STANJE NA CESTAH

H4 , Nova Gorica - Razdrto
H4, Nova Gorica - Razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
R2-412, KR (Kidričeva - Iskra
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra, v Kranju, na Stari cesti, popolna zapora zaradi obnove mostu čez Savo do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
G1-1, Radlje - Brezno
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Podvelki, polovična zapora zaradi plazu, predvidoma do 15. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2-444, Razdrto - Podnanos
R2-444, Vipava - Razdrto, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t, dovoljeno za lokalni promet.
A2-E61, Ljubljana - Karavanke
A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Jesenice - zahod iz smeri Ljubljane bo do 3. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
R1-221, Zagorje - Bevško
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77, popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
H4 , Nova Gorica - Razdrto
H4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Vipava v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
A1-E61, E70, Ljubljana - Koper
A1, Ljubljana - Koper na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, Italiji bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
R1-219, Bistrica ob Sotli
R1-219, Bizeljsko - Bistrica ob Sotli - Srebrnik, v Bistrici ob Sotli, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 9. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bistrica ob Sotli - Podsreda - Kozje - Prelasko, za lokalni dovoz bo omogočen prehod skozi zaporo.
A5 , Maribor - Lendava
A5, Maribor - Lendava na počivališču Dolinsko - jug v smeri Lendave sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
R3-621, Kalce - Col
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
RT-907, Zg. Radovna - Dovje
RT-907, Mojstrana - Dovje, v Mojstrani, popolna zapora zaradi obnove ceste do 20. 10. 2018. Obvoz je urejen.
LK-212060, Prešernova cesta
Ljubljana, Prešernova cesta, med Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico, popolna zapora zaradi prenove vozišča do 10. 10. 2018. Obvoz po mestnih ulicah.
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 15. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bohinjska Bistrica - Boh. Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
R3-642, Podpeč - Ig
R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
RT-911, Rudno - Rovtarica
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
LG-299000, Rozmanova ulica
Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 10. 2018. Obvoz je urejen.
R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje
R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 15. 10. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Kraljevci - Brezje, ob Blaguškem jezeru, popolna zapora zaradi povečanje obstoječega plazu predvidoma do 25. 9 . 2018. Obvoz je po cesti Sveti Jurij ob Ščavnici - Spodnji Ivanci - Cogetinci - Cerkvenjak in obratno.
R3-668, Gabrje - Ratež
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2018. Obvoz je urejen in označen.
LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove cestišča do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
RT-930, Pesek - Oplotnica
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
LC-293020, DT - Meniška vas - Podhosta
LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines
LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, popolna zapora zaradi del (med trgovino, Kranjsko in Predilniško cesto. Obvoz Pristava - Tržič.
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
R2-424, Boštanj - Planina
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
RT-910, Sorica - Podrošt
RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
H6 , Koper - Izola
H6, Koper - Izola na priključku Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
R3-724, Hodoš - Domanjševci
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
R3-662, Metlika - Božakovo
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
RT-915, Grda Draga - Pudob
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
RT-930, Pesek - Oplotnica
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
R2-428, Luče - Sestre Logar
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
R3-749, Vosek - Jurovski Dol
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

PROMETNO POROČILO

torek 25 september, ob 05:19 uri

Delovne zapore:
- Od danes dalje predvidoma po 7. uri bodo na gorenjski avtocesti zaprli izvoz Lesce iz smeri Ljubljane . Zapora bo do 29. septembra.
- V Kranju na Stari cesti so zaprli odsek Kidričeva - Iskra zaradi rekonstrukcije mostu čez Savo, obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
- Na štajerski avtocesti so do 7. oktobra predvidene popolne zapore ob delovnikih v nočnem času od 20. do 5. ure ter ob koncih tedna med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter uvoza Trojane v obe smeri.
- Na gorenjski avtocesti bo skozi predor Karavankepromet potekal izmenično enosmerno s 30 minutnim čakanjem pred predorom vsak teden do 14. 10. 2018, in sicer v nočeh na srede in na četrtke med 19. in 6. uro, v nočeh na nedelje pa med 21. in 5. uro.Predvidoma do 3. oktobra, bo zaprt izvoz Jesenice zahod iz smeri Ljubljane.

Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Nanos in rekonstrukcije razcepa na vipavski hitri cesti bo:
- Predvidoma do 7. oktobra zaprta hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Ljubljani, Kopru.Obvoz je za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti, za tovorni promet iz Italije proti Sloveniji pa preko Fernetičev.
- Predvidoma do 21. 10. 2018 bo na razcepu Nanos zaprta cesta, ki vodi iz Kopra proti Novi Gorici. Obvoz je preko priključka Razdrto.


POMEMBNA OBVESTILA

H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.

OSTALA OBVESTILA

A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
A2
A2
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu je zaradi del oviran promet.
R2
R2
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra, v Kranju, na Stari cesti, popolna zapora zaradi obnove mostu čez Savo do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zaradi del zaprt počasni pas.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Podvelki, polovična zapora zaradi plazu, predvidoma do 15. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, med priključkom Sežana - vzhod in razcepom Gabrk v smeri Gabrka je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, med razcepom Gabrk in priključkom Sežana - vzhod v smeri Fernetičev, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
R2
R2
R2-444, Vipava - Razdrto, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t, dovoljeno za lokalni promet.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Jesenice - zahod iz smeri Ljubljane bo do 3. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - zahod in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77, popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Vipava v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - vzhod in priključkom Celje - zahod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in priključkom Jesenice - zahod v smeri Karavank, Avstrije bo do 15. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Jesenice - zahod in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice - zahod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri V Hotenju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, Italiji bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Ribnica - Pivka, pri Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste dnevno med 7. in 19. uro, predvidoma do 29.9.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-219, Bizeljsko - Bistrica ob Sotli - Srebrnik, v Bistrici ob Sotli, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 9. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bistrica ob Sotli - Podsreda - Kozje - Prelasko, za lokalni dovoz bo omogočen prehod skozi zaporo.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Vratih, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 19. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, v Dolenjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 31. 12. 2018.
G2
G2
G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Rašici, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 21. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, več polovičnih zapor zaradi sanacije brežin do 21. 12. 2018. Promet na več odsekih poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 15. uro ter med 17. in 19. uro so možne kratkotrajne (15 minutne popolne zapore.
R2
R2
R2-449, AC priključek Lenart - Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Mariborska cesta in Kraigherjeva ulica do križišča z Cmureško cesto, del Partizanske ceste in Trg Osvoboditve, polovična zapora zaradi izgradnje križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-104, Moste - Mengeš (Kamniška - Kolodvorska, v Mengšu, oviran promet zaradi gradnje bencinskega servisa do 10. 11. 2018.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, pred razcepom Nanos v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, Ložine - Kočevje, na več odsekih polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske povezave do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Dolenja Trebuša - Stopnik, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 16.30 uro so možne 15 minutne popolne zapore.
R1
R1
R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava na počivališču Dolinsko - jug v smeri Lendave sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
R3
R3
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugah - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežje do 20. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-651, Novo mesto (Bučna vas - Mirna Peč, Mirna Peč - Šranga, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
R2
R2
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin do 25. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-404, Pivka - Knežak - Ilirska Bistrica, med Pivko in Parjami, oviran promet zaradi obnove ceste do 24. 10. 2018. Občasno promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 24. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, oviran promet zaradi gradnje podhoda, do 15. 4. 2019. Zaprt bo pas za levo zavijanje.
R2
R2
R2-439, Renkovci - Beltinci, pri Renkovcih, oviran promet zaradi gradnje kolesarske steze do 30. 10. 2018.
R3
R3
R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Črenšovcih, oviran promet zaradi del do 24. 12. 2018. Občasno bo promet potekal izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Beltincih, oviran promet zaradi obnove strehe objekta do 14. 10. 2018.
RT
RT
RT-907, Mojstrana - Dovje, v Mojstrani, popolna zapora zaradi obnove ceste do 20. 10. 2018. Obvoz je urejen.
R3
R3
R3-701, Pesek - Rogla - Zreče, v Zrečah, na Cesti na Roglo pri križišču s Kovaško cesto, popolna zapora zaradi rekonstrukcije do 10. 1. 2019. Obvoz je po Kovaški cesti, iz smeri term proti Ulipiju pa preko parkirišča trgovskega centra.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Tržaška cesta - Brezovica, na Brezovici pri avtocestnem priključku, oviran promet zaradi ureditve priključka do 30. 9. 2018.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, na Slavka Osterca ulici, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 24. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-622, Goriče - Kal, Neverke, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 21. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Metliki, polovična zapora zaradi novogradnje pločnika in obnove ceste do 5. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LK
LK
Ljubljana, Prešernova cesta, med Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico, popolna zapora zaradi prenove vozišča do 10. 10. 2018. Obvoz po mestnih ulicah.
R3
R3
R3-614, Vrtojba - Gornji Miren - Miren, pri Šempetru pri Gorici, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 10. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj, v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 4. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 15. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bohinjska Bistrica - Boh. Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
RT
RT
RT-919, Podzemelj - Dolenjci, na Krasincu, polovična zapora zaradi sanacije odprtega zemeljskega jarka do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-230, Gornja Radgona - Radenci, v Radencih, oviran promet zaradi postavitve fontane do 15. 11. 2018.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Bukovci, polovična zapora zaradi zamenjave vodovodnih cevi do 21. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-405, Divača - Famlje, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 29. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico, polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-423, Črnolica - Lesično, v Gorici pri Slivnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije priključka na regionalno cesto do 25. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Radmirje, v Radmirju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnih postajališč do 8. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Taboru, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 8. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Videm, Mala Račna - Velika Račna, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, prehod Gederovci, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
RT
RT
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, polovična zapora zaradi popravila prepustov in asfaltiranja vozišča do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-452, Žirovnica - Lesce, v Žirovnici, polovična zapora zaradi del do 15. 10. 2018, dnevno med 9. in 13. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-926, Koprivna - Črna, polovična zapora zaradi gradnje mostu do 15. 11. 2018. Promet poteka po začasnem mostu izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-705, Ruše - Puščava, v Rušah, na Falski cesti, polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 20. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Martjancih, polovična zapora zaradi na elektro omrežju do 12. 10. 2018, dnevno med 7.. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, polovična zapora zaradi obnove fasade do 31. 10. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-604, Ročinj - Kambreško - Lig, v Ročinju, polovična zapora zaradi del do 2. 10. 2018, dnevno med 7. in 17.15 . Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Gornji Grad - Radmirje, v Gornjem Gradu na Attemsovem trgu, polovična zapora zaradi obnove fasade na objektu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarska steze in obnove ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej, Škocjan - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-901, Rateče - Planica, oviran promet zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave predvidoma do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-406, Škofije - Ankaran, pri Debelem Rtiču, polovična zapora zaradi izvedbe prehoda za pešce do 3. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-688, Slovenske Konjice - Poljčane, pri Zbelovem, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 29. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
R1
R1
R1-225, Duplica - Kamnik - Ločica, v Kamniku, polovična zapora zaradi del do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Plešu, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 15. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LG
LG
Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 10. 2018. Obvoz je urejen.
RT
RT
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
R3
R3
R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 15. 10. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
R3
R3
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 28. 12. 2018.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 28. 12. 2018.
R3
R3
R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Marindol, polovična zapora zaradi dograditve kabelske kanalizacije do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-697, Nazarje - Gornji grad, pri Vologu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 30. 9. 2018. Obvoz je ob gradbišču, kjer poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri Trgu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018.
R1
R1
R1-214, Stari Log - Dvor, pri Smuki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 22. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna , pri Cerknici, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Kraljevci - Brezje, ob Blaguškem jezeru, popolna zapora zaradi povečanje obstoječega plazu predvidoma do 25. 9 . 2018. Obvoz je po cesti Sveti Jurij ob Ščavnici - Spodnji Ivanci - Cogetinci - Cerkvenjak in obratno.
R3
R3
R3-689, Žetale - Rogatec, pri Čermožišu, polovična zapora zaradi del do 30. 11. 2018 do 19. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, oviran promet zaradi rekonstrukcije do 30. 9. 2018.
R3
R3
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2018. Obvoz je urejen in označen.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Gabrju, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
R2
R2
R2-421, Štrekljevec - Jugorje, v Štrekljevcu, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in javne razsvetljave do 13. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podhosti, občasno polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka in vodovoda do 22. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LG
LG
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 5. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LC
LC
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove cestišča do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R1
R1
R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 30. 9. 2018.
LC
LC
LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, popolna zapora zaradi del (med trgovino, Kranjsko in Predilniško cesto. Obvoz Pristava - Tržič.
R3
R3
R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Vitni vasi, oviran promet zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30.11.2018.
R2
R2
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 24. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Drenovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 23. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-717, Cankova - Gerlinci in Cankova - Kuzma, na Cankovi, več polovičnih zapor zaradi obnove vodovoda in izvedbe priključkov do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LC
LC
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
R3
R3
R3-688, Žiče - Poljčane, v Ločah, polovična zapora zaradi obnove kanalizacije do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
R2
R2
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno, občasno tudi dvosmerno.
RT
RT
RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, polovična zapora zaradi sanacije in preplastitve ceste do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 18. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so 30 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
H6
H6
H6, Koper - Izola na priključku Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15.12.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 2. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
R3
R3
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, v Lescah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-443, Lipovci - Bratonci, pri Lipovcih, oviran promet zaradi ureditve kablovoda do 25. 9. 2018.
R2
R2
R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, pri Št. Janžu pri Radljah, pomična polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 10. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
R2
R2
R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
R2
R2
R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-449, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu in vozišča do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
R3
R3
R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Šmarjeških Toplicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udorov cestišča.
R3
R3
R3-610, Pečnik (Marof - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
R3
R3
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi odstranjevanja plazu in popravila vozišča do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
R1
R1
R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
R3
R3
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste