Oglasno sporočilo

Dan slovenske hrane 2016 in tradicionalni slovenski zajtrk

Vlada RS je na svoji oktobrski redni seji 2012 sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga od takrat obeležujemo vsako leto, in sicer na vsak tretji petek v novembru – letos bo to petek, 18. novembra.

Kmetija Lesjak - 1

Z dnevom slovenske hrane želimo opozoriti najširšo javnost o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bomo s sodelovanjem vrtcev in osnovnih šol letos izvajali že  šesto leto zapored.Z razglasitvijo dneva slovenske hrane dajemo pomemben pečat hrani iz lokalnega okolja, ozaveščamo javnost o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter uživanju le-te, ter o zajtrku, kot pomembnemu dnevnemu obroku za zdrav način življenje in prehranjevanja.

Zaskrbljujoč je podatek, da v Slovenijo na letni ravno uvozimo za cca 1,9 milijard evrov hrane in surovin za hrano, s tem pa negativno vplivamo na domače gospodarstvo, zaposlenost, prihodke v proračun, kakovost okolja itd..

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je torej podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Mladim je tako poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih strateških ciljev. Pri obeleževanju dneva slovenske hrane in izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk letos medresorsko sodelujemo že 4 ministrstva – poleg MKGP, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za zdravje se letos pridružuje še Ministrstvo za kulturo . Ostali partnerji pa so: Čebelarska zveza Slovenije (pobudnica projekta), Zavod RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza sadjarskih društev Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije ter Obrtno-podjetniška zbornico Slovenije.

Kmetija Lesjak - 4

Kmetija Lesjak

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek dneva slovenske hrane, ki so ga v vrtcih in osnovnih šolah v sedanji obliki in vseslovenskem obsegu prvič izvedli leta 2011. Že prej pa so ga na pobudo Čebelarske zveze Slovenije izvajali v mnogih vzgojno-izobraževalnih zavodih.  

V prvem letu projekta TSZ (v 2011) so se z donacijo živil vključila živilsko predelovalna podjetja, kmetijska podjetja in zadruge, fakulteti, šolski center in kmetijski inštitut, kmetje in čebelarska društva. Živila so dostavili donatorji sami, kjer pa to ni bilo mogoče, se je projektu pridružil tudi trgovski center, ki je poskrbel za distribucijo živil. Izdali smo časopis o vsebinah na katere smo želeli opozoriti in izvedli likovni in literarni natečaj, pripravljena so bila učna gradiva itd.

Kmetija Lesjak - 2

V drugem letu projekta (v 2012) smo vrtcem in šolam predlagali (na pobudo podjetij ter kmetij, da je potrebno s projektom spodbujanja in ozaveščanja otrok in širše javnosti nadaljevati), da iz lastnih sredstev, ki jih imajo za malico, nabavijo živila za zajtrk, saj podjetja in kmetijska gospodarstva zaradi krize in slabe letine niso mogli donirati živil. Prvič smo tudi obeležili dan slovenske hrane.Evalvacija projekta v 2012.

V tretjem letu (v 2013) pa je prišlo do pomembne novosti pri financiranju projekta. Takrat je MKGP vrtcem in šolam na podlagi njihovih zahtevkov prvič povrnilo stroške za nakup živil za izvedbo zajtrka. Ta praksa se  od takrat uveljavlja vsako leto.

V četrtem letu (2014) je bilo po razpoložljivih podatkih v tradicionalni slovenski zajtrk vključenih praktično vseh 667 vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katerih je bilo 256.357 otrok. Zahtevkov za povrnitev stroškov za nakup živil vse šole in vrtci iz različnih razlogov ne vložijo (je opisano spodaj), čeprav so zajtrk izvedli. Prejeli smo 542 zahtevkov (81,3 %) za povrnitev stroškov. Največ jih je vložilo osnovnih šol, ki imajo v svoji sestavi tudi vrtce (93,6 %) in osnovnih šol, ki v svoji sestavi nimajo vrtcev (89,2 %), drugi pa si vlagali malo manj: samostojni vrtci 63,7 %, OŠ s prilagojenim programom, teh imamo v Sloveniji 27, 59,3 %, zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, teh imamo 16, pa samo 25,0 %.

V petem letu (2015) ugotavljamo podobno kot leto poprej. Tradicionalni slovenski zajtrk so tudi tokrat izvedli praktično v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je bilo v tem letu 668 in v katere je bilo vključenih 259.948 otrok. Prejeli smo 545 zahtevkov (81,2 %) za povrnitev stroškov. Največ jih je vložilo osnovnih šol (92,0 %), drugi pa si vlagali malo manj: vrtci 62,7 %, OŠ s prilagojenim programom, teh smo lani imeli 23, 64,3 %, zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, teh smo imeli 16, pa samo 33,3 %.

Dan slovenske hrane bodo z zajtrkom med zaposlenimi in strankami obeležili na mnogih ministrstvih, vladnih službah, institucijah in podjetjih. Podrobnejše aktivnosti in informacije o dnevu slovenske hrane in projektu Tradicionalni slovenski zajtrk najdete na spletnih straneh:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/dan_slovenske_hrane/
in na www.tradicionalni-zajtrk.si, spremljate pa lahko tudi FB.

Naročnik oglasa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo: