14°C

STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 3:09

Ponekod na Primorskem megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.

Čakalnadobaje na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.

Zaradi testiranja elektrostrojne opreme bo predor Goloveczaprt v obe smeri v noči na četrtek, 12. in 13. 5. ter v noči na petek, 13. in 14. 5., med 22. in 5. uro. Obvoz bo po severni ljubljanski obvoznici.

Popolne zapore zaradi del:
- Mejni prehod Sečovlje bo zaradi obnove zaprt do 31. maja. Obvoz bo preko mejnega prehoda Dragonja.
- Regionalna cesta Podtabor - Zvirče bo zaprta predvidoma do 27. maja. Obvoz bo po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje, tudi za vozila brez vinjete.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici potekata obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta in obnova predora Golovec.


POMEMBNA OBVESTILA

A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, oviran promet, promet poteka po dveh pasovih.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, oviran promet, promet poteka po enem pasu.
R1
R1
Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Med delovniki bo v nočnem času od 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V preostalem času je promet urejen izmenično enosmerno.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - priključek Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.

OSTALA OBVESTILA

A2
A2
A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila 1 h pri izstopu.
A4
A4
A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 3 h pri vstopu.
A2
A2
A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, predor Ločica - priključek Vransko v smeri Maribora, dela, oviran promet.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
G2
G2
G2-111, Izola - MP Sečovlje, mejni prehod Sečovlje, popolna zapora, zamenjava kontejnerjev, do 31. 5. 2021. Obvoz: mejni prehod Dragonja.
R3
R3
R3-608, Lokve - Čepovan, pri Lokvah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, modernizacija ceste, do 31. 5. 2021.
R1
R1
R1-218, Podzemelj - Črnomelj, pri Gradacu, izmenično enosmerni promet, poškodba kanalizacijskega jaška.
R3
R3
R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Spodnjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, kabliranje dela daljnovoda in polaganje NN kablov, do 12. 5. 2021.
R3
R3
R3-724, Berkovci - Kobilje, v Prosenjakovcih, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj, pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine.
R3
R3
R3-636, Podbrezje - Tržič, Britof - Zvirče, popolna zapora, obnova vozišča, do 27. 5. 2021. Obvoz: po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje. Tudi za vozila brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča. Iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto vzhod proti rondoju ''Tabletka'' promet ni mogoč, do 5. 6. 2021.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
R3
R3
R3-651, Novo mesto - Bučna vas, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021.
R2
R2
R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, izmenično enosmerni promet, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 8. 6. 2021.
R3
R3
R3-653, Sodražica - Hrib, pri Kržetih, popolna zapora, obnova cestišča, do 20. 5. 2021. Obvoz: Sodražica - Nova vas - Stari trg pri Ložu - Hrib - Loški Potok in obratno.
R3
R3
R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 3. 8. 2021.
R2
R2
R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 6. 2021.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje dveh odsekov, do 12. 5. 2021.
RT
RT
RT-907, Mojstrana - Zg. Radovna, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 12. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje.
R3
R3
R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 17. 5. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje, do 15. 5. 2021.
R3
R3
R3-659, Stari trg - Kot, v Starem trgu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, interventna zapora, do 21. 5. 2021.
R1
R1
R1-218, Črnomelj - Kanižarica, v Črnomlju, na Viniški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mešane kanalizacije, do 21. 5. 2021.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 27. 5. 2021.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 26. 6. 2021.
R2
R2
R2-430, Slovenska Bistrica - Slivnica, v Slovenski Bistrici pri križišču za Ptuj, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
R2
R2
R2-430, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
A1
A1
A1, Šentilj - Maribor, priključek Šentilj - priključek Maribor sever v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
A1
A1
A1, Maribor - Šentilj, priključek Maribor sever - priključek Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
R3
R3
R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, Zg. selnica - Sp. Boč, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut, dela na elektro omerežju, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Popolne zapore so dovoljenje med 7. in 14.30 ter med 16. in 17. uro.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
R1
R1
R1-207, Črni Vrh - Col, pri Črnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15. 5. 2021.
R1
R1
R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.
R2
R2
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
A5
A5
A5, Lendava - Maribor, priključek Gančani - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Gančani v smeri Lendave, dela, zaprt prehitevalni pas.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 14. 5. 2021.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, pri avtocestnem priključku Razdrto, izmenično enosmerni promet, izvedba prometno tehničnih ukrepov za vodenje in umirjanje prometa, do 13. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-409, Kastelec - Črni Kal, pri Črnem Kalu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vgradnja prometne opreme, do 7. 6. 2021.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, uvoz Murska Sobota v smeri Maribora, dela, popolna zapora.
R1
R1
R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 31. 5. 2021.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 8. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, izmenično enosmerni promet, krpanje vozišča, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Dve pomični polovični zapori.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana vzhod, Zaloška cesta iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
R1
R1
R1-229, Ptuj - Rogoznica, na Ptuju, Osojnikova cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije priključka, do 17. 5. 2021.
G2
G2
G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
G2
G2
G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
R2
R2
R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2021.
G2
G2
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 31. 5. 2021.
R2
R2
R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, izmenično enosmerni promet, vgradnja elektrovodov, do 21. 5. 2021.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut, sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R1
R1
R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Mrzlo Polje - Muljava, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora.
R1
R1
R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 15. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
RT
RT
RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Erika, v Kranjski Gori, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 31. 5. 2021. Obvoz: kratek obvoz je urejen skozi Kranjsko Goro po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade na stanovanjskem objektu, do 15. 4. 2021.
R1
R1
R1-201, Jesenice - Kranjska Gora - Podkoren, v Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 31. 5. 2021.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomerju, izmenično enosmerni promet, popolna zapore LC (gradnja kanalizacije Dragomer, do 21. 5. 2021. Obvoz: bo urejen po regionalni cesti Brezovica - Vrhnika.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico, do 31. 8. 2021.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
R2
R2
R2-439, Žihlava - Sveti Jurij ob Ščavnici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije in nadgradnje KKS, do 11. 6. 2021, od 7. do 16. ure.
R1
R1
R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru na Ormoški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije komunalne infrastrukture, do 15. 5. 2021.
R3
R3
R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Novi Cerkvi, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2021. Obvoz: Vojnik - Stranice - Vitanje - Razdelj in obratno.
G2
G2
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 20. 5. 2021.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in obnova vozišča, do 5. 11. 2021.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
R2
R2
R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu, do 15. 5. 2021.
R3
R3
R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
RT
RT
RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
R3
R3
R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.
R1
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 13. 5. 2021.
R1
R1
R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Braniku, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021.
R2
R2
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, nadzidava stanovanjske hiše, do 12. 5. 2021.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proleterskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 31. 5. 2021.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
R2
R2
R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
R2
R2
R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
R2
R2
R2-448, Ivančna Gorica (Studenec - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
A5
A5
A5, Pince - Lendava, pred priključkom Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
G1
G1
G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 10. 6. 2021.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Beli, oviran promet, vpihovanja optičnega kabla, občasno polovična zapora, do 31. 5. 2021, med 8. in 16. uro.
R3
R3
R3-675, Obrežje - Slovenska vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in lokalnih cestah.
R1
R1
R1-220, Krško - Brežice, v Stari vasi, izmenično enosmerni promet, izvedbe kanalizacije (cevovod in črpališče, do 14. 6. 2021.
R1
R1
R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
R3
R3
R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, gradnja peš in kolesarske povezave, do 15. 6. 2021.
R2
R2
R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, popolna zapora, po odloku vlade RS.
G2
G2
G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, popolna zapora, po odloku vlade RS.
R2
R2
R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
R3
R3
R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
LC
LC
LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora, po odloku vlade RS.
R3
R3
R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro.
R3
R3
R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
G2
G2
G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
R1
R1
R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Soči, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 17. 5. 2021.
R2
R2
R2-412, Polica - Kr (Kidričeva, pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 17. 5. 2021. Iz smeri Kranja proti Naklem je promet za vozila do 3,5 t in avtobuse preusmerjen na vzporedno kolesarsko/kmetijsko cesto. V tej smeri je promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t ter pešce in kolesarje. Obvoz je možen po vzporednih cestah, za tovorna vozila tudi po avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Iz smeri Naklega proti Kranju je promet urejen po enem pasu, dovoljen pa je tudi za težka tovorna vozila.
R3
R3
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, na Slavinjah, oviran promet, izgradnja objekta, do 28. 5. 2021. Po potrebi bo promet potekal izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
R1
R1
R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, izvedba cestnega priključka, do 14. 6. 2021.
A1
A1
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
R2
R2
R2-409, Kastelec - Kozina, Klanec pri Kozini - Kozina, pri podvozu, oviran promet, izvedbe montažnega krožišča, do 14. 5. 2021.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (priključevanje trgovskega objekta, do 8. 6. 2021.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
R3
R3
R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
R2
R2
R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
R1
R1
R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
R3
R3
R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
R3
R3
R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
R1
R1
R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
R2
R2
R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
R3
R3
R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3
R3-639, Ljubljana (Šentvid - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
R3
R3
R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
R3
R3
R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R2
R2
R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
R1
R1
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
R3
R3
R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
R2
R2
R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
RT
RT
RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora, zimske razmere.
RT
RT
RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora, zimske razmere.
RT
RT
RT-935, Fram - Cestnik - Areh, med Planico in odcepom za Frajhajm, popolna zapora, preplastitev vozišča, do 22. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
LG
LG
Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana - Vič in Aškerčevo cesto, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
H5
H5
H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
H5
H5
H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
LZ
LZ
MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
LC
LC
Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
LZ
LZ
LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
LC
LC
LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, poškodbe vozišča in mostne ograje.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LZ
LZ
Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
LZ
LZ
Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
R3
R3
R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
LC
LC
LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
LC
LC
LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-645, Ljubljana (Litijska cesta - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
LZ
LZ
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
RT
RT
RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
R3
R3
R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
LC
LC
LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste