Naslovnica

Novi publikaciji pri založbi ZRC

Ljubljana, 05. 01. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je pri založbi ZRC izdal monografijo Samodejno tvorjenje govora iz besedil avtorice Jerneje Gros. Delo je predelana doktorska disertacija, ki so jo uvrstili v zbirko Linguistica et Philologica. Etimolog, leksikolog in frazeolog Janez Keber je na tiskovni konferenci predstavil še šesto številko glasila omenjenega inštituta Jezikoslovni zapiski 6.

Jerneja Gros je v svoji knjigi osvetlila postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora. S hitrim razvojem računalniške tehnologije se nam ponuja možnost za izgradnjo sistemov, ki bi bili sposobni prepoznavati in razumeti govorne informacije kakor tudi tvoriti govor za posredovanje povratne informacije v okolje. Monografija Grosove sodi na področje jezikovnih tehnologij in razčlenjuje jezikovnoteoretske in tehnično-tehnološke probleme, ki jih zahteva postopek izgradnje sintetizatorja govora za slovenski jezik.

Bolj tradicionalnih vprašanj pa se lotevajo v Jezikoslovnih zapiskih. V glasilu sodeluje sedemnajst avtorjev, katerih prispevki so razvrščeni v tri razdelke: iz zgodovine inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, razprave in članki ter gradivo, ocene in poročila. V prispevkih obravnavajo teme, ki se dotikajo slovenskega pravopisa, leksikologije, frazeologije, dialektologije, imenoslovja, terminologije in zgodovine jezika.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA