STANJE NA CESTAH

H4 , Nova Gorica - Razdrto
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
H4 , Razdrto - Nova Gorica
H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
H4 , Razdrto - Nova Gorica
H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
A1-E57, Maribor - Ljubljana
A1, Maribor - Ljubljana pred uvozom Vransko v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
R2-444, Vipava - Ajdovščina
R2-444, Vipava - Ajdovščina, burja, prepovedan promet za kamp-prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 t.
A1-E57, Ljubljana - Maribor
A1, Ljubljana - Maribor počivališče Polskava v smeri Maribora sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
A1-E57, Maribor - Ljubljana
A1, Maribor - Ljubljana na uvozu Trojane v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
A1-E57, Maribor - Ljubljana
A1, Maribor - Ljubljana na uvozu Vransko v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
G1-1, Radlje - Brezno
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Breznu, polovična zapora zaradi odstranjevanja posledic skalnega podora in nevarnosti padanja kamenja z brežin.
R1-221, Zagorje - Bevško
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77, popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah in državnih cestah.
G1-1, Radlje - Brezno
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Podvelki, oviran promet zaradi plazu.
R2-412, KR (Kidričeva - Iskra
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra, v Kranju, zahodna kranjska obvoznica, popolna zapora zaradi obnove mostu preko Savskega otoka do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
R3-630, Obrov - Golac
R3-630, Obrov - Golac, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
RT-915, Grda Draga - Pudob
RT-915, Grda Draga - Pudob, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019. Prevozno do Sviščakov.
LG-211230, Drenikova ulica
Ljubljana, Drenikova ulica, med Celovško cesto in Verovškovo ulico, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste v obe smeri, predvidoma do 19. 11. 2018. Obvoz preko Tivolske ceste.
RT-930, Pesek - Oplotnica
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
RT-930, Pesek - Oplotnica
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
LC-001050, Preserje - mravljevi
LC-001050, Preserje - Brje, med Preserjem in Sv. Martinom, popolna zapora zaradi obnove vodovoda do 24. 12. 2018. Obvoz je urejen.
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, v Željnah, popolna zapora zaradi obnove ceste do 1. 2. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
LG-299000, Rozmanova ulica
Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz je urejen.
R1-218, Podzemelj - Črnomelj
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Vranovičih, popolna zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz po cesti Podzemelj - Dolenjci - Črnomelj.
R3-696, Škale - Graška Gora - Šmikla
R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 21. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.
R3-668, Gabrje - Ratež
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 15. 12. 2018. Obvoz je urejen in označen.
R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je zaprta na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
R3-724, Hodoš - Domanjševci
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 10. 12. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
R3-724, Berkovci - Kobilje
R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 3. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
R3-602, Staro selo - Breginj - most
R3-602, Staro selo - Breginj - most, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. zaradi zdrsa brežine.
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po cesti Bohinjska Bistrica - Bohinjsko Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
RT-907, Krnica - Zg. Radovna
RT-907, Zgornje Gorje - Radovna - Mojstrana, popolna zapora zaradi poplavljenega in poškodovanega cestišča po neurju.
RT-908, Mojstrana - Vrata
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi poplavljenega in poškodovanega cestišča po neurju.
RT-911, Rudno - Rovtarica
RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30.11.2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
R3-749, Vosek - Jurovski Dol
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, Vukovski Dol - Jurovski Dol, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Vosek - Pernica - Lenart - Jurovski Dol ter po lokalnih cestah.
R3-621, Kalce - Col
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
R3-642, Podpeč - Ig
R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
R2-424, Boštanj - Planina
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
RT-910, Sorica - Podrošt
RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
R3-662, Metlika - Božakovo
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
RT-915, Grda Draga - Pudob
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
R2-428, Luče - Sestre Logar
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
LC--212861, Bukovžlak
Bukovžlak - Trnovlje, popolna zapora zaradi polaganja vodovoda vsak delovnik med 7. in 18. uro, predvidoma do 30.11.2018. Obvoz je urejen.

PROMETNO POROČILO

nedelja 18 november, ob 01:16 uri

Na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina, ter na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, 1. stopnja.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del je štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta do 16. ure. Zaprta sta tudi uvoza Trojane, proti Mariboru in proti Ljubljani. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. 

Dela, zaprte ceste:
- Na gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Jesenicam v noči na ponedeljek, 19. 11., med 20. in 5. uro. Obvoz bo po Celovški ceste, v noči na torek bo zapora v obratni smeri.
- Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, do 21. decembra. Obvoz je po glavni cesti Velenje - Slovenj Gradec.
- V Ljubljani bo predvidoma do jutri, 19. 11. 2018, zaprta Drenikova ulica v obe smeri, obvoz je po Tivolski cesti.
- Danes, 18. 11., med 7. in 19. uro, bo zaprta cesta Krško - Brežice, pri Gornjem Lenartu.

Do 15. marca morajo biti vsa motorna in priklopna vozila opremljena z zimsko opremo.


POMEMBNA OBVESTILA

H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana pred uvozom Vransko v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.

OSTALA OBVESTILA

R2
R2
R2-444, Vipava - Ajdovščina, burja, prepovedan promet za kamp-prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 t.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor počivališče Polskava v smeri Maribora sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
G1
G1
G1-5, Medlog - Celje, v Celju, polovična zapora zaradi zamenjave pokrova jaška do 18. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana na uvozu Trojane v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana na uvozu Vransko v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, pred izvozom Vransko v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
A3
A3
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, med priključkom Sežana - vzhod in razcepom Gabrk v smeri Gabrka je zaradi del oviran promet.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, med razcepom Gabrk in priključkom Sežana - vzhod v smeri Fernetičev, Italije je zaradi del oviran promet.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in priključkom Jesenice - zahod v smeri Karavank, Avstrije bo do 18. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Jesenice - zahod in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice - zahod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
R1
R1
R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve propusta do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-106, Kočevje - Ljubljana , v Kočevju, polovična zapora zaradi gradnje opornega zidu do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Breznu, polovična zapora zaradi odstranjevanja posledic skalnega podora in nevarnosti padanja kamenja z brežin.
G2
G2
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 22. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-107, Rogatec - Dobovec, v Rogatcu, na več odsekih polovična zapora zaradi obnove vozišča do 18. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, Gornje Ložine - Koblarji, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske steze do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Dobovcu pri Rogatcu, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste do 9. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-111, Valeta - Sečovlje, v Luciji, oviran promet zaradi izgradnje krožnega križišča do 14. 12. 2018.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Vratih, oviran promet zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 15. 12. 2018.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77, popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah in državnih cestah.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Jugorju pri Metliki, polovična zapora zaradi del do 13. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-104, Mengeš (Slovenska cesta, v Mengšu, na Slovenski cesti, oviran promet zaradi sanacije objekta do 1. 10. 2019. Zapora pločnika.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Breznu, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Turjaku, polovična zapora zaradi ureditve priključka za IC Ločica, do 21. 12. 2018, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, v Vrbnem, polovična zapora (svetli del dneva zaradi urejanja lokalne ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-1, Maribor (Tezno - Miklavž, v Mariboru na Ptujski cesti, proti Miklavžu, oviran promet zaradi izvedbe priključka za bencinski servis do 24. 11. 2018.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Podvelki, oviran promet zaradi plazu.
G2
G2
G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz, pri Novem mestu, polovična zapora zaradi ureditve večnamenske poti do 15. 4. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore. V času popolne zapore obvoza ni.
R2
R2
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra, v Kranju, zahodna kranjska obvoznica, popolna zapora zaradi obnove mostu preko Savskega otoka do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri V Hotenju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, v Dolenjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, več polovičnih zapor zaradi sanacije brežin do 21. 12. 2018. Promet na več odsekih poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 15. uro ter med 17. in 19. uro so možne kratkotrajne (15 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-630, Obrov - Golac, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
RT
RT
RT-915, Grda Draga - Pudob, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019. Prevozno do Sviščakov.
LG
LG
Ljubljana, Drenikova ulica, med Celovško cesto in Verovškovo ulico, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste v obe smeri, predvidoma do 19. 11. 2018. Obvoz preko Tivolske ceste.
R3
R3
R3-728, Ig - Rakitna, pri Iški vasi, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 7. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-630, Prem - Obrov, v Javorju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vodovoda do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-430, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, pri Zafoštu, polovična zapora zaradi del do 19. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
LC
LC
LC-001050, Preserje - Brje, med Preserjem in Sv. Martinom, popolna zapora zaradi obnove vodovoda do 24. 12. 2018. Obvoz je urejen.
RT
RT
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, v Željnah, popolna zapora zaradi obnove ceste do 1. 2. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, oviran promet zaradi gradnje krožišča do 13. 12. 2018.
R2
R2
R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, v Postojni, na Ljubljanski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kablovoda do 19. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-926, Koprivna - Črna, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 6. 2019. Promet poteka po začasnem mostu izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-215, Trebnje - Mokronog, pri Mirni, polovična zapora zaradi interventnega popravila jaška do 19. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LG
LG
Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz je urejen.
R1
R1
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Vranovičih, popolna zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz po cesti Podzemelj - Dolenjci - Črnomelj.
R3
R3
R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 13. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-901, Rateče - Planica, oviran promet zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave do 5. 12. 2018.
R3
R3
R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 21. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.
R1
R1
R1-232,Lipovci - Murska Sobota , pri Rakičanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 14. 1. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Vuzenici, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-430, Celje - Slovenske Konjice, na Stranicah, polovična zapora zaradi gradnje hodnika za pešce predvidoma do 30. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-694, Velenje - Dobrteša vas, na Polzeli, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in križišča do 17. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno. Na Malteški cesti so možne občasne 20 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-689, Kozminci - Žetale, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, v Podbočju, oviran promet zaradi sanacije fasade na objektu do 26. 11. 2018.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna , pri Cerknici, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 31. 12. 2018.
R3
R3
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 15. 12. 2018. Obvoz je urejen in označen.
R2
R2
R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka, med Pivko in Parjami, polovična zapora zaradi obnove ceste do 26. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
A4, MP Gruškovje - Ptuj, promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno. Na več odsekih je promet oviran in občasno poteka izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom. Otvoritev celotne avtoceste je predvidena konec novembra.
A4, Ptuj - MP Gruškovje, promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno. Na več odsekih je promet oviran in občasno poteka izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom. Otvoritev celotne avtoceste je predvidena konec novembra.
R2
R2
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je zaprta na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
R3
R3
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 10. 12. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-688, Žiče - Slovenske Konjice, v Žičah, polovična zapora zaradi obnove strehe in fasade na objektu do 20. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 3. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, oviran promet zaradi gradnje vodovoda.
R3
R3
R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-602, Staro selo - Breginj - most, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. zaradi zdrsa brežine.
R1
R1
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po cesti Bohinjska Bistrica - Bohinjsko Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
RT
RT
RT-907, Zgornje Gorje - Radovna - Mojstrana, popolna zapora zaradi poplavljenega in poškodovanega cestišča po neurju.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi poplavljenega in poškodovanega cestišča po neurju.
RT
RT
RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
R1
R1
R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-225, Duplica - Kamnik - Ločica, v Kamniku, oviran promet zaradi sanacije do 30. 11. 2018.
R3
R3
R3-610, Pečnik (Marof - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 1. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
LC
LC
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30.11.2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico, polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Žvirčah, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 29. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-622, Goriče - Kal, od križišča za Neverke proti Goričam, polovična zapora zaradi obnove ceste do 21. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Koprski cesti, oviran promet zaradi gradnje krožišča do 30. 11. 2018.
R2
R2
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, oviran promet zaradi obnove cestišča do 24. 12. 2018. Omejitev hitrosti 30 km/h.
R3
R3
R3-646, Grosuplje- Šmarje Sap, na Cikavi, pomična polovična zapora zaradi dograditve telekomunikacijskega omrežja do 22. 11. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-425, Črna na Koroškem - Zavodnje, pri Črni, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, Vukovski Dol - Jurovski Dol, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Vosek - Pernica - Lenart - Jurovski Dol ter po lokalnih cestah.
R2
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Zgornjih Trbovljah, polovična zapora zaradi obnove pločnika do 22. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, v Solčavi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 15. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-431, Gornji Dolič - Stranice, Gornji Dolič - Srednji Dolič, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 26. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Bevško, pri Bevškem, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-452, Žirovnica - Lesce, v Žirovnici, polovična zapora zaradi del do 15. 12. 2018, dnevno med 9. in 13. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Srebrničah, pomična polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in kolesarske steze do 3. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-220, Krško - Brežice, pri Brežicah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 20. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Bukovcu, pomična polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugah - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 20. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-701, Pesek - Rogla - Zreče, v Zrečah, na Cesti na Roglo pri križišču s Kovaško cesto, popolna zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 10. 1. 2019. Obvoz je po Kovaški cesti, iz smeri term proti Ulipiju pa preko parkirišča trgovskega centra.
LC
LC
Zreče, Kovaška cesta, pri križišču s Cesto na Roglo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 10. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Sv. Ani, polovična zapora zaradi del do 30. 4. 2019, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, v Spodnji Brežnici, popolna zapora zaradi ureditve izvennivojskega križanja z železniško progo 20. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri mejnem prehodu Zg. Leskovec, popolna zapora zaradi izgradnje mostu do 19. 1. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarska steze in obnove ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-433, Lenart - Trate, pri Dražen Vrhu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Črenšovcih, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 24. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-410, Tržič - Kokrica, na Golniku, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika, do 20. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-651, Novo mesto (Bučna vas - Mirna Peč, Mirna Peč - Šranga, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
R2
R2
R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 24. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, oviran promet zaradi gradnje podhoda, do 15. 4. 2019. Zaprt bo pas za levo zavijanje.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, na Slavka Osterca ulici, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 24. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj, v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Radmirje, v Radmirju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnih postajališč do 8. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Videm, Mala Račna - Velika Račna, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, prehod Gederovci, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
R2
R2
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej, Škocjan - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
RT
RT
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
R3
R3
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 28. 12. 2018.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 28. 12. 2018.
R3
R3
R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Marindol, polovična zapora zaradi dograditve kabelske kanalizacije do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Gabrju, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LG
LG
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
R3
R3
R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Vitni vasi, oviran promet zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30.11.2018.
Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
LC
LC
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
R2
R2
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
R2
R2
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno, občasno tudi dvosmerno.
RT
RT
RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, polovična zapora zaradi sanacije in preplastitve ceste do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 18. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so 30 minutne popolne zapore.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
R3
R3
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15.12.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
RT
RT
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
R2
R2
R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3
R3
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
R3
R3
R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
R1
R1
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
R2
R2
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
R2
R2
R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
LC
LC
Bukovžlak - Trnovlje, popolna zapora zaradi polaganja vodovoda vsak delovnik med 7. in 18. uro, predvidoma do 30.11.2018. Obvoz je urejen.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste