Naslovnica

Bračun o dose*kih sedanje ekipe

Ljubljana, 08. 08. 2000 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Minister za zdravstvo Andrej Bručan je v pogovoru za STA kot enega pomembnih dose*kov sedanje ekipe na ministrstvu za zdravstvo označil podpis dogovora o realizaciji dodatka za zdravstveno nego. Opozoril je na pomen novega pravilnika o tria*nih ambulantah, s katerimi naj bi se skraj1ale čakalne dobe na specialistične preglede. Med zastavljenimi prednostnimi nalogami je omenil pripravo mre*e delovnih mest za zdravnike in zdravstveno nego ter de*urnih ekip tako na osnovni kot na bolni1nični ravni. Mre*a na osnovni ravni naj bi bila po njegovih besedah v celoti pripravljena *e do 15. oktobra. V zvezi s sklepom vlade, da naj bi proračunski porabniki poiskali prihranke v skupni vi1ini 6,5 milijarde tolarjev, pa je dejal, da bodo znotraj ministrstva svoj dele* zagotovili, čeprav imajo velike probleme. Na nekaterih uradih in zdravstvenem in1pektoratu namreč zmanjkuje denarja za plače.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA