8°C

STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 20:59

Dela

Štajerska avtocesta bo zaprta na odseku Blagovica in Vransko proti Mariboru, v noči na torek, 19. 10., med 21. in 5. uro ter proti Ljubljani, v noči na sredo, 20. 10, med 21. in 5. uro. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Na primorski avtocesti so zaradi del zaprti priključki:
- Sežana vzhod proti Ljubljani;
- Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Regionalna cesta Kamnik - Vransko bo zaprta na odseku Šmartno - Laze do 18. oktobra, med 8. in 16. uro.

Tovorni promet

Do 21. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.


POMEMBNA OBVESTILA

A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Naklo - priključek Podtabor v smeri Karavank, Avstrije, okvara vozila, oviran promet.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, razcep Gabrk - priključek Divača v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem voznem pasu.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, predor Tabor - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Kozina - priključek Srmin v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem pasu.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Kozina v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - priključek Sežana zahod v smeri Fernetičev, Italije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.

OSTALA OBVESTILA

R1
R1
R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
G2-111
G2-111
G2-111, mejni prehod Sečovlje, Plovanija, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, priključek Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
A1
A1
A1, Ljubljana - južna obvoznica, priključek Ljubljana zahod, Vič - razcep Kozarje v smeri Kozarij, dela, oviran promet.
A4
A4
A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, pred počivališčem Mlake sever v smeri Vrtojbe, Italije, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, razcep Gabrk iz smeri Fernetičev, Italije proti Ljubljani, dela, zaprt vozni pas.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, dela, zaprt počasni pas.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Vransko, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Ločica - Trojane - Blagovica - Krtina - Domžale - Kamnik in obratno.
R2
R2
R2-449, Rondo Pesnica, oviran promet, obnova krožišča, do 24. 10. 2021.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam, dela, zaprt vozni pas.
A1
A1
A1, Maribor - Šentilj, izvoz Maribor sever iz smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
H2
H2
H2, hitra cesta skozi Maribor, pred krožiščem Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
RT
RT
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času, v zimskem času.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, uvoz Obrežje, Mokrice v smeri Obrežja, dela, popolna zapora.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, izvoz Obrežje, Mokrice iz smeri Novega mesta, dela, popolna zapora.
R3
R3
R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, na Celjski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja nadhoda, do 29. 10. 2021.
R1
R1
R1-218, Črnomelj (Kočevje - Kanižarica, v Kanižarici, izmenično enosmerni promet, obnove objektov za odvodnjavanje, do 22. 10. 2021.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
R1
R1
R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 19. 10. 2021.
R1
R1
R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Brezovici na Bizeljskem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja TK omrežja, do 22. 10. 2021, dnevno med 7.00 in 17.00.
R1
R1
R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 30. 10. 2021.
R3
R3
R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 31. 10. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 31. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 20. 11. 2021.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
R2
R2
R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, oviran promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
R1
R1
R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, popravilo podvoza, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Slovenska ulica, izmenično enosmerni promet, obnova fasade in strehe objekta, do 3. 11. 2021.
R1
R1
R1-219, Čatež ob Savi, popolna zapora, sanacije avtocestnega podvoza, do 20. 10. 2021. Obvoz: po Topliški cesti.
R2
R2
R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, izmenično enosmerni promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Travniku, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 23. 10. 2021.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
G2
G2
G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče, pri križišču s Kidričevo ulico, oviran promet, zamenjava hidravlične napeljave, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-639, Ljubljana (Šentvid - Vodice, na Tacenski cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnja NN priključka za objekt, do 8. 11. 2021.
R2
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 10. 11. 2021.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 12. 2021.
R3
R3
R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Malem Trebeljevem, izmenično enosmerni promet, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 21. 11. 2021.
G2
G2
G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
R3
R3
R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 19. 11. 2021.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 29. 10. 2021.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Framu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija NN omrežja, do 22. 10. 2021.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2021.
R3
R3
R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 10. 12. 2021.
RT
RT
RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 30. 10. 2021.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcija mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcija ceste in izvedba krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedba krožnega križišča, do 30. 11. 2021.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 30. 10. 2021.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
G1
G1
G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti, (Šentvid - severna ljubljanska obvoznica proti centru, zaprt en prometni pas, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
R2
R2
R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 20. 12. 2021.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, popolna zapora, zaščite brežine, do 23. 12. 2021, popolne zapore bodo ob delavnikih 7.30-11.30, 12.00-14.30, 16.00-18.00 in 19.00-6.00.
R2
R2
R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 24. 11. 2021.
R3
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 29. 10. 2021.
R3
R3
R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, v Lovrencu na Pohorju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, obnova meteorne kanalizacije in novogradnja vodovoda, do 31. 10. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 12. 11. 2021.
R1
R1
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, na Spodnjem Blatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 20. 1. 2022.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki, v Ilirski Bistrici, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 19. 11. 2021. Občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut med 8. in 17. uro.
R2
R2
R2-425, Mežica - Črna na Koroškem - Šoštanj, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 11. 2021.
A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, oviran promet, promet poteka po enem pasu, do 31. 10. 2021.
R3
R3
R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, pri Puščavi, izmenično enosmerni promet, zamenjava varnostih ograj, do 22. 10. 2021.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
G1
G1
G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 24. 10. 2021.
R2
R2
R2-417, Šmartno pri Litiji - Ljubež v Lazih, Selšek - Cerovica, izmenično enosmerni promet, dograditev optičnega omrežja, do 22. 10. 2021.
RT
RT
RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, na Pokljuki, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 10. 2021.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 31. 10. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Ceznjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Vidanovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija in nadgradnja omrežja KKS Ljutomer, do 31. 10. 2021.
R2
R2
R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 20. 12. 2021.
R2
R2
R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba plinovoda, do 30. 10. 2021.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 31. 5. 2022.
R2
R2
R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Šoštanju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija krožnega križišča, do 29. 10. 2021.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
R3
R3
R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
R1
R1
Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Popolne zapore v dnevnem in nočnem času.
G2
G2
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 16. 12. 2021, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut.
R2
R2
R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 29. 10. 2021.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021, od 8.30 do 17. ure občasne 15 minutne popolne zapore.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, nadomestne gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 10. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 1. 12. 2021.
R3
R3
R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, Ribljek - Mitroviči, popolna zapora, ojačitve vozišča, do 18. 10. 2021, dnevno od 7h do 18h. Obvoz: Oslinica - Kočevska Reka - Štalcerji - Fara - Petrina in obratno.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - predor Tabor v smeri Gabrka, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, uvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, izvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
R1
R1
R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, ureditve površin za kolesarje in pešce, do 30. 11. 2021.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitve ceste in ureditve odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
R2
R2
R2-430, Hoče - Slivnica, pri odcepu za Slivnico, zaprt en prometni pas, ureditev priključka, do 5. 11. 2021.
G2
G2
G2-102, Želin - Sp. Idrija, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 31. 10. 2021.
R3
R3
R3-704, Radlje - Ribnica, pri Ribnici na Pohorju, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 30. 10. 2021.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, uvoz Kastelec v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, izvoz Kastelec iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, uvoz Kastelec v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, izvoz Kastelec iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
G2
G2
G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
R3
R3
R3-737, Rače - Šikole, pri Spodnji Gorici, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 11. 2021.
R3
R3
R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, v Kropi, izmenično enosmerni promet, obnova objekta "Klinarjeva hiša", do 8. 11. 2021.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
R1
R1
R1-207, Col - Črni Vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija skalne brežine, do 26. 11. 2021.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
A5
A5
A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
RT
RT
RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 22. 10. 2021.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
R2
R2
R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
R1
R1
R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, oviran promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 29. 10. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
R3
R3
R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
R3
R3
R3-675, Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, zaprt en prometni pas, preplastitve voziščne konstrukcije.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, pri Oplotnici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, (5x med 8:00 in 17:00 izvedbe zaščite pred padajočim kamenjem, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnih priključkov, do 21. 10. 2021.
LC
LC
LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža, do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
R2
R2
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
R1
R1
R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
R2
R2
R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
R3
R3
R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
R3
R3
R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
R1
R1
R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
R1
R1
R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
R2
R2
R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
R1
R1
R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 20. 10. 2021.
R3
R3
R3-695, Šoštanj - Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, ureditev križišča, do 20. 10. 2021. Obvoz: Soteska - Gorenje - Šmartno ob Paki - Rečica ob Paki - Letuš in obratno.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
G2
G2
G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
R2
R2
R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
R3
R3
R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
RT
RT
RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
R3
R3
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 26. 10. 2021.
R3
R3
R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
G2
G2
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
R3
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
R3
R3
R3-709, Maribor (Meljska cesta, v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
R3
R3
R3-709, Maribor (Malečnik - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
R3
R3
R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R1
R1
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 20. 10. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Ig, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
R3
R3
R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar.
LC
LC
Domžale, Virska cesta, med Tkalsko ulico in Podrečjem, popolna zapora, obnova cestišča, do 10. 11. 2021. Obvoz: za osebna vozila na relaciji Podrečje - Vir - Dob, tovorna vozila pa preko priključka Krtina in po Ljubljanski cesti.
LZ
LZ
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
LZ
LZ
MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, izvedbe protiprašne zaščite, popravila zidov in sanacije prepustov, do 22. 11. 2021, od ponedeljka do petka, dnevno med 7.30 - 17. uro.
R3
R3
R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LC
LC
Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
LZ
LZ
MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
LC
LC
LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste