Zato slovenski delavci v službo hodijo tudi poškodovani in bolni!

Vsi se kdaj znajdemo v finančnih težavah. Veliko jih je mogoče premostiti s pozitivno naravnanostjo in ob pomoči sorodnikov ter prijateljev, vedno pa le ne gre tako preprosto. Sploh, ko vmes poseže bolezen. Vemo namreč, da pogosta ali dalj trajajoča odsotnost z dela običajno pomeni tudi manjši osebni dohodek, za samostojne podjetnike pa v najslabšem primeru celo začetek konca poslovne poti. Kako torej poskrbeti, da bolezen ali poškodba ne bosta ogrozili finančne varnosti samostojnega podjetnika in njegovih najbližjih?

Poleg redno zaposlenih so do bolniške odsotnosti in nadomestila plače za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni upravičeni tudi samostojni podjetniki, ki pa si to vsekakor privoščijo težje od tistih s pogodbo o delu za nedoločen čas.  Samostojni podjetniki imajo, tako kot redno zaposleni, pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) »od prvega delovnega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik, zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri izvajanju aktivnosti iz 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v primerih darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri,« je zapisano na spletni strani ZZZS.

samostojni podjetnik in bolezen

(Foto: iStockphoto)

Vsi smo minljivi, večina od nas bo imela srečo, če bo ostarela brez zdravstvenih težav, prav vsakdo pa bo enkrat umrl. Ste pripravljeni na vse te naravne procese ali bodo z njimi nekoč obremenjeni vaši bližnji? Izpolnite anketo!

»V primeru začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, ali zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu pa imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače v breme delodajalca od prvega delovnega dne zadržanosti od dela, v breme ZZZS pa od 31. delovnega dne zadržanosti od dela.« Čas, ko zaradi bolezni ne morejo delati, za samozaposlene torej pomeni izpad dohodka, do nadomestila, ki ga krije ZZZS, pa so upravičeni le, če bolezen traja dlje kot 30 delovnih dni, kar je pravzaprav 40 koledarskih dni, kar je za delodajalca nedvomno veliko breme.

Imajo pa samozaposleni enake pravice kot redno zaposleni v primeru bolniške odsotnosti zaradi bolezni otroka oziroma zaradi nege ožjega družinskega člana, kot je zapisano v zakonodaji. ZZZS samostojnemu podjetniku za ta čas namreč krije prispevke za socialno varnost, ne glede na čas trajanja odsotnosti. V tem primeru ima prav tako pravico do uveljavljanja nadomestila, višina tega pa je odvisna od starosti otroka: največ 7 delovnih dni za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti in do 15 delovnih dni za otroke do sedmega leta starosti ali starejšega duševno in telesno prizadetega otroka.

grafika, Prva osebna zavarovalnica, 29

Po nasvet k strokovnjakom

Vse lepo in prav torej, a v primeru resne poškodbe ali hude bolezni se lahko zgodi, da posameznik ne more več opravljati svoje zaposlitve. Takrat sta tako redno zaposleni kot samostojni podjetnik upravičena do invalidske upokojitve in nadomestila iz ZPIZ, a dokazovanje nezmožnosti za delo ter invalidnosti je peklenska pot, na kateri številni omagajo še pred ciljem. Prav zato je še kako pomembno, da pravočasno poskrbite za (finančno) varnost sebe in svoje družine. »Naša družba prepogosto zadovoljuje potrebe iz danes na jutri in živi od plače do plače. To pomeni, da razmišlja le o reševanju davkov, zavarovanju dejavnosti, nepremičnin, itd., ne pa tudi o zaščiti sebe in svojih najbližjih,« pravi Žiga Godec, vodja ključnih kupcev na Prvi osebni zavarovalnici.

Strokovnjak opozarja, da smo Slovenci zaradi tega manj zaščiteni pred nepredvidljivimi dogodki, ki se nam lahko pripetijo. »Rešitev bi bila seveda v boljši finančni izobrazbi, saj bi tako lažje razumeli temeljna finančna načela, se naučili razmišljati na dolgi rok in gospodarno sprejemati pravilne odločitve glede denarja, zaščite, varčevanj in podobnega.« A ker je ob vseh delovnih obveznostih težko povsem nadzirati in temeljito pregledovati osebne finance in skrbeti za finančno varnost sebe ter bližnjih, je pomembno, da se po kakovosten nasvet odpravite k strokovno usposobljenemu svetovalcu.

samostojni podjetnik in bolezen

(Foto: iStockphoto)

Ovrednotiti tveganja in oceniti škodo

Še posebej je to pomembno za samostojne podjetnike, saj morajo ti po besedah vodje ključnih kupcev na Prvi osebni zavarovalnici najprej ovrednotiti tveganja, ki realno ogrožajo finančno samostojnost njih samih, pa tudi njihove družine. Sem sodijo denimo poklicna invalidnost, bolezni, nezgode, tudi smrt. Poleg tega morajo oceniti škodo, ki nastane v primeru katere izmed teh nezgod. Strokovnjak to pojasni na primeru: »V primeru izgube zaposlitve, ko posameznik zaradi bolezni ali nezgode ni zmožen opravljati svojega poklica izračunamo finančno vrzel v njegovih prihodkih od trenutka nastanka tega dogodka do upokojitve. Če nima drugega vira iz katerega bi kril tako izgubo, izračunana številka predstavlja vsoto, za katero bi se moral zavarovati.«

In kako to ponazorimo s konkretnimi številkami? »Posameznik povprečno načrtuje 1.000,00 EUR mesečnega prihodka, ki ga uporablja za preživljanje sebe in družine. Star je 40 let. Po veljavni zakonodaji bi se upokojil pri 65 letih starosti. Če se sedaj poklicno upokoji, bo od ZPIZ prejemal cca 300,00 EUR mesečnega nadomestila, to je 700,00 EUR manj, kot je prej znašal njegov mesečni prihodek. Do upokojitve je njegov primanjkljaj torej: 700*12*25= 210.000,00 EUR. Na naši zavarovalnici enako ravnamo pri ovrednotenju vseh ostalih tveganj in šele, ko naredimo vse našteto, stranki predlagamo sklenitev njenim potrebam prilagojene pogodbe pod dokazanimi parametri,« pojasnjuje naš sogovornik.

grafika, Prva osebna zavarovalnica, 29

Kaj je potrebno zavarovati?

Seveda se na tem mestu pri samostojnih podjetnikih poraja vprašanje, na kaj vse je potrebno misliti, ko se odločijo zavarovati svojo delovno sposobnost. Kot pravi Žiga Godec, se na Prvi osebni zavarovalnici sestave ustreznega paketa zavarovanja lotijo na individualni ravni, kar pomeni, da vedno najprej analizirajo potrebe posameznika in temu nato prilagodijo ustrezna kritja, zavarovalne vsote in premijo. »Na splošno pa bi samostojnim podjetnikom svetoval, da v prvi vrsti zavaruje dolgoročni izpad dohodka v primeru, trajne nezmožnosti opravljanja svojega poklica v primeru bolezni ali nezgode,« svetuje strokovnjak.

»Prav tako naj zavaruje izpad dohodka v prvem mesecu po nastopu bolniške odsotnosti, ko le tega nima povrnjenega iz zakonsko določenega nadomestila za bolniško odsotnost. Dodatno naj zavaruje tudi specifike, ki izhajajo iz njegovega poklica - nezgodno invalidnost in kritične bolezni. V primeru, da so od njegove dejavnosti neposredno odvisni družinski člani brez lastnega prihodka, je smiselno, da zavaruje lastno smrt, v primeru najetih kreditov, limitov in leasingov kakršnekoli vrednosti, se seštevek teh kreditov doda k zavarovalni vsoti za smrt.«

samostojni podjetnik in bolezen

(Foto: iStockphoto)

To je ključnega pomena!

Različne zavarovalnice v Sloveniji ponujajo zelo različne pakete zavarovanj, na podlagi katerih je mogoče nadomestiti izpad osebnega dohodka zaradi zdravstvenih težav, invalidnosti ali smrti, zato je pred sklenitvijo kakršega koli zavarovanja potrebno skrbno preveriti pogoje in vključena kritja. Pravičen nasvet strokovno usposobljenega svetovalca je pri tem po besedah našega sogovornika ključnega pomena: »Zelo pomembno je, da izberete svetovalca, ki vam bo na podlagi ocene kritij in vsot znal svetovati, kakšno zavarovanje ter v kakšni vrednosti sploh potrebujete in bo zavezan k skrbništvu za vas vse od sklenitve zavarovanja naprej. To pomeni, da bo hitro in učinkovito poskrbel za vse želene spremembe, prilagoditve ali zahtevke za izplačila,« na previdnost pri izbiri opozarja vodja ključnih kupcev na Prvi osebni zavarovalnici.

Pomembno je, da veste, za kaj plačujete določeno višino premije pomirjeni, da zavarovanja niste preplačali. Ni namreč hujšega od spoznanja, da ste več let plačevali visoko zavarovalno premijo, ko bi jo dejansko želeli vnovčiti, pa ugotovite, da vaše zavarovanje tega, kar želite uveljaviti, ne krije. Življenje je namreč nepredvidljivo in polno presenečenj. Včasih žal tudi neprijetnih. Zato poskrbite, da bodo v takih trenutkih vsaj finančne skrbi vas in vaših najdražjih čim manjše.

samostojni podjetnik in bolezen

(Foto: iStockphoto)

Sponzorirana vsebina

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo: