Naslovnica

Afera v Elesu

, 17. 07. 2024 19.03 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Obtožbe na vaš račun so hude, gospod Türk. Nadzorni svet vam očita preprodajo električne energije. Imate protiargumente?

Absolutno. Ne samo to, obstaja pisna dokumentacija ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki mi je naložilo, da izgube, ki so se več let kopičile na račun prodajanja električne energije iz JE Krško in ki so dosegale izjemno visoke vrednosti, takoj ustavimo in podpišemo ustrezne pogodbe.

Torej elektrike niste prodajali oziroma posredovali pri preprodaji mimo ustreznih določil?

Nikakor ne. Za to obstaja pisna dokumentacija ministrstva za gospodarske dejavnosti. Dokumentacija je bila posredovana JE krško, ki to energijo proizvaja in je morala prav tako po istem postopku skleniti pogodbo z Elesom. Če je bil torej postopek zakonit s strani JE Krško, je bil tudi s strani podjetja, ki sem ga takrat vodil.

Kje ste elektriko kupovali ni komu ste je prodajali?

V pogodbi jasno piše, da je energija kupljena v JE Krško. Vrednosti so popolnoma evidentirane, ta elektrika pa se prodaja v Italijo. Za to obstaja dokumentacija, namreč vsaka KWh, ki prečka mejo mora biti evidentirana s pogodbo. V tej je jasno razvidno, da vsa energija, ki teče prek meje, izvira iz JE Krško.

Kdo je bil posrednik pri teh poslih? Eles ali kako drugo podjetje?

Vse posle je vodil Eles. Eles je kupoval energijo od JE Krško in jo na meji, tam kjer se končajo slovenski daljnovodi, prodajal na italijanski trg.

Kam je šel dobiček od teh poslov?

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je, potem ko je ugotovilo, da bo namesto izgub ustvarjen velik dobiček, - preko treh milijard tolarjev - določilo, da lahko denar razporeja po lastni presoji. V pogodbi jasno piše, da se lahko ta denar porabi za potrebe proračuna ali druge potrebe ministrstva.

Torej ni bilo nobenega posrednika?

Absolutno ne.

Nadzorni svet trdi, da so bili slovenski proizvajalci oškodovani. Škodo naj bi denimo utrpeli TE Šoštanj in Trbovlje, ki naj bi jih morali ustaviti. Kako to komentirate?

Te trditve so popolnoma nesmiselne. Proti Italiji je bila prodana komaj polovica kapacitet. Italijanski kupci so ponujali izjemno dobičkonosne cene, čakali na slovensko energijo, žal pa je sedanja vlada 28. 12. sprejela uredbo, s katero je Elesu, ki je bil edini pooblaščen za nakup in prodajo energije, to pravico odvzela. Hkrati ni določila subjekta, ki lahko te posle opravlja, tako da so se z letom 2000 iztekle vse že sklenjene pogodbe. Eles tako ne more več niti na domačem niti na tujem trgu sklepati nobenih pogodb. Škoda, ki nastaja, je posledica te uredbe. Italijanski kupci so bili pripravljeni kupiti energijo in mi bi lahko vso elektriko, ki bi jo proizvedli doma, prodali z velikim dobičkom.