Zanimivosti

Evropski dan parkov

Ljubljana, 24. 05. 2003 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

24. maj je evropski dan parkov, ki ga je razglasila Evropska zveza naravnih in narodnih parkov EUROPARC. Na ta dan leta 1909 je bilo na Švedskem ustanovljenih prvih devet narodnih parkov.

Dan, ki ga v Sloveniji obeležujemo že petič, je namenjen širjenju znanja in zavesti o pomenu varovanja narave, biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja v širših zavarovanih območjih narave. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je ob evropskem dnevu parkov minuli četrtek že tradicionalno pripravilo potujočo novinarsko konferenco.

Vlada je minuli četrtek sprejela osnutek uredbe o Krajinskem parku Goričko za javno predstavitev v vseh 11 občinah na območju predvidenega parka. Javna predstavitev, ki jo bo izpeljalo okoljsko ministrstvo, bo med 31. majem in 31. julijem, na podlagi pripomb pa bo ministrstvo pripravilo predlog uredbe o Krajinskem parku Goričko.

Kmalu Krajinski park Goričko

Razdrobljeno in raznoliko območje bodočega krajinskega parka Goričko je s tradicionalnim načinom poselitve in gospodarjenja oblikoval človek. Po njej so mozaično razsejani vinogradi, sadovnjaki, travniki in s številnimi kulturami porasle njive, ki se harmonično prepletajo in dopolnjujejo z naselji, zaselki in posameznimi kmetijami. Podobo uokvirja gozd na slemenih, v grabah in osojah ter s svojim razgibanim robom povezuje obvodne žive meje in grmišča.

Bomo park kmalu dobili tudi v Goričkem?
Bomo park kmalu dobili tudi v Goričkem? FOTO: POP TV

Predstavniki okoljskega ministrstva so na potujoči novinarski konferenci, ki so jo pripravili na dan biotske raznovrstnosti, 22. maja, predstavili tudi projekt Natura 2000. Naravovarstveni resor mora v sodelovanju s kmetijskim in gozdarskim v letih 2003 in 2004 določiti predlog t. i. posebnih varstvenih območij za vključitev v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. Da bo ta projekt, ki je hkrati pridružitvena obveznost Slovenije, lahko pravočasno izpeljan, je vanj usmerjena glavnina virov na področju varstva narave.

Natura 2000 je po eni strani obvezna za Slovenijo kot bodočo državo članico EU, po drugi strani pa prinaša vrsto dodatnih strokovnih utemeljitev in metod za odločanje o ustreznem upravljanju ter določanju meja naravovarstveno pomembnih območij. To pomeni, da bo v okviru določitve območij Natura 2000 po kriterijih direktiv o habitatih in pticah v letu 2003 pripravljena večina potrebnih strokovnih podlag. Te bodo podlaga za oblikovanje meja posebnih varstvenih območij in opredelitev ukrepov ter upravljanja.

Namen Nature 2000 je ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako da varuje naravne habitate ogroženih in redkih rastlinskih ter živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Pri tem ne gre spregledati prekrivanja s cilji parkovnega varstva, zavarovana območja so tudi možna oblika upravljanja območij Natura 2000, so sporočili z okoljskega ministrstva.