Veste, kaj je obnovljiva naročilnica?

ZZZS uvedel spremembo, ki jo morate poznati. Gre za obnovljivo naročilnico za medicinsko tehnične pripomočke. Kaj to pomeni? Bolniki, ki potrebujejo tovrstne pripomočke, bodo odslej k zdravniku šli le še enkrat letno.
Čakalnica