil le-ta preklican, ker je bil v nasprotju z zakonom o omejevanju konkurence. Zobozdravniki pa so na splošno mnenja, da bi bilo cene potrebno regulirati le navzdol in ne navzgor.

Od 20 do 75 evrov za belo zalivko

Ko vas zobozdravnik vpraša, ali vam naredi amalgamsko ali belo zalivko, večina začne preračunavati. Prva je namreč pri zobozdravniku koncesionarju brez doplačila, druga pa vas bo stala (seveda, če zalivka ni narejena na sprednjih sekalcih in podočnikih) od 20 do 75 evrov, morda celo več. Vse skupaj je namreč odvisno od tega, koliko vaš izbrani zobozdravnik zaračunava za to nadstandardno storitev.

Drage zobozdravstvene storitve

Razlike v doplačilu nadstandardnih zobozdravstvenih storitev so neverjetno velike, država pa ne poseže v regulacijo cen in zaščiti javni interes. (Foto: Thinkstock)

Dosedanji izsledki znanstvenih raziskav ne potrjujejo domnev, da je amalgam škodljiv zdravju ljudi in še ni poznanega alternativnega materiala, ki bi bil bolj učinkovit in varen. Če upoštevamo priporočila za varno delo z amalgamom, je amalgam varen, cenovno ugoden in kvaliteten material.
Stališče RSK za stomatologijo o uporabi amalgama

Ko smo preverjali, kakšne so cene storitev pri različnih zobozdravnikih koncesionarjih, smo ugotovili, da bi bila pri zobozdravnici koncesionarki v Mariboru kompozitna bela zalivka na treh ploskvah kar 25 evrov cenejša kot pri zobozdravnici koncesionarki v Ljubljani, kjer takšna plomba stane 65 evrov. Lahko bi sicer izbrali amalgamsko plombo in privarčevali 65 evrov, a bi potem morali preslišati prepričevanja zobozdravnice, da je bela zalivka manj škodljiva za zdravje in predvsem, da ima estetsko prednost.

Pa je amalgamska plomba res bolj škodljiva od bele? O tem so različna mnenja, načeloma pa so se stomatologi poenotili v svojem stališču in javnosti sporočili, da znanstvene raziskave ne potrjujejo domnev, da je amalgam škodljiv zdravju ljudi. Prav tako dodajajo, da so takšne plombe veliko bolj trajnejše, res pa je, da niso bele barve in so zato veliko bolj opazne.

Zakaj nam torej zobozdravniki tako vztrajno ponujajo bele zalivke, če pa je, glede na njihovo stališče, amalgam celo boljši material? Morda pa jih zelo skrbi za našo samopodobo.

Ko je ceneje, če obiščete zobozdravnika zasebnika

Tako pri zobozdravniku za lepoto ni dovolj le potrpeti, pač pa predvsem doplačati. Problem pa je, ker so ta doplačila za praktično isto stvar od ordinacije do ordinacije zelo različna. Med pregledom cenika za samoplačniške zobozdravstvene storitve v ZD Tolmin smo našli ceno za belo zalivko na treh ploskvah – 50 evrov, kar pomeni, da bi v Tolminu pri samoplačniku za plombo plačali manj kot pa v Ljubljani, pri koncesionarju, ki poleg vašega doplačila dobi še plačilo iz zdravstvene blagajne. Pa še takoj bi bili na vrsti.

Pri zobozdravniku

Brez doplačila vam pripada amalgamska plomba, a vam bo marsikateri zdravnik in zobozdravnik svetoval, da se iz zdravstvenih razlogov odločite za kompozitno belo zalivko, ki ne vsebuje srebra. (Foto: Thinkstock)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zobozdravnikom koncesionarjem za zalivko na treh ploskvah prispeva okoli 30 evrov. Koliko boste morali doplačati svojemu zobozdravniku, pa je odvisno od njegovega cenika, ki običajno visi ob vhodu v ordinacijo.

IZRAČUN: Za belo zalivko na treh ploskvah (petica spodaj levo) smo pri zobozdravniku koncesionarju v Ljubljani doplačali 65 evrov. Iz zdravstvene blagajne je zobozdravnik dobil še 28,69 evrov, od tega iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 22,95 evra. Skupaj za zalivko kar 93,69 evra.

 

Standard in nadstandard: amalgamske brezplačne, bele z doplačilom

Če imate izbranega zobozdravnika v javni zdravstveni mreži ali zasebnega zobozdravnika s koncesijo, prav tako plačujete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, potem boste doplačali tiste storitve, ki ne sodijo med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (čiščenje zobnih oblog, odstranjevanje zobnega kamna pri odraslih, doplačati pa boste morali tudi neamalgamske (bele) zalivke na ličnikih in kočnikih). Ker je razpon v cenah teh doplačil zelo velik, pred izbiro zobozdravnika poleg vseh priporočil preverite tudi, kakšen je njegov cenik.

O tem, da je razpon v cenah zelo velik, je na dolgo in široko poročala tudi Zveza potrošnikov Slovenije aprila lani. Za belo zalivko na drugih zobeh (brezplačna je za oba sekalca in podočnik v posameznem kvadrantu) boste morali doplačati, ker je material za belo zalivko dražji, zobozdravniki pa zatrjujejo, da je tudi kakovostnejši. Prav tako trdijo, da izdelava bele zalivke traja kar trikrat dlje od amalgamske. Ključno vprašanje pa je, zakaj je lahko enaka bela zalivka kar dvakrat dražja v Ljubljani kot na primer v Tolminu?

Zakaj višina doplačil ni omejena?

Na ZPS svetujejo, da pri doplačilu vedno zahtevate račun. Prav tako preverite, ali je zobozdravnik v vaši kartoteki zabeležil vrsto materiala in znesek, ki ga je zaračunal ZZZS in tudi, kateri material je uporabil v resnici ter koliko vam ga je zaračunal. Če menite, da so bile kršene pravice iz zdravstvenega zavarovanja, naslovite svojo pritožbo na ZZZS.

Vprašanje smo naslovili na ZZZS, kjer so pojasnili, da cene samoplačniških zobozdravstvenih storitev trenutno v Sloveniji niso regulirane. Te se skladno z veljavno zakonodajo oblikujejo prosto na trgu, pojasnjujejo v ZZZS, kjer sicer menijo, da bi jih bilo potrebno ustrezneje regulirati na ravni države. Predlagajo omejitev cen navzgor oziroma opredelitev zgornjih limitov cen posameznih storitev. "V tem smislu je Upravni odbor ZZZS že leta 2009 naslovil ministrstvu za zdravje pobudo, da z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zagotovi takšno ureditev cen samoplačniških storitev v zobozdravstvu pa tudi širše v zdravstvu, da bodo le-te omejene navzgor z ustreznim predpisom ministrstva za zdravje, ki bi na ta način zaščitilo javni interes podobno kot to velja npr. za notarje," pojasnjujejo na ZZZS in dodajajo, da bi takšne omejitve onemogočale, da bi prihajalo do nerazumno visokih plačil in doplačil.

Pri zobozdravniku

Doplačila za belo zalivko so potrebna tudi pri otrocih in tudi tam je razpon v cenah, a ne tako velik. (Foto: Thinkstock)

Ker večina izbere zobozdravnika, ki deluje v javni zdravstveni mreži, torej v javnem zavodu, ali zasebnika s koncesijo, smo preverili, kakšne so čakalne dobe. Čakalni seznam je javno dostopen na spletni strani ZZZS, iz seznama pa je moč razbrati, da se na zobozdravnika čaka v razponu od nič in vse do 1241 dni, kar je rekord zobozdravnice v ZD Kamnik.

A je pobuda naletela na gluha ušesa. Na ministrstvu za zdravje so na naša vprašanja, kdaj bodo zaščiti interes svojih državljanov in omejili cene storitev navzgor, v skopem in uradniškem odgovoru zapisali, da je bil v vezi zdravniških storitev sprejet Pravilnik o zdravniški tarifi, s katerim je Zdravniška zbornica Slovenije določila način vrednotenja in obračunavanja zdravniških ter zobozdravniških storitev. Žal pa je bil ta pravilnik 1. junija 2012 preklican v uradnem listu, ker je varuh konkurence ugotovil, da je omenjeni pravilnik "v nasprotju z Zakonom o omejevanju konkurence ter s Pogodbo o ustanovitvi ES in v nasprotju s Pogodbo o delovanju EU, saj je zbornica z omenjenim pravilnikom z določanjem cen oz. drugih pogojev poslovanja na trgu opravljanja zdravniških in zobozdravniških storitev preprečevala, ovirala ali izkrivljala konkurenco na ozemlju Slovenije in na skupnem trgu."

Zobozdravniki za regulacijo cen, a le za določitev najnižje možne cene

Zobozdravnica Sabina Markoli, ki je predsednica odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) je na naše vprašanje, kako na zbornici gledajo na velik razpon v doplačilih za nadstandarne zobozdravstvene storitve, da so doplačila odvisna od diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter uporabe različnih materialov in aparatur. "Glede na izrazito znižanje vrednosti zobozdravstvenih storitev v zadnjih letih, ki jih financirajo ZZZS in dopolnilne zdravstvene zavarovalnice, bi bila doplačila potrebna za prav vsako zobozdravstveno storitev," še dodaja Markolijeva in na vprašanje, ali bi podprli regulacijo cen doplačil odgovorila, da bi bila takšna regulacija cen zobozdravstvenih storitev dobrodošla, a zgolj pri določitvi najnižje možne cene.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 407
Skladnost 26.09.2015 05:55:14
Slovenija - dežela nesposobnih zakonodajalcev, še bolj nesposobnih organov pregona in kreativnega računovodstva....
Več komentarjev