Naslovnica

Čokova za sodelovanje med univerzami

Praga, 19. 05. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
© STA
Komentarji
0

V Pragi so zaključili dvodnevno konferenco ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, na kateri je 29 evropskih ministrov iz držav podpisnic t.i. bolonjske deklaracije pregledalo njeno uresničevanje. V junija 1999 sprejeti bolonjski deklaraciji so začrtali smeri razvoja evropskega visokega šolstva s ciljem do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor. Praškega vrha se je z delegacijo udeležila tudi ministrica za šolstvo, znanost in šport Lucija Čok, saj je Slovenija podpisnica omenjene deklaracije. Čokova je komunike, v katerem so začrtali nadaljnji razvoj bolonjskega procesa, in so ga sprejeli s konsenzom, označila za dober korak naprej na tem področju.

Na praškem vrhu so bile v t.i. bolonjski proces formalno sprejete Turčija, Ciper in Hrvaška. Ministri so se tudi dogovorili za naslednje srečanje, na katerem bodo, podobno kot na pravkar končanem, pregledali uresničevanje zadanih ciljev. To bo čez dve leti v Berlinu. Na konferenci so se tudi dogovorili o načinu dela v prihodnjih dveh letih ter pregledali dosežen napredek v posameznih državah.

Problematika izgradnje evropskega visokošolskega prostora je posebej pomembna tudi za študente. Ti so se v bolonjski proces so se namreč vključili kot partnerji, čeprav ne tudi kot njegovi oblikovalci - odločitve se sprejemajo na ravni držav. Stališče študentov pa je, da je študij javna dobrina in da je država odgovorna za izvajanje kakovostnega javnega študija.

Ministrica Čokova je izpostavila nekatere prioritete za prihodnost. Opozorila je na specifičen položaj majhnih držav, katerih jezik se ne poučuje širše zunaj meja teh držav, kar pa vpliva na mobilnost tako študentov kot tudi učiteljev. Konkretno ta problem nastane pri vključevanju tujih študentov v študij v Sloveniji, kjer poučevanje poteka v slovenščini. Prav tako je pomembna mobilnost univerzitetnih učiteljev, kar bi moralo biti finančno privilegirano. Za kakovost študija je tako zelo pomembno meduniverzitetno sodelovanje, pri čemer je očitno, da na primer Slovenija, ki ima le dve univerzi, potrebuje tudi vzpostavljene povezave z univerzami drugih držav. Na srečanju so po besedah ministrice vzpostavili stike tudi z višegrajsko skupino ter se dogovorili za sestanek, posvečen znanosti in visokem šolstvu, ki bo septembra v Sloveniji.