STANJE NA CESTAH

PROMETNO POROČILO

Nedelja 13.35

Nesreče

Na lokalni cesti Spodnja Hajdina - Videm je promet urejen izmenično enosmerno,

Zastoji

Na primorski avtocesti je med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zastoj pred delovno zaporo, zamuda 25 - 30 minut.

Na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru zastoj pred delovno zaporo, zamuda 15 minut.

Delo na cesti

Primorska avtocesta:
- Zaradi sanacije nadvozov bo danes do 17. ure zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, promet bo potekal po enem pasu.
- Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo danes do 20. ure zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru, promet poteka po enem pasu.

Več o delovnih zaporah v prometni napovedi.

Vreme

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer.

Voznike opozarjamo, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig, če tako določajo prometni znaki.

Tovorna vozila

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.

POMEMBNA OBVESTILA

A1
A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec - priključek Razdrto v smeri Kopra, zastoj, zamuda: 13 min, dolžina: 2 km in 800 m.
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, območje zastojev, zamuda: 32 min, dolžina: 6 km in 200 m.
A5
A5, Maribor - Pince, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, promet preusmerjen skozi počivališče.
LC
LC, Cesta Prevalje - Leše, popolna zapora, zemeljski plaz.

OSTALA OBVESTILA

LC
LC-328200, Sp. Hajdina - Videm, v Vidmu pri Ptuju, prometna nesreča, izmenično enosmerni promet.
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Kranj vzhod - priključek Kranj zahod v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt odstavni pas.
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
A1
A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Razdrto v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
G2
G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 29. 6. 2024. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Lutvercih, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 3. 2024.
R2
R2-429, Višnja vas - Dobrna, pri Lembergu pri Novi Cerkvi, izmenično enosmerni promet, posedek vozišča, do 31. 3. 2024.
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, zimske razmere, popolna zapora.
R1
R1-225, Črnivec - Radmirje, v Gornjem Gradu, oviran promet, gradnja obvozne ceste, do 20. 6. 2024.
R3
R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Prušnji vasi, dela, izmenično enosmerni promet, do 28. 2. 2024.
R2
R2-440, Cankova - Kuzma, pri Kraščih, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 3. 2024.
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 5. 2024. Na tem odseku sta dve polovični zapori.
R2
R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Dela potekajo na dveh odsekih.
R2
R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave, do 30. 3. 2024.
G1
G1-5, Celje - Laško - Krško, v Laškem na Celjski cesti, oviran promet, sanacija jaška, do 26. 2. 2024.
H5
H5, Škofije - Koper, priključek Bertoki - priključek Koper center, Slavček v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
H5
H5, Škofije - Koper, pred priključkom Bertoki v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
LG
Ljubljana, Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaprt skrajno desni pas proti centru zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji.
LG
Ljubljana, Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaprt skrajno desni pas proti obvoznici zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji.
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, pri Ostrožnem pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 29. 3. 2024.
G1
G1-11, Koper - Dragonja, v Kopru, Šmarska cesta, oviran promet, ureditve priključka, do 17. 5. 2024.
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Mariboru, Cesta XIV Divizije, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe priključkov komunalnih vodov, do 2. 3. 2024.
R1
R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Nomenju, izmenično enosmerni promet, gradnje premostitvene jeklene konstrukcije v sklopu kolesarske povezave, do 3. 4. 2024.
R3
R3-633, Jereka - Jezero, Studor - Srednja vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje elektro kabelske kanalizacije, do 22. 3. 2024.
R3
R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 5. 2024.
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
H5
H5, Koper - Škofije, priključek Koper center, Slavček - priključek Bertoki v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Poljani, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče, do 15. 3. 2024.
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri odcepu za Završe, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 31. 3. 2024.
RT
RT-940, Pregarje - Harije, izmenično enosmerni promet, zaradi izgradnje vodovoda in sanacije vozišča, do 29. 2. 2024.
R3
R3-614, Komen - Štanjel, v Kobjeglavi, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze.
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Lukovici pri Brezovici, oviran promet, gradnja AC priključka.
R2
R2-440, Gederovci - Cankova, v Skakovcih, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija S-39, do 31. 3. 2024.
R3
R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Črenšovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 17. 6. 2024.
R3
R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Radovljici, Cesta na Jezerca, oviran promet, ureditev krožišča.
H6
H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
R2
R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.
R1
R1-234, Dole - Šentjur, v Lokarjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 17. 5. 2024, dnevno med 6:30 in 15:30.
R2
R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 20. 6. 2024.
R2
R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.
RT
RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, Rjavče - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zgradnja vodovoda in sanacija vozišča, do 30. 6. 2024.
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru, na Prešernovi ulici, oviran promet, sanacija fasade na objektu, do 31. 3. 2024.
R2
R2-433, Lenart - Trate, v Lenartu na Partizanski cesti, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 4. 2024.
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, dela na brežini v območju navezave obvoznice Železniki, do 25. 3. 2024.
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.
R2
R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Zavodnju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 30. 4. 2024.
R1
R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 22. 10. 2024.
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na daljnovodih, do 30. 4. 2024.
R1
R1-207, Col - Ajdovščina, pri Colu, izmenično enosmerni promet, zdrs zemeljske brežine.
R3
R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.
R3
R3-688, Slovenske Konjice - Konjiška vas - Žiče, v Žičah, izmenično enosmerni promet, udor - plazenje cestišča.
R1
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča, (ujma2023).
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Modreju, izmenično enosmerni promet, sanacija zemeljskega plazu.
R1
R1-225, Stahovica - Črnivec, pri Krivčevem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Spodnjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, posedek bankine - plazenje.
R2
R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča, do 31. 3. 2024.
R2
R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
RT
RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
G2
G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 31. 3. 2024.
R1
R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, zidanje kamnite zložbe, do 30. 3. 2024.
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na več odsekih.
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri elektrarni Vuhred, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po poplavah.
R3
R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, oviran promet, ureditev krožišča in kolesarske povezave.
R1
R1-227, Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec, v Kotljah, oviran promet, gradnja krožišča, do 29. 2. 2024.
R2
R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.
R3
R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, Tacenska cesta, med Kajakaško cesto in Ulico bratov Novak, popolna zapora, dograditev javne kanalizacije, do 28. 4. 2024. Obvoz: po avtocesti med priključkoma Šmartno in Brod, tudi za vozila brez vinjete.
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 30. 5. 2024.
R1
R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.
R3
R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.
RT
RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, oviran promet, udor brežine.
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, promet poteka po nadomestnem mostu.
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
R2
R2-433, Lenart - Trate, pri Lenartu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča v sklopu obvoznice Lenart, do 15. 7. 2024.
R2
R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 30. 4. 2024.
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.
R2
R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
R3
R3-702, Dravograd - Trbonje, pri Trbonjah, popolna zapora, poškodovano vozišče (ujma2023).
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, Ruta - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela. Na dveh odsekih.
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 15. 3. 2024.
R1
R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 18. 6. 2024.
R2
R2-431, Mislinja - Vitanje, Gornji Dolič - Spodnji Dolič, izmenično enosmerni promet, udor vozišča na dveh odsekih.
R1
R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), obnove pločnika, podpornega zidu in komunalne infrastrukture, do 26. 4. 2024.
H6
H6, Koper - Izola, priključek Semedela - priključek Izola v smeri Portoroža, dela, zaprt vozni pas.
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Slovenski ulici, izmenično enosmerni promet, preureditve namembnosti objekta, do 15. 11. 2024.
H6
H6, Koper - Izola, pred priključkom Semedela v smeri Portoroža, dela, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ukrepi za dvoživke.
R3
R3-635, Češnjica - Rudno, v Češnjici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 8. 5. 2024.
G2
G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 30. 5. 2024.
G2
G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 4. 10. 2024.
R2
R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.
R1
R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.
R3
R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal (ujma2023).
R3
R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči, pri Srobotniku ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Zgornjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in AP, do 30. 3. 2024.
R3
R3-715, Murska Sobota - Skakovci, v Lemerjah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovoda (zamenjava vodovodne cevi), do 29. 2. 2024.
RT
RT-926, Solčava - Črna na Koroškem, oviran promet, na več odsekih, zaradi odprave posledic poplav in plazov in poškodovanega cestišča.
A5
A5, Maribor - Pince, prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
R3
R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, oviran promet, pontonski most, promet čez most poteka enosmerno.
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Trbovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 5. 4. 2024.
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, v Janežovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 7. 6. 2024.
RT
RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz.
R1
R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, oviran promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 30. 4. 2024.
R3
R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, v Malečniku, izmenično enosmerni promet, plazenje ceste na več odsekih.
R2
R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditve zelenic, do 18. 3. 2024.
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 31. 5. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).
R3
R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, Šmartinska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 15. 4. 2024.
R3
R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, nevarnost zrušitve zidu.
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
R1
R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, izmenično enosmerni promet, priključka na državno cesto, do 31. 3. 2024. Občasno bo promet potekal dvosmerno.
R2
R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 6. 2024.
R3
R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
R2
R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Grahovo.
R2
R2-446, Sežana - Divača, v Divači, na Kraški cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 15. 6. 2024.
R1
R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 1. 7. 2024.
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 31. 5. 2024.
NK
R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.
G1
G1-5, Celje - Krško, pri Artem, izmenično enosmerni promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 18. 4. 2024.
R1
R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.
R3
R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času.
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora v zimskem času.
G2
G2-112, Ravne - Dravograd, oviran promet, popolne zapore LC zaradi rekonstrukcije mostu čez Mežo, do 15. 3. 2024.
R3
R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
G2
G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih, do 30. 4. 2024.
R2
R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.
R2
R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
R3
R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).
RT
RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
G2
G2-112, Ravne - Dravograd, izmenično enosmerni promet, zapore na več odsekih zaradi poškodovanega cestišča ter odstranjevanja posledic poplav in plazov.
R2
R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.
R3
R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.
NK
R3-690, Videm pri Ptuju - Zg. Leskovec, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz. Na več odsekih.
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
G2
G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
R1
R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 5. 2024.
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Oplotnica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, poškodovano vozišče.
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 25. 3. 2024.
G2
G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
R2
R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, v Placarju, izmenično enosmerni promet, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 7. 6. 2024.
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste.
R2
R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Hruševo - Šujica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2024.
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 30. 4. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 4. 2024.
LC
Brezovica, Za grabnom - Pot na Plešivico, popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
LZ
Ljubljana, LZ-214970, Pokopališka ulica, pri križišču s Kavčičevo ulico, popolna zapora, dokončanje gradnje sistemske povezave na vročevodu, do 24. 3. 2024.
LC
LC, Podkraj - Radeče, desni breg Save, popolna zapora, plaz (ujma2023).
RT
RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča na več odsekih.
LC
Cesta v dolino Kot, popolna zapora, intervencijska dela po neurju (ujma2023).
LC
Kovinarska Koča - Krma, cesta v dolino Krmo, popolna zapora, intervencijska dela po neurju (ujma2023), do 31. 5. 2024.
R3
R3-694, Velenje - Dobrteša vas, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), miniranje v kamnolomu Andraž nad Polzelo. Zapore so od ponedeljka do petka med 8:30 in 14. uro.
R3
R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, železniški podvoz, omejitev višine - 3,70 m.
R3
R3-605, Kambreško - Solarji - Livek, popolna zapora v zimskem času.
LC
LC, Litija - Sava - Mošenik, most čez Savo, popolna zapora.
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče.
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, izmenično enosmerni promet, promet poteka po začasnem mostu.
LZ
Ljubljana, Ižanska cesta, med križiščema Hladnikovo/Jurčkovo cesto in Peruzzijevo ulico, popolna zapora, ureditev pločnikov in kolesarskih stez v sklopu rekonstrukcije Ižanske ceste. Obvoz: Peruzzijeva ulica in Jurčkova cesta.
R1
R1-225, Kamnik - Stahovica, most v Zgornjih Stranjah, izmenično enosmerni promet, promet poteka po pontonskem mostu.
LC
Ljubljana, Šmartno - Gameljne - Ježica, Srednje Gameljne - Spodnje Gameljne, popolna zapora, urejanje kanalizacije in rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2024.
R2
R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz, na dveh odsekih.
R1
R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 24. 5. 2024.
G1
G1-6, Pivka - Ilirska Bistrica, pri Gornji Bitnji, izmenično enosmerni promet, drsno vozišče.
RT
RT-911, Rudno - Rovtarica - Vresje, pri Rudnem, popolna zapora, usadi vozišča.
RT
RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
LC
LC-078120, IC Šentjanž, popolna zapora, rekonstrukcija mostu čez Mežo, do 15. 3. 2024.
LC
Kranj, Ljubljanska cesta, na mostu čez Savo, popolna zapora, obnova ceste in mostu. Obvoz: na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, zimske razmere, popolna zapora, do 15. 3. 2024.
R2
R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.
G1
G1-4, Otiški Vrh - Sl. Gradec, v Otiškem vrhu, most čez Mislinjo, oviran promet, spremenjen prometni režim (ujma2023).
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
LC
Brezovica, LC Lukovica - Vnanje Gorice (Pot na Plešivico), popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
LC
Za grabnom, popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
LC
Bled - Bodešče - Lancovo, most čez Savo Bohinjko, popolna zapora, sanacija plazu (ujma2023).
LC
Bled - Bodešče - Lancovo, Bodešče pri hišni številki 23a, popolna zapora, zemeljski plaz (ujma2023).
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2024.
RT
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času.
LG
Ljubljana, Linhartova cesta, Linhartova cesta, Pokopališka ulica in Žalska ulica, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prevoz dreves, do 29. 2. 2024.
RT
RT-915, Grda Draga - Pudob, Ilirska Bistrica - Mašun, popolna zapora, do 15. 3. 2024. Cesta je v zimskem času zaprta.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Piškotki

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve piškotkov«. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.

Omogoči uporabo piškotkov za ogled video vsebin, za boljše delovanje in napredno oglaševanje in si ob pregledu vsebin zagotovi optimalno uporabniško izkušnjo. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve piškotkov«. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.