4°C

STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 12:29

Nesreče

Na cesta Dvor - Soteska je 2 kilometra od Dvora proti Soteski promet urejen izmenično enosmerno. Vozite previdno. Policija opozarja na nevarnost naleta.

Opozorila

Na Gorenjskem ponekod še sneži. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Na pot se odpravite s primerno zimsko opremo, povečajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na cestah.

Vreme

Zimske razmere:
- Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za vsa vozila, Cesta preko prelaza Jezerski Vrh je zaprta na avstrijski strani.
- Verige so obvezne prelazu Ljubelj ter na prelazu Korensko Sedlo na avstrijski strani.
- Uporabo verig priporočamo tudi na prelazu Predel.

Dela

Zaradi napovedanih del na avstrijski strani predora Karavanke bo promet, previdoma od 29. novembra od 11. ure do 3. decembra do 15. ure, skozi predor potekal izmenično enosmerno.

Na primorski avtocesti je zaprt priključek Črni Kal v obe smeri.


POMEMBNA OBVESTILA

R1
R1
R1-216, Dvor - Soteska, 2 km od Dvora proti Soteski, prometna nesreča, izmenično enosmerni promet.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, prometna nesreča, oviran promet.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, sneg, obvezne verige.
R1
R1
R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, sneg, obvezne verige na avstrijski strani.
R1
R1
R1-206, Vršič - Trenta, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
R1
R1
R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, sneg, popolna zapora, na avstrijski strani.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, razcep Gabrk - priključek Divača v smeri Kopra, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod v smeri Ljubljane, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka preko CP Hrušica.

OSTALA OBVESTILA

RT
RT
RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 29. 11. 2021.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 29. 11. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Cezanjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
R2
R2
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja.
R3
R3
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in AP, do 27. 3. 2022.
R1
R1
R1-218, Metlika - Podzemelj, Grm - Primostek, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in avtobusnega postajališča, do 15. 6. 2022.
R3
R3
R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, Ribljek - Bosljiva Loka, oviran promet, ojačitve vozišča.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Murska Sobota, počivališče v smeri Lendave, dela, zaprt prehitevalni pas.
R2
R2
R2-430, Celje - Vojnik, v Vojniku, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda, do 31. 3. 2022.
R3
R3
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Ambrusu, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 2. 12. 2021.
R2
R2
R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 24. 12. 2021.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 13. 4. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri odcepu za Kladje, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 5. 12. 2021.
G2
G2
G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, oviran promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Bregu pri Litiji, 30 minutne popolne zapore zaradi poseka in spravila lesa, do 15. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Urnik: 7:00 - 7:35h, 8:05 - 8:35h, 8:55 - 9:25h, 10:30 - 11:00h, 12:00 - 12:30h, 12:55 - 13:25h, 13:45 - 14:10h, 14:40 - 15:10h, 15:40 - 16:10h in 16:30 - 17:00h.
R3
R3
R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, na Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 21. 12. 2021.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora v zimskem času.
R1
R1
R1-232, Petrovci - Martjanci, v križišču za Puconce in Sebeborce, oviran promet, izgradnja krožišča, do 4. 4. 2022. Lokalni cesti proti Puconcem in Sebeborcem sta zaprti.
R2
R2
R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 14. 2. 2022.
G1
G1
G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad, izmenično enosmerni promet, sanacija plinovoda, do 31. 12. 2021.
R3
R3
R3-705, Ruše - Puščava, med Smolnikom in Činžatom, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut, med 8. in 17. uro, izvedba zaščite pred padajočim kamenjem, do 31. 1. 2022.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
R1
R1
R1-212, Unec - Cerknica, na Rakeku, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zamenjava kanalizacijskih pokrovov, do 3. 12. 2021.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitve ceste in ureditve odvodnjavanja, do 28. 1. 2022.
R3
R3
R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka, v Kočevski Reki, izmenično enosmerni promet, izgradnja prehoda za pešce, do 30. 11. 2021, dnevno med 7. in 18. uro.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, izvedba gradbiščnih priključkov, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R1
R1
R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
G1
G1
G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti, (Šentvid - severna ljubljanska obvoznica proti centru, zaprt en prometni pas, obnove voziščne konstrukcije.
R2
R2
R2-409, Dekani - Rižana, v Dekanih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja elektro in vodovodnega priključka, do 15. 12. 2021.
R1
R1
R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Vinica - Kanižarica in obratno.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
G2
G2
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
R3
R3
R3-686, Tepanje - Žiče, med bencinskim servisom v Tepanju in nadvozom nad avtocesto, oviran promet, ureditev krožišča in obnova vozišča, občasno promet urejen izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-688, Žiče - Slovenske Konjice, v Žičah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 29. 11. 2021.
R1
R1
R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica, pri Bitnjah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-218, Črnomelj - Vinica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, izvedba elektro priključka.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, v Slovenj Gradcu, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in dilatacij, do 30. 11. 2021.
R1
R1
R1-230, Ljutomer - Pavlovci, pri Radomerju, izmenično enosmerni promet, ureditve območja križišča, do 17. 12. 2021.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, v Rosalnicah, izmenično enosmerni promet, izgradnja trafo postaje in vgradnja kablovoda, do 22. 12. 2021.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža, do 30. 5. 2022.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 12. 2021.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, ureditev odseka ¨črne točke¨, do 28. 3. 2022.
G2
G2
G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 24. 3. 2022.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
RT
RT
RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
R1
R1
Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani, med 8:00 in 11:30, 12:30 in 14:30 ter 16:30 in 18:00. Popolne zapore v dnevnem in nočnem času.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, do 17. 12. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 1. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 1. 12. 2021.
R2
R2
R2-413, Zbilje - Vodice, pri Zapogah, izmenično enosmerni promet, dograditev kabelske kanalizacije, do 31. 12. 2021.
LC
LC
Vrhnika, Betajnova, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika, do 20. 12. 2021.
R1
R1
R1-208, Črni Kal - Kortine - Rižana, pri avtocestnem priključku Črni Kal, oviran promet, dela na avtocesti, do 15. 12. 2021.
R3
R3
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste. Obvoz: Šmihel - Kandija - Žabja vas - Poganci - Rupeč vrh - Šmihel.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Hoče, pri Spodnjih Hočah, oviran promet, ureditve priključka, do 30. 11. 2021.
G1
G1
G1-2, Šikole - Hajdina, pri Strnišču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Kozina v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.
A1
A1
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, zaprt prehitevalni pas, viadukt za železnico.
A1
A1
A1, Šentilj - Maribor, izvoz Pesnica - uvoz Pesnica v smeri Maribora, zaprt prehitevalni pas, viadukt za železnico.
R1
R1
R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja priključka, do 31. 1. 2022.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vukomorju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 10. 12. 2021.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, uvoz Črni Kal v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, izvoz Črni Kal iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, izvoz Črni Kal iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, uvoz Črni Kal v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Kozina - priključek Srmin v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem pasu.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, sanacije plazu Rebernice, do 24. 12. 2021.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, nadomestne gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 12. 2021.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Selnici ob Dravi, izmenično enosmerni promet, ureditve začasne peš povezave, do 30. 11. 2021.
R2
R2
R2-439, Kobilje - Dobrovnik, pri Dobrovniku, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave, do 30. 11. 2021.
LG
LG
LG, Ljubljana, Celovška cesta, pri železniškemu podvozu proti Medvodam, dela, zaprt en prometni pas, do 22. 12. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 12. 2021.
R2
R2
R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Šoštanju, izmenično enosmerni promet, ureditev prehodov za pešce, do 14. 12. 2021.
R3
R3
R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Lancovem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje fekalne kanalizacije, do 24. 12. 2021.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija, Selo - Fužine, izmenično enosmerni promet, sanacije opornih zidov in zaščite pred snežnimi plazovi, do 27. 12. 2021.
R2
R2
R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 19. 12. 2021.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
R3
R3
R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Panečah, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 5. 2. 2022.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Vransko, Stebljevek - Špitalič, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 12. 2021.
R3
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. Obvoz: Predmeja - Ajdovščina - Selo - Nova Gorica - Solkan - Lokve in obratno.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj, na Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnje fekalne kanalizacije, do 22. 12. 2021.
R1
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, možne kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore, rekonstrukcija ceste, do 11. 2. 2022.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 17. 12. 2021.
R3
R3
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, popolna zapora, udor ceste.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 1. 2022.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, spremenjen prometni režim, zaprt prometni pas proti avtocesti, obvoz skozi Lesce, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 1. 12. 2021.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje plinovoda, do 20. 12. 2021.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, na Celjski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja nadhoda, do 30. 11. 2021.
R2
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Marija Reki, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 21. 4. 2022.
R3
R3
R3-612, Plave - Gonjače, Vrhovlje pri Kojskem - Plave, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežin, do 31. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 5. 2. 2022.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 7. 2. 2022. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
G1
G1
G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
RT
RT
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času.
R3
R3
R3-704, Radlje - Ribnica, pri Ribnici na Pohorju, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 30. 12. 2021.
R2
R2
R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 11. 2021.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-688, Žiče - Poljčane, pri Lušečki vasi, izmenično enosmerni promet, sanacija cevovoda Lušečka vas, do 30. 11. 2021.
R1
R1
R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
R1
R1
R1-204, Dornberk - Štanjel, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, popolna zapora, obnove vozišča, do 7. 12. 2021. Obvoz: je urejen po državnih cestah.
R3
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 6. 5. 2022.
G1
G1
G1-2, Ormož Z - Ormož V, Ormoška obvoznica, pri Hardeku, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in obnove ceste, do 31. 12. 2021.
R2
R2
R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Podgrad - Zalči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 1. 2022.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 22. 8. 2022, med 7. in 16. uro.
R2
R2
R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Dobropolju, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza in rekonstrukcija ceste, do 23. 12. 2021.
R2
R2
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 20. 1. 2022.
R3
R3
R3-614, Štanjel - Manče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežin, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
R1
R1
R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, popravilo podvoza, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
G2
G2
G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče, pri križišču s Kidričevo ulico, oviran promet, zamenjava hidravlične napeljave, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 12. 2021.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2021.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedba krožnega križišča, do 30. 11. 2021.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
R2
R2
R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 20. 12. 2021.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, popolna zapora, zaščite brežine, do 23. 12. 2021, popolne zapore bodo ob delavnikih 7.30-11.30, 12.00-14.30, 16.00-18.00 in 19.00-6.00.
R1
R1
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, na Spodnjem Blatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 20. 1. 2022.
R2
R2
R2-425, Mežica - Črna na Koroškem - Šoštanj, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 11. 2021.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
R2
R2
R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 20. 12. 2021.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 31. 5. 2022.
G2
G2
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 16. 12. 2021, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021, od 8.30 do 17. ure občasne 15 minutne popolne zapore.
R1
R1
R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, ureditve površin za kolesarje in pešce, do 30. 11. 2021.
G2
G2
G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
R2
R2
R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
R2
R2
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
R1
R1
R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
R2
R2
R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
R3
R3
R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
R3
R3
R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
R2
R2
R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
G2
G2
G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
RT
RT
RT-931, Ribnica - Ribniška koča, popolna zapora v zimskem času.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki - Grda Draga - Pudob, Sviščaki - Leskova Dolina, popolna zapora v zimskem času.
R3
R3
R3-630, Obrov - Golac, popolna zapora v zimskem času.
R3
R3
R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 12. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Ig, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
LZ
LZ
MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
R3
R3
R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LC
LC
Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
LZ
LZ
Ljubljana, Šestova ulica, na območju železniškega nadvoza, dela, popolna zapora, do 30. 11. 2021.
LZ
LZ
Ljubljana, Groharjeva cesta, med Aškerčevo in Jamovo cesto, dela, popolna zapora, do 30. 11. 2021.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste