12°C

STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 5:34

Dela

Do ponedeljka, do 5. ure, bo na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam zaprt prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Celovško cesto ter uvoz Bežigrad.

Na primorski avtocesti:
- Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.
- Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.
- Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

V Domžalah bo predvidoma do 29. septembra zaprta cesta Domžale - Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Regionalna cesta Breg - Sevnica - Brestanica bo med Dolnjim Brezovim in Blanco zaprta od nedelje, 26. septembra, do četrtka, 30. septembra.


POMEMBNA OBVESTILA

A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Unec - počivališče Lom v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 2 min, dolžina: 900 m.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

OSTALA OBVESTILA

A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Logatec - priključek Unec v smeri Kopra, dela, kratkotrajne popolne zapore.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Unec - priključek Logatec v smeri Ljubljane, dela, kratkotrajne popolne zapore.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, dela, promet poteka po enem pasu.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Tomačevo - priključek Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, popolna zapora, sanacija vozišča, do 26. 9. 2021. Obvoz: po občinskih cestah.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
A5
A5
A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
RT
RT
RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, v Srednji vasi v Bohinju, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 9. 2021.
RT
RT
RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 27. 9. 2021.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, uvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred priključkom Sežana vzhod v smeri Fernetičev, Italije, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po zaviralnem pasu.
H6
H6
H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
R1
R1
R1-230, Križevci - Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru - Ljutomer, izmenično enosmerni promet, ureditve priključka LC, do 27. 9. 2021.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 26. 9. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Ceznjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Dolanah, izmenično enosmerni promet, gradnje TK kabla in postavitve KJ, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, oviran promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 19. 11. 2021.
RT
RT
RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 22. 10. 2021.
R2
R2
R2-430, Celje - Vojnik - Slovenske Konjice, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 23. 10. 2021.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
R3
R3
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Ambrusu, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
R3
R3
R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, na Ljubljanski cesti, med Kamniško in Karantansko cesto, popolna zapora, obnove vozišča, do 29. 9. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, oviran promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
R1
R1
R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, popolna zapora, obnova cestišča, do 28. 9. 2021. Obvoz: Špeharje - Vinica - Stara Lipa - Dragatuš - Kanižarica - Dobiče in obratno.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
R1
R1
R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, Trenta - Bovec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe ukrepov za zmanjšanje hitrosti vozil, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 15. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, pred razcepom Gabrk v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po dveh zoženih pasovi.
R3
R3
R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
G2
G2
G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, oviran promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
R2
R2
R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
R2
R2
R2-416, Grm - Radohova vas, v Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda, do 8. 10. 2021.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč v sklopu ureditve križanja cest z železnico, do 12. 10. 2021.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnja hodnika za pešce, do 7. 10. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, izmenično enosmerni promet, sanacija in reciklaža vozišča, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolnje Brezovo - Blanca, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 26. 9. 2021.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, uvoz Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
R1
R1
R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, oviran promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 29. 10. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, sanacija kanalizacije, do 15. 10. 2021.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
R1
R1
R1-227, Ravne na Koroškem - Slovenj Gradec, na Brdinjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, do 30. 9. 2021.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, izvoz Sežana zahod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-423, Lesično - Podsreda, v Kozjem, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 10. 2021. Obvoz: Kozje - Buče - Bistrica ob Sotli - Podsreda in obratno.
R3
R3
R3-675, Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, zaprt en prometni pas, preplastitve voziščne konstrukcije.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
R2
R2
R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, oviran promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
R3
R3
R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
G1
G1
G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti proti Medvodam (severna obvoznica - Šentvid, zaprt en prometni pas, obnova cestišča.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, predor Kastelec - počivališče Ravne v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
R2
R2
R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 9. 2021.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
R2
R2
R2-447, Blagovica - Trojane, Prevoje - Šentvid pri Lukovici, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 15. 10. 2021.
R3
R3
R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 10. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, pri Oplotnici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, (5x med 8:00 in 17:00 izvedbe zaščite pred padajočim kamenjem, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnih priključkov, do 21. 10. 2021.
R3
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 8. 10. 2021.
LC
LC
LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža, do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pri Padni, zaprt en prometni pas, preplastitev ceste in ureditev odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
R2
R2
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
R1
R1
R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
R1
R1
Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. V nočnem času bo med 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V nočeh na nedelje in praznike pa bo promet tudi ponoči urejen izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 15. 10. 2021.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
R2
R2
R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
R1
R1
R1-216, Ivančna Gorica - Krka, v Ivančni Gorici, podvoz pod avtocesto, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske steze, do 30. 9. 2021.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
R3
R3
R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
R2
R2
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Šentjernej - Dolenji Maharovec - Dobrava pri Škocjanu in obratno.
R3
R3
R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R1
R1
R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 15. 10. 2021.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
R1
R1
R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
R1
R1
R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
R2
R2
R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
R3
R3
R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2020. Obvoz: po glavni cesti Šmarje Sap - Škofljica. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
R1
R1
R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 20. 10. 2021.
R3
R3
R3-695, Šoštanj - Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, ureditev križišča, do 20. 10. 2021. Obvoz: Soteska - Gorenje - Šmartno ob Paki - Rečica ob Paki - Letuš in obratno.
R2
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 12. 10. 2021.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Blanci, izmenično enosmerni promet, interventne sanacije odvodnjavanja, do 30. 9. 2021.
G2
G2
G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
R2
R2
R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2021.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
R2
R2
R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
G1
G1
G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 5. 10. 2021.
G1
G1
G1-5, Priključek Celje Z - Medlog, oviran promet, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, do 23. 10. 2021.
R3
R3
R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, izmenično enosmerni promet, obnove vozišča, do 1. 10. 2021.
R3
R3
R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
R3
R3
R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, v Ložcu, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 8. 10. 2021.
R2
R2
R2-424, Šentjur - Dobje pri Planini - Planina pri Sevnici, v Dobjem pri Planini, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 29. 9. 2021.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
RT
RT
RT-912, Zali log - Davča, pri Davči, izmenično enosmerni promet, obnova (popravilo cestišča, do 10. 10. 2021.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, izvoz Vrhnika iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
RT
RT
RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 9. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
R3
R3
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 26. 10. 2021.
G2
G2
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 30. 9. 2021, kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut.
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
R3
R3
R3-642, Ig - Podpeč, na Igu, popolna zapora, obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča, do 30. 9. 2021. Obvoz: je urejen.
R3
R3
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 9. 2021.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, Log - Visoko, izmenično enosmerni promet, popravila krone podpornih zidov, do 30. 9. 2021.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
R1
R1
Ptuj - Razkrižje, Ljutomer - Veščica, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 30. 10. 2021.
R2
R2
R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 2. 10. 2021.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 9. 2021.
R2
R2
R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 9. 10. 2021.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
G2
G2
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
R3
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
R3
R3
R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, pri Podigracu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 15. 10. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2021.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
R3
R3
R3-709, Maribor (Meljska cesta, v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
R3
R3
R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
R3
R3
R3-709, Maribor (Malečnik - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
R1
R1
R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
R1
R1
R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
R2
R2
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
R3
R3
R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
R3
R3
R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R1
R1
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
LZ
LZ
Ljubljana, Bežigrad, med Dunajsko cesto in Parmovo ulico, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
LG
LG
Ljubljana, Dunajska cesta, med Linhartovo cesto in Dimičevo ulico, oviran promet, spremenjena prometna ureditev.
RT
RT
RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, Luče - Podvolovljek, popolna zapora, obnove vozišča, do 16. 10. 2021, od 7:30 do 17:30. Obvoz: Luče–Radmirje–Gornji Grad–Podlom in obratno.
R3
R3
R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LC
LC
Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 10. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LZ
LZ
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
LG
LG
Celje, Ljubljanska cesta, v Medlogu pri železniškem prehodu, popolna zapora, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Matena, Brest, Podkraj, Jezero, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
LZ
LZ
MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
H6
H6
H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
R3
R3
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
LC
LC
LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
LC
LC
LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste