Kdo vse in za koliko denarja ponuja psihoterapije?

Strah, tesnoba, brezvoljnost, občutek, da nam življenje polzi iz rok. Včasih se brez strokovne pomoči iz tega ne da izkopati. Če dobiš terapijo na napotnico, so čakalne vrste zelo dolge. Ostane široka ponudba raznih terapevtov, nad katerimi pravega nadzora ni. Cena za uro dela pa je lahko od 30 do več kot sto evrov.
Psihoterapija