STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 7:10

Ovire

Na primorski avtocesti je od Vrhnike proti Ljubljani oviran promet zaradi kosov pnevmatike na vozišču.

Na dolenjski avtocesti je oviran promet 2 kilometra pred Otočcem proti Ljubljani zaradi povožene živali.

Na pomurski avtocesti je med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi zaprt vozni pas, okvara avtobusa.

Vreme

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Opozorila

Zaprte ceste zaradi gašenja požara na Primorskem:
- regionalna cesta Črni Kal - Gabrovica pri Črnem Kalu - Osp - meja z Italijo;
- lokalna cesta med Črnim Kalom in Staro Gabrovico;
- ter lokalna cesta na relaciji avtocestni priključek Kastelec - vas Kastelec - Socerb - meja z Italijo.

Delo na cesti

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim. Med Novimi Jaršami in Zadobrovo promet proti Zaloški poteka po dveh zoženih pasovih.


POMEMBNA OBVESTILA

A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, oviran promet.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Ajdovščina - razcep Nanos, burja, prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, razcep Nanos - priključek Ajdovščina, burja, prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo - priključek Dobruška vas v smeri Obrežja, žival na cestišču, oviran promet.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, okvara avtobusa, zaprt vozni pas.

OSTALA OBVESTILA

A2
A2
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, priključek Ljubljana Brdo - razcep Kozarje v smeri Kozarij, dela, oviran promet, košnja.
R1
R1
R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, izmenično enosmerni promet, rušenje objekta v sklopu ureditve OIC Steklarna – TKI Hrastnik, do 15. 8. 2022, med 8:15 in 13:00 so možne tudi kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) brez obvoza.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt vozni pas, obnova vozišča.
R2
R2
R2-426, Pesje - Gorenje, v Lokvici, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15. 8. 2022.
R3
R3
R3-697, Nazarje - Gornji Grad, oviran promet, košnja, do 15:00.
R3
R3
R3-751, Nizka - Rečica ob Savinji, v Rečici ob Savinji, oviran promet, košnja, do 8:00.
R2
R2
R2-428, Radmirje - Luče, pri Savini, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15. 8. 2022.
R1
R1
R1-219, Bizeljsko - Čatež, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 14:00.
R3
R3
R3-676, Kapele - Jareslavac, pri Jereslavcu, izmenično enosmerni promet, čiščenje jarkov, do 14:00.
G1
G1
G1-5, Krško - Drnovo, pri Drnovem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 14:00.
A4
A4
A4, Maribor - MP Gruškovje (Hrvaška), priključek Marjeta - priključek Hajdina v smeri Podlehnika, dela, oviran promet, košnja.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, izvoz Sveti Jurij ob Ščavnici - uvoz Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Lendave, dela, zaprt vozni pas, košnja.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Podgorju, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 14:00.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3
R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15:00.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, priključek Vučja vas - priključek Murska Sobota, počivališče v smeri Lendave, dela, pomična zapora voznega pasu.
R2
R2
R2-426, Pesje - Gorenje, pri Lokovici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 14:00.
G1
G1
G1-4, Velenje - Arja vas, pri Veliki Pirešici, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 14:00.
R2
R2
R2-448, Kronovo - Dolenje Kronovo, v Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, ureditev prometne infrastrukture, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-728, Ig - Rakitna, Mala vas - Iška vas, popolna zapora, preplastitev vozišča, do 10. 8. 2022. Obvoz: možen po državnih cestah Ig - Podpeč - Rakitna in obratno.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, oviran promet, gradnja kanalizacije.
R2
R2
R2-409, Postojna - Planina, pri Planini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 31. 8. 2022, med 6. in 15. uro.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik iz smeri Kosez, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, pri Murski Soboti, oviran promet, izvedba protihrupne zaščite, do 12. 8. 2022.
R3
R3
R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, v Šmarjeti, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 3. 9. 2022.
R1
R1
R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 9. 11. 2022.
R2
R2
R2-415, Moravče - Krtina, pri Selu pri Moravčah, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce in avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2022.
R2
R2
R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R2
R2
R2-430, Celje - Vojnik, pri Arclinu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 30. 8. 2022.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, v Bertokih, pri Arjolu, dela, popolna zapora.
R1
R1
R1-207, Col - Črni Vrh in Col - Predmeja, na Colu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), na Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja regionalne kolesarske povezave.
A1
A1
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, priključek Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas, promet poteka po enem zoženem pasu.
A1
A1
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - priključek Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, oviran promet, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacije ceste.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 8. 2022.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Juršincih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje regionalne kolesarske povezave, do 23. 8. 2022.
R3
R3
R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Lajše.
R3
R3
R3-752, Arclin - Ljubečna, na Ljubečni na Kocbekovi cesti, popolna zapora, gradnje navezovalne ceste, do 15. 8. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 9. 2022.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, dnevno med 7. in 17.30 uro. Obvoz: Gabrnik - Juršinci - Sv. Jurij ob Ščavnici- Cerkvenjak - Vitomarci.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditve križišča. Obvoz: po lokalnih cestah.
R2
R2
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcija vozišča, do 26. 10. 2022.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 5. 10. 2022.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnja kolesarske povezave, do 20. 11. 2022.
R3
R3
R3-715, Murska Sobota - Skakovci, med Markišavci in Puconci, dela, popolna zapora. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Markišavci – Murska Sobota – Puconci in obratno.
RT
RT
RT-915, Grda Draga - Pudob, pri Snežniku, izmenično enosmerni promet, popravila zidov, do 12. 8. 2022.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Vurmat - Zgornji Boč, izmenično enosmerni promet, izvedbe ukrepov pred padajočim kamenjem, do 8. 10. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz na Celovško cesto - priključek Ljubljana, Ind. cona Šiška v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
R1
R1
R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 10. 9. 2022.
G1
G1
G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 10. 9. 2022.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 8. 2022.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Sv. Boštjanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedbe ukrepov pred padajočim kamenjem, do 30. 8. 2022.
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolenje Brezovo, izmenično enosmerni promet, izvedba prehoda za pešce, do 30. 8. 2022.
R3
R3
R3-615, Volčja Draga - Miren, v Biljah, izmenično enosmerni promet, arhitekturno-urbane ureditve območja OŠ Bilje, do 25. 8. 2022, od 7. do 19. ure.
R3
R3
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana, Ind. cona Šiška v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred priključkom na Celovško cesto v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, pri odcepu za Kubed, popolna zapora, rekonstrukcije ceste. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
RT
RT
RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 17. 9. 2022.
G2
G2
G2-108, Litija - Ljubljana, pri Brinju, izmenično enosmerni promet, obnova nadvoza, do 15. 8. 2022.
R3
R3
R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Markovcih, popolna zapora, obnova ceste, do 13. 11. 2022. Obvoz: urejen in označen po vzporednih cestah.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-754, Unec - Planina, most čez Unico, izmenično enosmerni promet.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 11. 12. 2022.
R2
R2
R2-428, Radmirje - Luče, oviran promet, izgradnje krožnega križišča.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Radmirju, oviran promet, izgradnje krožnega križišča.
R3
R3
R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, v Čatežu ob Savi, Na Griču, popolna zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2022. Obvoz: Krška vas - Malo Mraševo - Drnovo - Krško - Sp. Pohanca - Brežice in obratno. Obvoz za lokalne prebivalce, javne prevoznike in intervencijska vozila na nujni vožnji po lokalni cesti V. Malence - Čatež - čez nadvoz AC Čatež.
R1
R1
R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, oviran promet, ureditev državne kolesarske povezave, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 24. 12. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 1. 10. 2022.
R3
R3
R3-658, Stari trg - Brezovica, Deskova vas - Predgrad, popolna zapora, sanacija vozišča, do 10. 11. 2022. Obvoz: Iz smeri Brezovice: po državnih cestah na relaciji Brezovica - Kanižarica, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg in obratno. Za lokalni promet (osebna vozila, vozila na nujni vožnji, manjše avtobuse in traktorje) bo možen obvoz po lokalni cesti Predgrad - Dol, Kot - Grgelj in nato po državni cesti Stari trg - Kot in obratno.
R1
R1
R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 26. 8. 2022.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti pri križišču s Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, obnova primarnega vodovoda, do 22. 10. 2022.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, v Hudi Luknji, oviran promet, gradnja kolesarske povezave.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacije zidov in obnove ceste, do 31. 10. 2022.
RT
RT
RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 10. 10. 2022.
R3
R3
R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 21. 9. 2022.
G1
G1
G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 1. 2023.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Jeprci, izmenično enosmerni promet, izvedba podhodov za dvoživke, do 1. 9. 2022.
LG
LG
Ljubljana, Dunajska cesta, od Ježice proti Črnučam, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 27. 10. 2022. V času prometnih konic možni zastoji.
R1
R1
R1-221, Izlake - Trojane, pri Orehovici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Orehovico, do 20. 12. 2022.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedbe ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem, do 12. 10. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača, izmenično enosmerni promet, sanacija fasade in strehe objekta, do 30. 9. 2022.
R2
R2
R1-229, Senarska - Lenart, izmenično enosmerni promet, ureditev krožnega križišča, do 24. 12. 2022.
R3
R3
R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, gradnja kolesarske poti in pločnika, do 15. 11. 2022.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, popolna zapora, sanacija vozišča. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Beznovci – Vadarci – Grad in obratno.
RT
RT
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, izmenično enosmerni promet, obnove in preplastitve vozišča, do 27. 8. 2022.
R2
R2
R2-447, Trzin - Domžale - Krtina, med Depalo vasjo in Domžalami, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, preplastitev vozišča v sklopu gradnje kolesarske povezave (IV. faza), do 20. 9. 2022.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Podčepovanu, popolna zapora, zapora velja do preklica. Obvoz: možen po državnih cestah Čepovan - Most na Soči - Železniška postaja - Dolenja Trebuša.
R2
R2
R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 13. 8. 2022.
R2
R2
R2-413, Zbilje - Vodice, pri avtocestnem priključku Vodice, oviran promet, gradnja obvoznice, do 15. 9. 2022.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 29. 10. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Hruševem, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 10. 10. 2022.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, izvoz Vodice iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
R3
R3
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika, AP in telekomunikacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
R2
R2
R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, oviran promet, izgradnja krožnega križišča, do 29. 9. 2022.
G1
G1
G1-7, Kozina - Starod, v Gradišču pri Materiji, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča in ureditev ceste, do 5. 9. 2022.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna, Begunje pri Cerknici - Cerknica, popolna zapora, izgradnje kanalizacije Begunje pri Cerknici in ureditve brežin, do 31. 8. 2022. Obvoz: za osebna in intervencijska vozila po lokalnih cestah Cerknica–Brezje–Begunje, za tovorna vozila po državni cesti Rakek–Cerknica in lokalnih cestah Rakek–Bencinski servis–Cesta v Pretržje, Begunje–Pokojišče in Begunje–Bezuljak–D. Otave.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru, Jureša Cirila ulica, popolna zapora, priključitev plinovoda na obstoječe omrežje, do 16. 8. 2022. Obvoz: obvoz za osebna vozila, avtobuse in intervencijska vozila je urejen po državnih in lokalnih cestah (Postružnikova ulica, Stari trg, Ormoška cesta Rajh Nade ulica, Slavka Osterca ulica). Za tovorna vozila je obvoz urejen po državnih in lokalnih cestah na relaciji Ljutomer–Radomerje–Mekotnjak–Sp. Kamenščak–Ljutomer.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, promet poteka ob gradbišču, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.
G2
G2
G2-108, Ljubljana - Litija, pri Spodnjem Hotiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 22. 8. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 1. 11. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 14. 11. 2022.
R3
R3
R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 10. 2022.
R2
R2
R2-449, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 12. 8. 2022.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 29. 9. 2022.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
R1
R1
R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
R1
R1
R1-210, Predvor - Zg. Jezersko, pri Kokri, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 4. 9. 2022.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
R1
R1
R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, izmenično enosmeren promet, do 30. 9. 2022.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 3. 9. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
R2
R2
R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, izmenično enosmerni promet, novogradnja fekalne kanalizacije in ureditev ceste, do 2. 10. 2022.
RT
RT
RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika Reka in prehoda za pešca Zg. Hoče, do 30. 8. 2022.
R2
R2
R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2022.
R2
R2
R2-420, Brežice - Rigonce, pri Mostecu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.
R2
R2
R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, prehod Fernetiči, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 12. 2022.
R1
R1
R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
R3
R3
R3-613, Nova Gorica - Ajševica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 19. 8. 2022. Obvoz: za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t po lokalnih cestah. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je po regionalni cesti Ajševica - Rožna Dolina - Nova Gorica - Kromberk in obrato ter po Vipavski hitri cesti.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, v Selščah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Selšček, do 3. 11. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova strehe in fasade na objektih, do 31. 10. 2022.
LG
LG
Ljubljana, Bleiweisova cesta, med križiščem s Celovško cesto in Šubičevo ulico, dela, oviran promet.
R2
R2
R2-444, Ajdovščina (obvoznica), izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 16. 9. 2022.
R1
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica, do 23. 9. 2022.
G2
G2
G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 24. 11. 2022, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja, do 1. 3. 2023.
R2
R2
R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 6. 10. 2022.
R1
R1
R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve pločnika in preplastitve ceste, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
R2
R2
R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Harije - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 15. 10. 2022.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, v Grosuplju, Cesta na Krko, popolna zapora, gradnja krožišča, do 31. 8. 2022. Obvoz: po Gasilski cesti.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.
R3
R3
R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
R1
R1
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R1
R1
R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R3
R3
R3-641, Dobrova - Polhov Gradec, pri Pristavi pri Polhovem Gradcu, oviran promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2022.
R1
R1
R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, v Doropolju, oviran promet, sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin, do 12. 8. 2022.
G2
G2
G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Semič, Črnomaljska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 18. 8. 2022.
G2
G2
G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Reška cesta, oviran promet, izvedba kolesarske povezave, do 18. 8. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
R3
R3
R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
R2
R2
R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
G1
G1
G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
R2
R2
R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
R2
R2
R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
G2
G2
G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
RT
RT
RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
LZ
LZ
Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 13. 8. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
R1
R1
G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
G1
G1
G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
R3
R3
R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
G1
G1
G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
LZ
LZ
Ljubljana, Predor pod Gradom, popolna zapora, barvanje predora, do 12. 8. 2022. Obvoz: za osebna vozila po Poljanski, Roški in Karlovški cesti.
LC
LC
Ankaran - Koper, Železniška cesta, popolna zapora, izgradnja priključka, do 29. 9. 2022.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
RT
RT
RT-919, Vinica - Stari trg, v Vinici, popolna zapora, ureditev prehoda za peščce, do 31. 8. 2022. Obvoz: je urejen po državni in lokalnih cestah.
LC
LC
Šujica - Stranska vas, od regionalne ceste do križišča za Gabrje, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
LC
LC
LC Podutik - Stranska vas - Dobrova, popolna zapora, gradnja kanalizacije in vodovoda, do 24. 12. 2022. Obvoz: možen po cesti Ljubljana (Dolgi most) - Ljubljanica.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
R3
R3
R3-632, Ilirska Bistrica - Zabiče - Novokračine, spremenjen prometni režim. Prepovedano za tranzitni promet proti Hrvaški. Obvezno za tranzitni promet iz MP Novokračine proti Ilirski Bistrici, od petka od 7. ure do ponedeljka do 15. ure.
R3
R3
R3-632, Jelšane - Novokračine, spremenjen prometni režim, dovoljeno v smeri MP Novokračine, iz smeri Novokračin proti Jelšanam je dovoljeno samo za lokalni promet, od petka od 7. ure do ponedeljka do 15. ure.
H6
H6
H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora, za čas turistične sezone.
R3
R3
R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
LZ
LZ
MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 18. 8. 2022.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
R1
R1
R1-225, Mengeš - Kamnik, v križišču za Topole, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 17. 8. 2022.
LC
LC
Loka pri Mengšu, Pot na Dobeno, popolna zapora, obnova cestišča, vodovoda in kanalizacijskega omrežja, do 30. 9. 2022. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
LC
LC
LC, Šenčur - Voklo, v Voklem, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 8. 2022. Obvoz: preko Prebačevega, Trboj, Vodic in Zbilj.
LC
LC
Ljubljana, Kamnogoriška cesta, med Ulico Bratov Babnik in AC nadvozom, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 12. 2022. Plešičeva ulica je prevozna.
LC
LC
LC Črni Kal - Gabrovica pri Črnem Kalu, popolna zapora, požar.
R3
R3
R3-627, Črni Kal - Gabrovica pri Črnem Kalu - Osp, med križiščem pri AC in mejo z Italijo, popolna zapora, požar.
LC
LC
LC-177360, Kastelec - Socerb - Prebeneg, AC priključek Kastelec - meja z Italijo, popolna zapora, požar.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Namizna aplikacija Internet Explorer odhaja v pokoj

Zagotovite si nemoten vstop v svet aktualnih novic in jo nadomestite z najnovejšo verzijo Chromea, Firefoxa, Safarija ali Microsoft Edgea.