Naslovnica

Izšel Prometni koledar 2001

Ljubljana, 16. 05. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Družba za avtoceste (DARS) je tudi letos izdala prometni koledar za mesece, ko so prometne obremenitve na slovenskih cestah največje. Koledar, ki je že nekaj let v pomoč voznikom in drugim udeležencem v cestnem prometu pri načrtovanju potovanj v poletnih mesecih, so izdelali na podlagi podatkov o gostoti prometa v preteklih letih in na osnovi napovedi gostote prometa v prometno najbolj obremenjenih mesecih.

Prometni koledar 2001 v slovenskem in angleškem jeziku zajema informacije o napovedanih prometnih zastojih v času turistične sezone. Tako bodo do sredine junija na nekaterih avtocestnih odsekih potekala večja vzdrževalna in obnovitvena dela, predvsem na primorskem avtocestnem kraku. Vzdrževalna in obnovitvena dela, ki že potekajo in jih bodo gradbeni izvajalci začeli izvajati še v tem mesecu, bodo dokončana predvidoma do 15. junija. Od takrat pa do začetka septembra na slovenskih avtocestah, zlasti v smereh turističnih destinacij, ne bo večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del, izjema bo le širitev cestninske postaje Vrhnika na primorskem avtocestnem kraku. Letos bodo izvajalci dela izvajali tudi ponoči, na DARS-u pa opozarjajo, da bodo dela izvajali tudi ob sobotah in nedeljah, sicer pa 12 ur na dan.

Letošnji prometni koledar je izšel v nakladi 300.000 izvodov, vozniki in drugi udeleženci v prometu pa ga bodo brezplačno dobili na cestninskih postajah slovenskih avtocest, na mednarodnih mejnih prehodih in v tehničnih bazah AMZS, v tujini pa prek slovenskih turističnih predstavništev in poslovnih partnerjev Slovenske turistične organizacije. Prometni koledar je objavljen tudi na internetnih straneh www.dars.si.