Massi: Kar se tiče morale je na SZS nekaj hudo, hudo narobe!

Da bi zmagovalna miselnost prodrla tudi med ostale slovenske smučarje, bi bilo najprej potrebno narediti red v alpskem delu smučarske zveze. Andrea Massi težavo vidi predvsem v tem, da je pri nas nemogoče najti človeka, ki bi prevzel odgovornost za napake.
Andrea Massi - 2