4°C

STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 16:20

Nesreče

Na hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Meljsko proti Slivnici, zaprt je en pas.

Mejni prehodi

Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Metlika.

Opozorila

Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t.

Dela

Na primorski avtocesti pri priključku Logatec:
- V ponedeljek med 9. in 16. uro bo promet proti Ljubljani potekal po enem prometnem pasu.

Do 17. ure bo zaprta glavna cesta Maribor - Dravograd, pri Zgornjem Kozjem Vrhu.

Od ponedeljka, predvidoma od 14. ure, do torka do 7. ure zjutraj, bo na primorski avtocesti proti Ljubljani zaprt uvoz Črni Kal.

Cesta Ilirska Bistrica - Podgrad je zaprta pri odcepu za Podbeže do 24. januarja. Obvoz za vozila do 7,5 t in avtobuse je po cesti Podgrad - Obrov - Pregarje - Harije. Za vozila nad 7,5 t pa po primorski avtocesti.


POMEMBNA OBVESTILA

R2
R2
R2-430, Pesnica -Maribor, prometna nesreča, zaprt en prometni pas.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, popolna zapora, posek drevja in odstranitev nestabilnih skal, med 7. in 17. uro. Obvoz: za osebna in tovorna vozila do 7,5t po državni cesti Podvelka - Ribnica na Pohorju - Vuhred - Radlje ob Dravi, za avtobuse in tovorna vozila nad 7,5 t pa na relaciji Maribor - Celje - Dravograd.

OSTALA OBVESTILA

G2-105
G2-105
G2-105, mejni prehod Metlika, Jurovski brod, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri vstopu.
A4
A4
A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
A4
A4
A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred počivališčem Povir v smeri Fernetičev, Italije, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 31. 5. 2022.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 26. 6. 2022.
R1
R1
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, na Gornjem Pijavškem, občasno promet urejen izmenično enosmerno, razširitev javne poti z ureditvijo priključka, do 15. 2. 2022, med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 15. 3. 2022.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, sneg, obvezna zimska oprema, prevozen samo za osebna vozila.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
R1
R1
R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, gradnje vodovodnega omrežja, do 19. 2. 2022.
R3
R3
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pavlovi vasi, popolna zapora, popravilo poškodovanega cestišča, do 15. 5. 2022. Obvoz: Pavlova vas - Suhadol - Dednja vas - Globoko - Blatno - Pišece.
G2
G2
G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2022.
R3
R3
R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 6. 2022.
R2
R2
R2-413, Zbilje - Vodice, pri odcepu za Smlednik, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 12. 3. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most, na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 30. 4. 2022.
RT
RT
RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
R2
R2
R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Podbeže, popolna zapora, sanacija ceste in ureditev odvodnjavanja, do 24. 1. 2022. Obvoz: za vozila do 7,5 tone in avtobuse se vodi preko cest RT-940 Pregarje-Harije in R3-630 Prem-Obrov. Za tovorni promet se obvoz vodi preko Postojne, avtoceste do Kozine ter do Podgrada.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne popolne zapore.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-230, Ljutomer - Pavlovci, pri Radomerju, izmenično enosmerni promet, ureditve območja križišča, do 8. 4. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2022.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 30. 4. 2022.
R1
R1
R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 31. 3. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Predmeji, izmenično enosmerni promet, porušen zid in krona, nevarnost zdrsa z vozišča.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Hoče, pri Spodnjih Hočah, oviran promet, ureditev priključka.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
R1
R1
R1-232, Petrovci - Martjanci, v križišču za Puconce in Sebeborce, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 4. 4. 2022. Lokalni cesti proti Puconcem in Sebeborcem sta zaprti.
R1
R1
R1-211. Medvode - Jeprca, pri Jeprci, oviran promet, gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, do 4. 3. 2022.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, manjša popravila objektov, do 31. 1. 2022.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalne ureditve EPC Šalovci (fekalna kanalizacija, do 24. 2. 2022.
R1
R1
R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Črnem Vrhu v Tuhinju, oviran promet, rekonstrukcija ceste.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most, v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 15. 11. 2022.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, zaščite brežine, do 28. 2. 2022, popolne zapore od ponedeljka do petka: 7:30-11:30, 12:00-14:30 in 16:00-18:00. V vmesnem času, na praznike ter ob sobotah in nedeljah promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in ureditve hodnika za pešce, do 29. 4. 2022.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, oviran promet, sanacija drsnega vozišča.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, Goriška cesta, oviran promet, ureditev ceste, do 9. 3. 2022.
R2
R2
R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, pripravljalna dela za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 13. 5. 2022.
R1
R1
R1-204, Dornberk - Štanjel, Branik - Lisjaki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščite brežine, do 28. 1. 2022.
R3
R3
R3-614, Štanjel - Manče, Trabižani - Kobdilj, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščite brežin, do 28. 1. 2022.
G2
G2
G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste (1. faza.
R2
R2
R2-454, Zlatoličje - Priključek Zlatoličje, izmenično enosmerni promet, ureditve novega priključka za POC Zlatoličje, do 31. 1. 2022.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
R1
R1
R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske poti, do 30. 5. 2022.
G1
G1
G1-2, Ormož Z - Ormož V, Ormoška obvoznica, pri Hardeku, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in obnove ceste, do 0:00.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 20. 2. 2022.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, oviran promet, rekonstrikcija ceste, do 30. 10. 2022.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vukomorju, popolna zapora, preplastitev vozišča, do 30. 3. 2022. Obvoz: Po lokalnih cestah za vozila do 7,5 t. Nad 7,5 t obvoz na relaciji Pavlovci - Ivanjkovci - Radomerje - Stročja vas in obratno.
G2
G2
G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 12. 4. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Pod Koželjkom, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 5. 2022. Obvoz: Lokalni promet iz smeri Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za tovorna vozila nad 7,5 je obvoz po državnih cesta in po avtocesti med Dramljami in Celjem. Za ostala vozila do 7,5 t po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za vozila v tranzitu do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
G2
G2
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, oviran promet, sanacija plazenja in obnova vozišča.
R2
R2
R2-430, Celje - Vojnik, v Vojniku pri pokopališču, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova vodovoda, do 31. 3. 2022.
R2
R2
R2-447, Trzin - Domžale, v Domžalah pri križišču s Kamniško cesto, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 20. 9. 2022.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, oviran promet, rekonstrukcije nadvozov, do 24. 6. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R1
R1
R1-208, Črni Kal - Kortine - Rižana, pri avtocestnem priključku Črni Kal, oviran promet, dela na avtocesti.
R3
R3
R3-608, Dolenja Trebuša - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2022.
R3
R3
R3-644, Ljubljana (Šmartinska - Šentjakob, pred AC priključkom Ljubljana Sneberje, izmenično enosmerni promet, ureditev meteornega kanala, do 28. 1. 2022.
R3
R3
R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Podturn pri Dolenjski Toplicah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 24. 1. 2022.
R1
R1
R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 10. 2. 2022. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
R3
R3
R3-635, Kropa - Jamnik, pri Zgornjem Koncu, izmenično enosmerni promet, obnova objekta, do 31. 1. 2022.
R3
R3
R3-702, Dravograd - Trbonje, popolna zapora v zimskem času. Obvoz: Bukovje - Dravograd - Gortina - Trbonje in obratno.
R2
R2
R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrova, v Družinski vasi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 30. 4. 2022.
R3
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravilo in odvoz lesa.
R3
R3
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 27. 3. 2022.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 30. 4. 2022.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitev ceste in ureditev odvodnjavanja, do 28. 1. 2022.
R3
R3
R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-605, Solarij - Livek, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2022.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 13. 4. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora v zimskem času.
R2
R2
R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 14. 2. 2022.
R3
R3
R3-705, Ruše - Puščava, med Smolnikom in Činžatom, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut, med 8. in 17. uro, izvedba zaščite pred padajočim kamenjem, do 31. 1. 2022.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
R1
R1
R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža, do 30. 5. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, ureditev odseka ¨črne točke¨, do 28. 3. 2022.
G2
G2
G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 24. 3. 2022.
G1
G1
G1-2, Šikole - Hajdina, pri Strnišču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
R1
R1
R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja priključka, do 31. 1. 2022.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
R3
R3
R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Panečah, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 5. 2. 2022.
R1
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, možne kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore, rekonstrukcija ceste, do 11. 2. 2022.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 1. 2022.
R2
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Marija Reki, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 21. 4. 2022.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 5. 2. 2022.
G1
G1
G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
RT
RT
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času.
R3
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 6. 5. 2022.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 22. 8. 2022, med 7. in 16. uro.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
R2
R2
R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
R2
R2
R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
R2
R2
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
R3
R3
R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, pri Ilirski Bistrici, izmenično enosmerni promet, zaščite brežine, do 28. 1. 2022.
R3
R3
R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
RT
RT
RT-931, Ribnica - Ribniška koča, popolna zapora v zimskem času.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki - Grda Draga - Pudob, Sviščaki - Leskova Dolina, popolna zapora v zimskem času.
R3
R3
R3-630, Obrov - Golac, popolna zapora v zimskem času.
LZ
LZ
MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Namizna aplikacija Internet Explorer odhaja v pokoj

Zagotovite si nemoten vstop v svet aktualnih novic in jo nadomestite z najnovejšo verzijo Chromea, Firefoxa, Safarija ali Microsoft Edgea.