Naslovnica

Minister Kopač ima še eno možnost

, 17. 07. 2024 18.58 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Naj spomnimo, da je prvotna različica zakonskega besedila namenila začasno javno pooblastilo dajanja licenc in vodenja javne knjige nepremičninskih posrednikov, kar zasebni družbi IBN d.o.o. Slednja kar brez končnice 'd.o.o.' zavaja in izkorišča naivnost nepremičninskih posrednikov, njihovih strank, sedaj pa izgleda tudi državnih uradnikov, da so njihovo ime zapisali v zakonsko besedilo.

No, zasebna družba IBN d.o.o. se ne pojavlja več nosilka javnih pooblastil, kar je velik napredek v primerjavi s prejšnjim tednom. Žal pa bo moral miniti še kakšen teden, da bodo na Ministrstvu za okolje in prostor spoznali, da so ostala določila tega zakona povsem v neskladju z ureditvijo delovanja nepremičninskih agencij v državah EU. Besedilo zakona namreč predvideva tudi ustanovitev kar dveh novih ustanov, ki naj bi jih financirali iz obvezne članarine njenih članov. Nepremičninski posredniki zagotovo ne bodo navdušeni nad plačevanjem takšne ureditve. Večina jih še sedaj plačuje obvezno članarino v Gospodarski zbornici Slovenije, dodatni stroški pa bi za njih zagotovo predstavljali preveliko breme.

Večina evropskih držav, kjer področje posredovanja v prometu z nepremičninami ureja posebna zakonodaja, združuje nepremičninske posrednike v gospodarskih zbornicah, kjer opravljajo tudi obvezne licence, ter v društvih, kot je Društvo nepremičninskih posrednikov Slovenije. Na Ministrstvu za okolje in prostor bodo zagotovo presenečeni nad vprašanji, ki bodo začela prihajati iz Bruslja, če bo Državni zbor sprejel zakon, ki bo povsem odstopal od ureditve v drugih državah in bo povzročil bistveno dražje poslovanje nepremičninskih agencij.

Opozoriti tudi velja na določbe o poslovanju tujih nepremičninskih posrednikov pri nas. Pisci zakonskega besedila očitno niso seznanjeni s posebnimi določili Pridružitvenega sporazuma držav EU in Slovenije, ki do konca leta 2005 onemogoča tujcem ustanavljanje družb za posredovanje v prometu z nepremičninami. Kar mimo teh določb so tujcem z uveljavitvijo tega zakona dodelili pravico ustanavljanja nepremičninskih agencij.

Zagotovo bo javna predstavitev tega zakona, ki jo bomo organizirali 2. februarja na Gospodarski zbornici Slovenije, priložnost, tako za nepremičninske posrednike, kot za pisce zakona, da svoje predloge za bodočo organiziranost delovanja nepremičninskih agencij, ki v tem trenutku zagotovo ni v čast ne države in ne dejavnosti.