STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 0:55

Delo na cesti

Napoved popolnih in delnih zapor ta vikend:
- Na hitri cesti Izola - Koper bo v v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zaprt predor Markovec zaradi reševalne vaje.
- Na primorski avtocesti bo v nedeljo, 26. 3., med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt en vozni od 3. ure do 21. ure. Pričakujemo zastoje.
- V soboto in v nedeljo bo na Gorenjskem zaprta cesta Gobovce - Črnivec, med 7. in 17. uro, med Dobrim Poljem in Posavcem, zaradi asfaltiranja.

Več o delovnih zaporah v prometni napovedi.


POMEMBNA OBVESTILA

H5
H5
H5, Koper - Škofije, razcep Srmin v smeri Škofij, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
H5
H5
H5, Škofije - Koper, prehod Škofije - priključek Plavje, Hrvatini v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.

OSTALA OBVESTILA

A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Grosuplje vzhod - priključek Višnja Gora v smeri Novega mesta, dela, zaprt vozni pas.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, pred predorom Jasovnik v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 18. 4. 2023.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.
R3
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Mariboru na Dupleški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, med 7. in 15. uro.
R3
R3
R3-693, Nova Cerkev - Socka, pri Vitanju, izmenično enosmerni promet, intervencija, kabli, do 6. 4. 2023. Omeitev za tovorna vozila samo do višine 3,9 m.
G1
G1
G1-2, Ormož Z - Ormož V, na ormoški obvoznici, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka, do 25. 3. 2023.
R2
R2
R2-433, Lenart - Trate, Dražen Vrh - Trate, izmenično enosmerni promet, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti (trasa 9 in 11), do 21. 11. 2023.
R1
R1
R1-209, Bled - Bohinj, pri Obrnah, izmenično enosmerni promet, gradnje državne kolesarske povezave, do 20. 7. 2023.
G2
G2
G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici med bencinskim servisom in priključkom Izola, oviran promet, gradnja 110 kV daljnovoda, promet poteka dvosmerno po eni polovici obvoznice, do 20. 6. 2023.
R2
R2
R2-413, Moste - Duplica, v Mostah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 24. 3. 2023.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Gornjih Petrovcih, popolna zapora, preplastitve vozišča (asfaltiranje), do 26. 3. 2023. Obvoz: Gornji Petrovci–Mačkovci–Vidonci–Martinje–Ženavlje–Šulinci in obratno.
R1
R1
R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, Cesta 1. maja, izmenično enosmerni promet, prevezave plinovoda v sklopu komunalne ureditve OIC Steklarna Hrastnik, do 31. 3. 2023.
G2
G2
G2-102, Kalce - Logatec, v Logatcu na Tržaški cesti, izmenično enosmerni promet, izvedbe elektro kabelske kanalizacije, do 8. 4. 2023.
R1
R1
R1-214, Kočevje - Stari Log, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-435, Maribor - Ruše, v Laznici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, dograditve kanalizacijskega sistema, do 9. 4. 2023.
R1
R1
R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje cestnega priključka, do 30. 7. 2023.
R2
R2
R2-428, Solčava - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, na avstrijski strani, popolna zapora, sečnja dreves, do 31. 3. 2023.
R2
R2
R2-411, Brezje - Podbrezje, Dobro Polje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 24. 3. 2023, med 7. in 16. uro.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Selo - priključek 2 Ajdovščina v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Škledrovcu, izmenično enosmerni promet, gradnja galerije. Do dvakrat dnevno je možna do 20 minutna popolna zapora. Vsako soboto do septembra bo popolna zapora med 7:30 do 13:30.
R2
R2
R2-440, Cankova - Kuzma, Sotina, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 27. 3. 2023.
R3
R3
R3-713, Ljutomer, Ljutomer, Jureša Cirila ulica in Razlagova ulica, izmenično enosmerni promet, obnova strehe in fasade na objektu, do 31. 3. 2023.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, Grahovo - Bločice, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in ureditev kolesarske steze, do 17. 4. 2023.
LZ
LZ
Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskoškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 17. 1. 2024.
LC
LC
Ljubljana, Leskoškova cesta, nova povezava med Bratislavsko in Leskovškovo, promet poteka dvosmerno.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz 1 Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, pri odcepu za Šobec, izmenično enosmerni promet, gradnje krožnega križišča Šobec, do 31. 3. 2023.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 10. 5. 2023.
R1
R1
R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, nagib podpornega zidu.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje udarnih jam, do 1. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.
R2
R2
R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
R1
R1
R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 23:59.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, občasno polovična zapora.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, na Grosupljem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 30. 3. 2023.
R3
R3
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Pogorelco, do 18. 4. 2023.
R1
R1
R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.
R2
R2
R2-409, Postojna - Unec - Logatec, pri Grčarevcu, izmenično enosmerni promet, ureditve obstoječih parkirišč in počivališč.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
G1
G1
G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Šentjanžu pri Dravogradu, oviran promet, proti poplavni ukrepi.
G1
G1
G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča.
R3
R3
R3-665, Ljubež V Lazih - Radeče, v Radečah, oviran promet, ureditve prehoda za pešce, do 29. 4. 2023.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, razcep Zadobrova iz smeri Sneberij proti Jaršam, dela, zaprt vozni pas.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Tomačevo v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 29. 3. 2023.
NK
NK
G1-5, Brestanica - Krško, v Krškem, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade na objektu, do 24. 4. 2023.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Tomačevo v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Tomačevo - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
R3
R3
R3-645, Ljubljana - Zadvor, Litijska cesta, v Dobrunjah, popolna zapora, dograditev kanalizacije. Obvoz: za osebna vozila, redno avtobusno linijo in tovorna vozila do 3,5 t urejen po lokalnih cestah Cesta II. grupe odredov in Cesta 13. julija. Za tovorna vozila nad 3,5 t bo preko AC priključka LJ. Vzhod in po lokalnih cestah Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Vevška cesta in Pot heroja Trtnika.
R3
R3
R3-704, Radlje - Ribnica, pri Spodnji Orlici, izmenično enosmerni promet, ašita ceste pred padajočim kamenjem.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 26. 3. 2023.
R2
R2
R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce in cestnega priključka, do 31. 3. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R1
R1
R1-221, Izlake - Zagorje, pri Loki pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 6. 6. 2023.
R1
R1
R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 15. 4. 2023.
RT
RT
RT-905, Gorje - Krnica, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, gradnja kanalizacijskega omrežja, do 5. 5. 2023. Obvoz: po lokalni cesti Spodnje Gorje - Višelnica - Zgornje Gorje.
R2
R2
R2-406, Ankaran - Lazaret, v Ankaranu, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, izmenično enosmerni promet, izkop naplavin.
A5
A5
A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova iz smeri Lendave, dela, zaprt vozni pas.
RT
RT
RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 1. 7. 2023.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, izvoz Šempeter iz smeri Podnanosa, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave.
R2
R2
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča in rekonstrukcija ceste, do 25. 3. 2023.
R2
R2
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 14. 4. 2023.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave.
R3
R3
R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, oviran promet, dotrajanost mostu, promet čez most poteka enosmerno.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja - Spodnja Idrija, oviran promet, rekonstrukcija ceste.
R3
R3
R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal.
R2
R2
R2-440, Gederovci - Cankova, pri Skakovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja.
R3
R3
R3-673, Drnovo - Križaj, pri Velikem Podlogu, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze.
R1
R1
R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 31. 8. 2023.
R1
R1
R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Mirna, do 21. 11. 2023.
G2
G2
G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
R3
R3
R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, oviran promet, rekonstrukcije ceste.
R3
R3
R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska).
R3
R3
R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, od odcepa Kubed do Belega Kamna, dela, popolna zapora, do 15. 6. 2023. Obvoz: Gračišče–Kubed–Rižana–Dekani–Srmin–Bertoki–Sveti Anton.
R3
R3
R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča).
G2
G2
G2-101, Podtabor - Tržič - Ljubelj, v Tržiču, pri predorih, izmenično enosmerni promet, sanacija zemeljskega plazu.
R2
R2
R2-440, Petanjci - Gederovci, pri Murskih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 8. 2023.
RT
RT
RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, izmenično enosmerni promet, udor brežine.
R3
R3
R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Laški vasi pri Štorah, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 7. 2023. Obvoz: po glavni cesti Štore - Šentjur in lokalni cesti skozi Kompole.
R3
R3
R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, v Lipi, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, ureditev NNO iz TP Lipa gmajna, do 26. 4. 2023, dnevno med 7. in 15. uro.
R2
R2
R2-420, Brežice - Dobova, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.
R3
R3
R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste (izvedba kamnite obloge opornega zidu), do 24. 3. 2023.
G2
G2
G2-104, Mengeš - Trzin, v Mengšu, na Slovenski cesti, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in kanalizacije, do 20. 4. 2023, Dostop do parkirišča pri kulturnem domu, OŠ Mengeš in Gobavice je omogočen. Obvoz: je urejen po lokalnih cestah.
R2
R2
R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožnega križišča.
R3
R3
R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 15. 5. 2023.
NK
NK
NK-454, Lancova Vas - Podlehnik, pri AC priključku Lancova vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kabelske kanalizacije, do 14. 4. 2023.
R2
R2
R2-432, Rogatec- Majšperk, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave, do 14. 4. 2023.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, Janežovci - Nova vas pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 4. 9. 2023.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarskih površin, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 31. 5. 2023. Najvišja dovoljena višina je 3,7 m.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 4. 2023.
G2
G2
G2-107, Šentjur - Celje, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 2. 10. 2023.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
R1
R1
R1-204, Šempeter - Dornberk, v Volčji Dragi, popolna zapora, rekonstrukcija nadvoza čez železnico, do 25. 5. 2023. Obvoz: po vzporednih cestah skozi Volčjo Drago.
R2
R2
R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Bogojini, oviran promet, gradnje vodovodnega omrežja, do 26. 5. 2023.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, uvoz Šempeter v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, izvoz Šempeter v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Šempeter - prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja nadomestnega mostu.
R3
R3
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Slateniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 6. 2023.
RT
RT
RT-940, Pregarje - Harije, pri Zajelšju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 15. 11. 2023.
R3
R3
R3-724, Berkovci - Kobilje, na Kobilju, izmenično enosmerni promet, ureditev NNO Kobilje, do 26. 2. 2023, dnevno med 7. in 15. uro.
R2
R2
R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 16. 11. 2023, dve delovni zapori.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah ob Dravi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023, svetli del dneva.
R2
R2
R2-415, Drtija - Izlake, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, Lenart - Benedikt, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave. Dela potekajo na različnih odsekih.
R1
R1
R1-203, Bovec - Kobarid - Tolmin, pri Kobaridu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 5. 2023, občasne popolne zapore od 8:30 do 17:00, v trajanju do 15 minut naenkrat.
H6
H6
H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
G2
G2
G2-107, Rogaška Slatina - Celje, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.
R1
R1
R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditv Selške Sore, II. faza, do 26. 5. 2023, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 30. 3. 2023.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo, do 30. 3. 2023.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Šujici, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, V Brestanici, na Titovi ulici, dela, izmenično enosmerni promet.
R3
R3
R3-643, Rakitna - Cerknica, v Cerknici Notranjska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 30. 4. 2023.
R3
R3
R3-718, Pertoča - Fikšinci, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, dograditve javne kanalizacije, do 30. 4. 2023.
R3
R3
R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, Malečnik - Celestrina, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 1. 5. 2023.
R2
R2
R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 21. 11. 2023.
R3
R3
R3-645, Ljubljana - Zadvor, v Ljubljani, na Litijski cesti, pri AC, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 14. 4. 2023.
R1
R1
R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), pri Britofu, oviran promet, ureditev krožišča K4 v sklopu gradnje obvoznice, do 5. 5. 2023.
R2
R2
R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, rekonstrukcija mostu čez Bolsko, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, v Novi vasi pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 1. 5. 2023.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2023.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Grosuplju, Adamičeva cesta, med Cesta na Krko in Gasilsko cesto, popolna zapora, zaradi ureditve ceste in kolesarskih poti, do 31. 3. 2023. Obvoz: Cesta na Krko in Gasilska cesta.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, Ptuj - Dornava, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 5. 2023.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Ostrožno pri Ponikvi, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 8. 2023. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Dole–Šentjur–Šmarje pri Jelšah–Poljčane–Loče in obratno.
RT
RT
RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, izmenično enosmerni promet, gradnja novega mostu, do 29. 4. 2023.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 15. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
R1
R1
R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 26. 7. 2023.
R3
R3
R3-639, Vodice - Šmartno - Brod, Tacen, Cesta vstaje, dela, oviran promet.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Osku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 5. 2023.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije.
G1
G1
G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnje regionalne kolesarske povezave.
R2
R2
R2-440, Gederovci - Cankova, v Krajni, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
A4
A4
A4, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.
R2
R2
R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
R3
R3
R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Ivančni Gorici, Ljubljanski cesta, oviran promet, priključitve obvoznice Ivančna Gorica, do 14. 4. 2023.
G1
G1
G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 30. 3. 2023.
R3
R3
R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, izgradnja kanalizacije, do 12. 4. 2023.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.
R3
R3
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce.
R2
R2
R2-430, Maribor - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 15. 5. 2023.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste, do 30. 4. 2023.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 31. 5. 2023.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
R2
R2
R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2023.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 23. 5. 2023.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, oviran promet, izgradnje kanalizacije Selšček, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 24. 12. 2023.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, popolna zapora, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 6. 2023. Obvoz: po lokalni cesti Na logu in Trg tigrovcev.
R2
R2
R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, promet poteka ob gradbišču, ureditve ceste in križišča Kozje, do 31. 5. 2023.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditev križišča in gradnja mostu, do 15. 4. 2023. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, oviran promet, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov.
R2
R2
R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
R3
R3
R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 7. 2023.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Vič, v Dravogradu, Koroška cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje sekundarne kanalizacije, do 28. 4. 2023.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 3. 2023. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
G2
G2
G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
R1
R1
R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.
R3
R3
R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.
RT
RT
RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.
R1
R1
R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Zgornji Ročici, popolna zapora, sanacija plazu, do 2. 8. 2023. Obvoz: Žice - Dražen Vrh - Zgornja Ščavnica - Sv. Ana - Zgornja Ročica.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.
R3
R3
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.
R1
R1
R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.
R3
R3
R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.
R3
R3
R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, oviran promet, omejitev hitrosti na 50 km/h, prehodi dvoživk, do 31. 3. 2023.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Lomanošah, oviran promet, omejitev hitrosti na 50 km/h, prehodi dvoživk, do 31. 3. 2023.
R2
R2
R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, Brezje - Sv. jurij ob Ščavnici, oviran promet, omejitev na 50 km/h, prehodi dvoživk, do 31. 3. 2023.
NK
NK
G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem Cesta krških žrtev, popolna zapora, ureditev ceste, do 27. 3. 2023, do 7. ure. Obvoz: po krški obvoznici.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, zimske razmere, popolna zapora, do 29. 3. 2023.
R3
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, zimske razmere, popolna zapora.
LZ
LZ
Ljubljana, Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, gradnja krožišča, do 31. 5. 2023. Zapora bo dolga 50 metrov, lokalni dovoz za podjetja bo možen z obeh strani.
RT
RT
RT-911, Rudno - Rovtarica - Vresje, zimske razmere, popolna zapora.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki - Grda Draga - Pudob, zimske razmere, popolna zapora.
RT
RT
RT-902, Strmec - Mangart, cesta na Mangart, zimske razmere, popolna zapora.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek, zimske razmere, popolna zapora, do 31. 3. 2023.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, zimske razmere, popolna zapora.
R3
R3
R3-608, Lokve - Čepovan, zimske razmere, popolna zapora.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Smrečno - Ruška koča pri Arehu, popolna zapora v zimskem času, do 6:02.
LC
LC
LC, Boršt, most čez Krko, popolna zapora, poškodovan most.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled.
LZ
LZ
Ljubljana, Ižanska cesta, med Hladnikovo/Jurčkovo cesto in Gruberjevim nabrežjem, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2023. Obvoz: preko Opekarske ceste ulice, Hladnikove ceste in Galjevice.
LC
LC
LC, Hrastnik - Radeče, pri Podkraju, popolna zapora, plaz, do 31. 3. 2023.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Lipce v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprto počivališče.
RT
RT
RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Artviže, popolna zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 6. 11. 2023. Obvoz: urejn po loklanih cestah. Dela na različnih odsekih.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Verdu, oviran promet, gradnje krožišča K3 v sklopu obvoznice Vrhnika (zimska prekinitev), do 6. 6. 2023.
R2
R2
Obvoznica mimo Vodic, popolna zapora, cesta v gradnji. Načrtovana predaja prometu do konca maja 2023.
LC
LC
Kranj, Ljubljanska cesta, na mostu čez Savo, popolna zapora, obnova ceste in mostu, do 20. 11. 2023. Obvoz: na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.
R2
R2
R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
RT
RT
RT-914, Postojna - Rakov Škocjan - Unec, pri Ravbarkomandi, popolna zapora, gradnje nadvoza čez železnico, do 14. 8. 2023. Obvoz: Ravbarkomanda – Planina – Unec in obratno.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Povodje v smeri Ljubljane, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Zima v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, Dolnje Otave, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Namizna aplikacija Internet Explorer odhaja v pokoj

Zagotovite si nemoten vstop v svet aktualnih novic in jo nadomestite z najnovejšo verzijo Chromea, Firefoxa, Safarija ali Microsoft Edgea.