Še kdaj primete za pisalo? Možgani pri pisanju z roko delujejo bolje, to je tudi dobra zaščita pred demenco

Strokovnjaki ugotavljajo, da možgani pri pisanju z roko delujejo bolje kot pri pisanju z računalnikom, informacije si hitreje zapomnimo, ob tem pa imamo tudi več idej. Da bi ljudi v tej dobi informacijske tehnologije spodbudili, da večkrat primejo za pisala, po vsej Sloveniji poteka akcija Radi pišemo z roko.
Pisanje