Dejstva

Koalicijska pogodba: kaj so obljubili, kaj izpolnili in na kaj pozabili

Ljubljana, 17. 03. 2022 06.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 10 min
Avtor
Maruša Slana, Anja Gorenc, Neža Steiner
Komentarji
540

SDS, NSi, SMC in DeSUS so 25. februarja 2020 podpisale koalicijsko pogodbo za obdobje dveh let. Ukrepe so razdelili na devet področij. Preverili smo njihove obljube in ocenili, ali so jih izpolnili.

Koalicijska pogodba je dokument na 13 straneh, ki je razdeljen na devet tematskih sklopov. Koalicijski partnerji so si zastavili, da bodo izpolnili skupno 125 ukrepov. Ker so določeni ukrepi zelo splošni, nekateri pa posledično tudi nepreverljivi, smo naredili ožji izbor konkretnih ukrepov in jih preverili. Zadnjega sklopa, ki obravnava "evropske in zunanje zadeve", nismo vključili v izbor zaradi ohlapnosti navedenih ukrepov (primer: krepitev ugleda države, povečanje kredibilnosti države). 

Zdravko Počivalšek, Matej Tonin, Janez Janša in Aleksandra Pivec.
Zdravko Počivalšek, Matej Tonin, Janez Janša in Aleksandra Pivec. FOTO: Bobo

GOSPODARSTVO, OKOLJE, INFRASTRUKTURA, ENERGETIKA

Ena od uresničenih obljub koalicijskih partnerjev je uvedba elektronske vinjete. Ta je za vožnjo po slovenskih avtocestah obvezna od 1. februarja, cena pa je ostala enaka kot lani – za letno vinjeto boste odšteli 110 evrov. 

Nadaljevanje in širitev avtocestnega omrežja. V letu 2022 Dars načrtuje investicije za novogradnje v višini 74 milijonov, za obnove pa v višini 75 milijonov evrov. Trenutno najpomembnejši investiciji sta izgradnja druge cevi predora Karavanke in severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Načrtovan je tudi začetek gradnje na južnem delu tretje razvojne osi, in sicer na petkilometrskem odseku med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek. V gradnji sta sicer že dva sklopa na odseku Velenje–Slovenj Gradec, letos pa Dars načrtuje pričetek gradnje na štirih novih sklopih: Velunja, Škale, Konovo in Škalsko jezero. Načrtujejo pa tudi pričetek izvedbe razpisa za pridobitev izvajalca del na prvem sklopu odseka Šentrupert–Velenje. 

V koalicijski pogodbi je predviden tudi začetek gradnje Hidroelektrarne Mokrice kot zadnje v verigi spodnjesavskih elektrarn. A projekt ni tekel po načrtih. Po tem, ko je sodišče lani novembra začasno zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja, ministrstvo za okolje vodi nov postopek. Minister Andrej Vizjak je konec januarja ocenil, da bi bilo lahko gradbeno dovoljenje izdano v prvi polovici leta, a so možne pritožbe, zato je težko napovedati, kdaj bo pravnomočno. Vlada si je torej v mandatu prizadevala za začetek gradnje, a se ta še ni začela. 

semafor-gospodarstvo-okolje-in-infrastruktura

MLADI, DRUŽINA, POKOJNINE IN SOCIALNE ZADEVE

Nacionalni demografski sklad bi predstavljal enega od virov financiranja pokojnin. Vlada je jeseni 2020 pripravila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v sklad. Poslanci bi morali o predlogu glasovati na lanski julijski seji, a so nato glasovanje prestavili. Do objave članka še ni bil določen datum novega glasovanja, zato obljuba ni uresničena. 

Prvega septembra lani je začela veljati novela zakona o vrtcih, na podlagi katere je vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, brezplačen. Pravica do brezplačnega vrtca se je razširila tudi na družine s tremi ali več otroki. 

Ena od obljub koalicijskih strank je bila tudi izredna uskladitev pokojnin, in sicer za tiste, ki so se upokojili do leta 2015, za 1,5 odstotka na leto, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka leta 2020 oziroma 2,8 odstotka leta 2021. Pogoj višje gospodarske rasti leta 2020 zaradi izbruha pandemije ni bil izpolnjen, saj se je slovenski BDP skrčil za 4,2 odstotka. Pogoj je bil izpolnjen lani, ko se je BDP po oceni Sursa zvišal za 8,1 odstotka. Kljub temu so se pokojnine izredno uskladile dvakrat, prvič decembra 2020, drugič pa januarja letos. Takrat so se pokojnine tistim, ki so se upokojili do konca leta 2010, povečale za 3,5 odstotka, tistim, ki so se upokojili do leta 2011, za 1,7 odstotka, tistim, ki so se upokojili po 1. 1. 2012, pa za en odstotek. 

Vlada se je zavezala, da bo v mandatu dokončala domova za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter zgradila pet novih domov. Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, je bila za objekt v Vrtojbi podeljena koncesija. Koncesionar bo začel storitev opravljati v decembru 2022. Enota doma starejših občanov in rehabilitacijski center v Osilnici bosta po sedanjem načrtu končana do konca leta 2023. Sicer se v več domovih izvajajo ali pa se bodo v kratkem začela rekonstrukcijska in sanacijska dela. V gradnji je tudi 20 dnevnih centrov, eden je že zaključen. Ker noben od obljubljenih sedem domov ne bo dokončan v mandatu, smo ukrep označili za neuresničen. 

Novembra 2020 so na ministrstvu za delo pripravili novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Predlagali so, da bi se pri otroških dodatkih ugotavljal le še dohodek, in ne premoženje. Sprememba zakona je bila na vlado poslana konec septembra 2021, vladno gradivo še ni bilo uvrščeno na dnevni red, je pa spremembo v parlamentarno proceduro vložila poslanska skupina NSi. Predlagana sprememba pomeni postopno ločitev družinske politike od socialnega varstva, ne pomeni pa uvedbe univerzalnega dodatka. Kot so dejali na ministrstvu, bi takojšnja uvedba zahtevala velik poseg v veljavno ureditev, ki zahteva veliko časa in analiz, zato so najprej predlagali popravke obstoječe ureditve, da bi zagotovili večjo univerzalnost. 

semafor-socialne-zadeve

ZDRAVJE

Kot vsem preteklim vladam, ki so obljubljale prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tega tudi tej vladi to ni uspelo urediti. Medtem ko jim je leta 2020, 2021 in 2022 uspelo zagotoviti več proračunskih sredstev za zdravstvo, pa jim ni uspelo zagotoviti dodatnih sredstev za dolgoročno in stabilno financiranje zdravstva, kakor je bilo zastavljeno v koalicijski pogodbi.

Vladi je sicer skozi parlamentarno sito uspelo spraviti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil objavljen v uradnem listu 9. decembra 2021. A zakon le začasno opredeljuje način financiranja dolgotrajne oskrbe in določa uveljavitev posebnega zakona  obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo od 30. junija 2025. To pomeni, da ostaja financiranje dolgotrajne oskrbe dolgoročno odprto. Zato je ta del delno uresničen.

Neuresničene pa ostajajo obljube o učinkovitih ukrepih za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov. Ministrstvo za zdravje je sicer 23. julija lani objavilo javni razpis za skrajševanje čakalnih vrst, na katerega so se lahko prijavili tudi zasebniki, a se je ta razpis na koncu izkazal za precej neoperativnega. Od več kot 20.000 razpisanih zdravstvenih storitev so jih namreč opravili le 910, saj se je izkazalo, da so seznami čakajočih bolnikov neprečiščeni. Izvajanje razpisa so novembra zaradi epidemioloških razmer ustavili, znova naj bi ga začeli izvajati še ta mesec. Zdaj je v pripravi nov razpis.

semafor-zdravje

FINANCE

Septembra 2021 je minister za javno upravo Boštjan Koritnik s predstavniki reprezentativnih združenj občin podpisal dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se je tako s 628,20 evrov znova dvignila, in sicer leta 2022 za 17 evrov (645 evrov), leta 2023 pa na 647 evrov. Obljuba koalicijskih partnerjev je bila tako izpolnjena. 

Državni zbor je 11. marca sprejel predlog novele zakona o dohodnini, ki prinaša ugodnejšo davčno obravnavo nagrad za poslovno uspešnost. Te bodo po novem neobdavčene do višine 100 odstotkov povprečne plače zaposlenega v zadnjih 12 mesecih, in ne več do višine povprečne plače vseh zaposlenih v državi. Nagrade bo lahko delodajalec izplačal tudi v ugodnostih, ne le v denarju. 

semafor-finance

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST IN ŠPORT

22. februarja letos je državni zbor potrdil nov nacionalni program za kulturo za obdobje 2022–2029. Zadnja resolucija se je iztekla leta 2017, v vmesnem času pa predhodnim ministrom zaradi pomanjkanja soglasja širše javnosti ni uspelo pripraviti nove. 

Nov predlog se je začel pripravljati leta 2019, v času ministra Zorana Pozniča, ki je nato predlog marca 2020 predal aktualnemu ministru Vasku Simonitiju. Na ministrstvu so pojasnili, da je bil prvotni predlog vsebinsko predelan. Do oktobra lani so zbirali tudi predloge in pripombe, prispelo jih je 38. Kritiki so opozorili, da je predlog preveč splošen, določeni so menili, da je tudi zastarel. 

Preverili smo tudi, koliko sredstev je ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za investicije v športno infrastrukturo. Letni program športa, ki je bil sprejet februarja 2021, je za investicije v športno infrastrukturo predvidel 7.838.000 evrov. Za sofinanciranje investicij (posodobitev športnih bazenov in zunanjih športnih površin) so namenili 4,1 milijona evrov, ki so jih razdelili z javnim razpisom. Za sanacijo dvorane Tabor v Mariboru je bilo leta 2021 predvidenih 3.169.000 evrov, a so na koncu porabili le 300.000 evrov. Preostanek sredstev bo porabljen leta 2022. Za Nordijski center Planica je bilo v letu 2021 predvidenih 569.000 evrov, a so na koncu porabili bistveno več, skupno 1,24 milijona evrov. 

Leta 2021 je tako ministrstvo od predvidenih 7,84 milijona evrov porabilo 5,64 milijona. Leta 2020 sredstev za investicije zaradi razglašene pandemije ni bilo. Za primerjavo: leta 2019 je pretekla vlada za investicije v športno infrastrukturo namenila približno 3,2 milijona evrov. Ukrep smo označili za delno uresničen. V preteklem letu so se sredstva sicer povečala, a jih v pandemičnem letu 2020 ni bilo, zato je aktualna vlada v povprečju na mandat namenila manj sredstev kot njena predhodnica. 

semafor-izobrazevanje-sport-in-kultura

JAVNA UPRAVA IN PRAVOSODJE

Centralna kadrovska evidenca državne uprave se že vodi kot informatizirana baza podatkov v okviru informacijskega sistema MFERAC, so nam pojasnili na ministrstvu za javno upravo. V postopku sprejema v DZ je sprememba Zakona o državni upravi, s katero se vzpostavlja pravna podlaga za vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi. S tem se bo, kot pravijo, pospešila digitalizacija uprave. Ker sistem še ni vzpostavljen, smo ukrep označili za neuresničen.  

Glede prenove plačnega sistema v javnem sektorju je ministrstvo pripravilo izhodišča, ki jih je februarja potrdila vlada. Usklajevanja s sindikati trenutno ne potekajo. Ukrep je neuresničen.

semafor-javna-uprava-in-pravosodje

VARNOST IN OBRAMBA

Predlog novele zakona o vojaški dolžnosti so januarja 2020, še preden je odstopil takratni premier Marjan Šarec, vložili poslanci SDS. Predvideval je ponovno uvedbo šestmesečnega služenja vojaškega roka, ob ugovoru vesti pa 12-mesečno opravljanje civilne službe. V SDS so takrat opozorili, da število pripadnikov Slovenske vojske upada. Državni zbor je marca 2020 sklenil, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo, zato je tudi končal zakonodajno pot. 

Aprila 2021 je nato ministrstvo za obrambo pod vodstvom Mateja Tonina pripravilo nov predlog novele zakona o vojaški dolžnosti. Ta predvideva, da bi lahko DZ uvedel splošno vojaško obveznost tudi ob izrednem poslabšanju varnostnega okolja. Predlog je naletel na kritike obramboslovcev, ki so menili, da je potreben širše javne razprave. Ukrep do danes ni bil izveden, zato smo ga označili za neuresničenega. 

semafor-varnost-in-obramba

KMETIJSTVO IN PODEŽELJE

Sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) se bo pripravljala ločeno in v dveh fazah, najprej ZKZ, takoj za tem pa ZSKZ. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih je v obravnavi v Državnem zboru RS. 1. septembra 2021 je začela delovati delovna skupina za pripravo izhodišč sprememb in dopolnitev ZSKZ, njen prvi sestanek je bil sredi decembra lani. Po pripravi vsebinskih izhodišč bo pripravljen osnutek, predvideno je, da se bo njegova priprava začela po volitvah.

Po podatkih Sursa je bila samooskrba leta 2020 večja kot leta 2019 pri rastlinskih in skoraj vseh živalskih bilancah: samooskrba s sadjem (36-odstotna) je bila večja za šest odstotnih točk, z zelenjavo (48-odstotna) za pet odstotnih točk, s krompirjem je bila 60-odstotna, z medom 67-odstotna in z mesom 84-odstotna. Samooskrba s krompirjem je bila leta 2020 največja po letu 2014, kažejo podatki Kmetijskega inštituta. Samooskrba z jajci (95-odstotna) pa je bila enaka kot leta 2019. Stopnja samooskrbe z žitom je bila leta 2020 z 88 odstotki največja do zdaj, to pa je močno nad povprečjem zadnjega petletnega obdobja. Samooskrba s prašičjim mesom je ostala nespremenjena, pri 40 odstotkih. Po tem, ko je bila leta 2016 najnižja v zgodovini Slovenije (34 odstotkov), se je samooskrba s prašičjim mesom v letih 2017 in 2018 povečala na okoli 38 odstotkov. Podatkov o samooskrbi v letu 2021 še ni na voljo. 

semafor-kmetijstvo-in-podezelje

V koalicijski pogodbi so se stranke zavezale, da bodo uredile pridelavo in rabo konoplje v medicinske ter industrijske namene. Ureditev pridelave konoplje v medicinske namene je v pristojnosti ministrstva za zdravje. Konec leta 2021 so pripravili predlog Zakona o gojenju in prometu konoplje v medicinske namene, ki je že bil v javni obravnavi, trenutno pa je v medresorskem usklajevanju. Medtem pridelava industrijske konoplje sodi pod ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nov pravilnik za pridelavo industrijske konoplje je bil medresorsko usklajen. Potrebno je še soglasje službe vlade za zakonodajo, ki bo predvidoma pridobljeno do konca tega tedna, pravijo na kmetijskem ministrstvu. Nato bo pravilnik poslan v notifikacijo na Evropsko komisijo. 

Pasica dejstva volitve

KOMENTARJI (540)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Walter Pravicek
18. 03. 2022 08.25
+2
Vidi se,da je JJ "vzel pod svoje"Pivčevo,ona z mešanico kmetov-katolikov-starih komunistov iz vseh vetrov,odstavljenih politikov,upokojenih,ter vse sorte komunajzarjev k JJ.Kam pa,če je nihče ne mara.Gliha vkup štriha!Menijo,da bodo z več ljudmi imeli večji krog volilcev?Bomo "uredili"konc aprila na volitvah,MI VOLILCI.NE POLITIKI,četudi se glasuje za liste strank.SDS brez JJ in komunistov bi bila simpatična stranka,sedaj ,ko so pojedli"socialna" to niso.
Korintos11
18. 03. 2022 09.05
+3
Kot kaže se bo tudi Kanglerof Franca po volitvah vrnil nazaj v kmetijstvo.
Blokiran Drugi Človek
17. 03. 2022 20.35
+4
Kramberger je imel prav ko nas je svaril pred spreobrnjenih komunistih!
sherlock2
30. 03. 2022 20.13
Andrej 1
17. 03. 2022 20.05
-4
Kje si revolucija_mb. Te malo pogrešam. Ob tvojih komentarjih se lahko malo nasmejim. Imaš pa še vedno močno konkurenco. Ampak vseeno, tvoji so bili smešni. Večina drugih je iz butal.
periot22
17. 03. 2022 18.40
+2
Ja postavili so rekord v zadolženju več kot 40 milijard in zapufali državo za več generacij bravo čestitke!
borjac
17. 03. 2022 17.42
+2
Mislim, da je Desus popolnoma izpolnil obljubo, ki so jo dali Janši, uničili so lastno stranko DeSUS, samo za to da so omogočili vladanje Janezu Janši in SDS-u.
jaso6 1
17. 03. 2022 17.40
-4
hvala Janez da tako izpostavljaš Slovenijo
?ebula
17. 03. 2022 17.23
-3
Ta vlada se je v zgodovino samostojne Slovenije zapisala kot najbolj nesposobna, nagnusna, teroristična vlada, nenaklonjena svojim državljanom.
Andrej 1
17. 03. 2022 20.09
-3
Konkretno prosim ali pa bodi tiho. Nimaš argumentov. Samo blebetaš. Kot vsi levaki. Ko nimate argumentov ste nesramni in žaljivi.
Walter Pravicek
18. 03. 2022 08.26
+1
kryptix
17. 03. 2022 16.41
-8
ta hiša je v lasti levih Američanov. In nasploh vsi slovenski mediji so levi. Celo med sabo se ne podpirajo kot je to praksa v tujini. Eno skupno oddajo so naredili ki je bila bolj skupaj proti Janši kot skupaj proti koroni.
prašek
17. 03. 2022 16.55
+3
mužik
17. 03. 2022 16.59
-3
ti faks jo sigurno gledaš !! ti je baje naljubša tv ,da dobiš inspiracijo za komentarje faks prašek
mužik
17. 03. 2022 17.00
-2
Joe Porkamotorka
17. 03. 2022 17.01
-1
hvala bogu, da so bolj skupaj za boj proti janezu kot proti €oroni ... saj je tudi janez precej večja katastrofa kot prehlad
bologna2901
17. 03. 2022 16.35
+5
skratka, bili so uspešni tam, ko jim je odgovarjalo...
dule100
17. 03. 2022 16.24
+1
Računi za el. bodo brez omrežnine še naslednje 3 mesece! Baje so levaki iz načelnosti zavrnili pomoč! 😜💰😉💰🙉💰🤔
Walter Pravicek
18. 03. 2022 08.27
+1
dron
17. 03. 2022 16.21
+3
Svečke, vemo koliko denarja je šlo za pomoč gospodarstvu, bombončke, bone itd.Treba bo dokazat, še ostalih par milijard evrčkov, kam so izpuhteli.Saj ta vlada dela transparentno, tako da, ne bo problema dokazat.
Julijann
17. 03. 2022 16.16
+1
Ljudje, ki bodo šli na volitve, bomo odločali, kdo bo prestopil parlamentarni prag, ki je postavljen prenizko, zato imamo pri sestavi vlade vedno po 3, 4, 5, 6 strank da pridejo do minimalne večine. Najboljša možnost za vse nas bi bila koalicija levosredinsko desna. Lahko zavijate z očmi, a le tako bi bilo pravo ravnovesje. Sicer pa se ni bati, ker levo sovraži vse kar je od njih in to sovraštvo je polom za državo. Nekaterim to očitno prija.
Korintos11
17. 03. 2022 16.18
+3
Kako bi te izgledala levosredinska desna vlada???
User2313559
17. 03. 2022 16.02
-3
NIhče ne naredi vsega, kar obljubi. Trenutna vlada je naredila VELIKO, kar je obljubila. Pa nisem ravno vesel ob slepi podpori Ukrajini, a vendar ne gre zanikati, da so veliko naredili.
Nidani
17. 03. 2022 16.13
-2
Veliko sranja so naredili ja, to se strinjam...
Korintos11
17. 03. 2022 16.19
-2
Niso obljubili da bodo za novih 10 milijard državo zadolžili pa so jo. Potem je dobra a ne?
Joe Porkamotorka
17. 03. 2022 17.03
-1
naredili so en velik kup ter še veliko manjših ... vsi brez izjeme pa smrdijo do neba
Janez23
17. 03. 2022 15.55
+2
Kar Janša obljubi, tudi stori, kar levičar obljubi , tega ne stori. V službi še najbolj zagreti komunisti in skrajni levičarji pravijo, da vlada dela dobro, samo boli jih , ker ni to storila leva vlada.
Korintos11
17. 03. 2022 16.20
+4
Ni obljubil da bo solo na lastne stroške v Kiev šel, pa je šel a ne?
Joe Porkamotorka
17. 03. 2022 17.04
+0
mužik
17. 03. 2022 15.52
-3
posipanemu se fuzla !! se ne zaveda da gresta SDS in GS v veliko koalicijo ,bo po 24 hitro menjal vzdevek .......... prašnati .
kryptix
17. 03. 2022 15.22
-8
Rad gledam Janšo v opoziciji ker vas dribla vedno znova in znova. Tako vas namota da mislite da je že 30 let mandatar.
tečnež
17. 03. 2022 15.13
+1
marš kriminalci....
mužik
17. 03. 2022 16.07
-2
................. levi in desni . tečnoba ,je tako ???
Andrej 1
17. 03. 2022 14.58
-4
Z eno potezo bomo rešili Slovenijo. Odpravili bomo korupcijo in s tem komuniste ali vsaj njihove ponosne naslednike.
Korintos11
17. 03. 2022 15.05
+4
prašek
17. 03. 2022 15.10
+0
Po volitvah se bodo lepo potuhnili ...................
dule100
17. 03. 2022 15.18
+1
O Borisrav, ti ki vse veš, a je Janezu že uspelo sestaviti vlado? 😜🥊🏴🆘🏳
prašek
17. 03. 2022 15.31
-2
ančika ....... Vprašaj me 24.04. .......... ☺☺☺☺
dule100
17. 03. 2022 16.19
+0
Borisrav, a so ti že povedali koga moraš voliti!?😜😉🙉
Joe Porkamotorka
17. 03. 2022 17.05
+0
dokler bo janez, toliko časa bo komunajzarstvo
Andrej 1
17. 03. 2022 14.49
-2
Kje so vaši argumenti? Vse na pamet kot slepci ali goske v redu.
Andrej 1
17. 03. 2022 14.50
-1
Se opravičujem, nisem želel žaliti slepih ljudi.
trunck
17. 03. 2022 15.12
+1
tebe pa res ni potrebno žaliti. To delaš sam sebi zelo uspešno. Me pa res zanima zakaj si stal v napačni vrsti, ko je Bog pamet talal.
Maki3322
17. 03. 2022 14.47
+7
Kaj pa 5,5 miljarde EUR za korupcijo , to ste pa kar tiho?? Korupcija na prvem mestu v EU.
Andrej 1
17. 03. 2022 14.54
-2
Ja pridete na vrsto v naslednjem mandatu, levaki. Brez korupcije vas bo odpihnilo.