Finance
Oglas

Companywall business naj vam hitro in učinkovito pomaga nadzorovati plačilno sposobnost strank

Ljubljana, 15. 12. 2018 00.01 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

Ena od najpomembnejših nalog finančnega informatorja Companywall business je, da podjetnikom na trgu omogoča hitro in enostavno spremljanje plačilne sposobnosti svojih kupcev. Gre za nujno poslovno prakso, saj neustrezno zavarovanje terjatev lahko privede do težav znotraj podjetja – poslabšanja likvidnosti, bonitetne ocene, dobičkonosnosti.

CompanyWall business
CompanyWall business FOTO:

Statistični podatki kažejo, da je slovensko gospodarstvo vse bolj ugodno za poslovanje. Beležimo višji BDP, manjšo brezposelnost, rast investicij in izvoza. Dnevno se odpirajo nova podjetja v različnih dejavnostih in povečujejo konkurenčnost na trgu. Gospodarsko rast podpirajo tudi banke z nizkimi obrestnimi merami in povečanjem kreditiranja.  

Kot rezultat je letos junija ena od največjih bonitetnih agencij Standard & Poor's obete za Slovenijo spremenila iz stabilnih v pozitivne in ji dodelila bonitetno oceno A+.

A o popolnoma zdravem poslovnem okolju ne moremo govoriti, dokler za mnoga, predvsem majhna in srednja podjetja ostajajo glavna težava neplačani računi ter dolgi plačilni roki, ki vplivajo na njihovo likvidnost, razvoj, posledično pa na stabilnost poslovnega okolja.

Neplačani računi so razlog za likvidnostne težave in nazadovanje rasti podjetij

Raziskave kažejo, da se okoli 30 % evropskih podjetij, med katerimi so tudi slovenska, sooča z nepravočasnimi plačili, posledično pa različnimi stroški in tveganji.

Več kot polovica podjetij razlog za neplačilo oziroma dolge plačilne roke navaja likvidnostne težave dolžnikov, razlogi pa so še namerne zamude, zamude zaradi sporov glede storitve ipd. Kljub temu da se kaže počasno izboljšanje, pa roki plačila ostajajo daljši, kot bi to podjetja želela.

V slovenskih podjetjih, ki sodelujejo z drugimi podjetji oziroma poslovnimi kupci (B2B), povprečen plačilni rok znaša 33 dni, za končne potrošnike 22 dni, v javnem sektorju pa 40 dni.

Pravilno zavarovane terjatve oziroma poštena plačilna disciplina je eden od najpomembnejših delov zdravega gospodarstva in največ lahko za to naredijo podjetja sama. S pravočasnim informiranjem o tem s kom poslovno sodelujejo in uporabo bonitetnih informacij, lahko zelo zanesljivo zavarujejo svoje poslovanje.

Finančne izgube učinkovito omejite, če poslujete z dobro stoječim podjetjem, ki nima likvidnostih težav, ni davčni dolžnik in svoje obveznosti poravnava v rokih. Takšnemu podjetju lahko, ko enkrat preverite, da ima bonitetno oceno, ki dokazuje opisano poslovanje, omogočite tudi odlog plačila oziroma v primeru slabe bonitetne ocene zavarujete svoje terjatve. Uporaba Companywall business vam omogoča tudi spremljanje informacij o blokiranih računih in računih odprtih v tujini za posamezna podjetja. Poleg tega pa še vpogled v informacije o tem, ali je podjetje davčni dolžnik ter seznam stečajev.

CompanyWall business
CompanyWall business FOTO:

Raste zaupanje v bonitetne informacije ter uporabo orodij, ki ne zahtevajo dodatnih stroškov za ekonomske analitike in omogočajo omejitev poslovnih tveganj

Zelo pomemben dejavnik, ki bo tudi v prihodnosti zagotovo prispeval k nadaljevanju pozitivnih poslovnih trendov in pametnejšim poslovnim odločitvam, je uporaba informacij o bonitetnih ocenah in drugih finančnih aktivnostih podjetij.

Vse te podatke je hitro in enostavno najti, a so običajno neobdelani in zahtevajo poglobljeno analizo ekonomskih strokovnjakov, da lahko iz njih ustvarite oceno tveganja. Zato se vse več podjetij odloči sodelovati z bonitetno hišo Companywall, ki zagotavlja dostop do že obdelanih in jasno predstavljenih podatkov.

Bonitetni hiši Companywall, ki je prisotna v štirih državah, preverjanje, analizo poslovnih informacij in bonitetno ocenjevanje zaupa tisoče podjetij, ki na domačem in tujih trgih svoj položaj utrjujejo tako, da razvoja poslovanja in povečevanja dobička ter konkurenčnosti ne prepuščajo naključju. Ne glede na to, s katero dejavnostjo se podjetja ukvarjajo, samo z učinkovito uporabo pravih podatkov lahko racionalno razporejajo svoj čas in denar ter postanejo bolj konkurenčna in dobičkonosna, v nasprotju s tistimi, ki ne preverijo s kom poslujejo.

Podatki so pridobljeni iz uradnih evidenc AJPESA in objavljeni v finančnem informatorju Companywall business. Analizirani so na podlagi jasno opredeljene, transparentne metodologije, tako da jih podjetniki razumejo in enostavno uporabijo pri poslovnih odločitvah. Spremljanje od uporabnikov Companywall business ne zahteva veliko časa, saj je v finančnem informatorju temu namenjeno posebej razvito orodje – Lista za sledenje.

Omogoča neomejeno dodajanje poslovnih subjektov na seznam, ki je povezan z elektronsko pošto, preko katere vas finančni informator takoj obvesti o vseh najpomembnejših spremembah, tudi ko vanj niste prijavljeni oziroma delate na terenu ter informacije preverjate preko svojih pametnih telefonov.

CompanyWall business
CompanyWall business FOTO:

Certifikat bonitetne odličnosti in visoka bonitetna ocena strankam zagotavljata varnost in to je tisto, kar največ šteje v hitro se spreminjajočem poslovnem svetu

V finančnem informatorju Companywall business bonitetna hiša vsako leto objavi bonitetne ocene, ki pomagajo podjetnikom, da se lažje odločijo oziroma analizirajo tveganje pri poslovanju.

Podjetja so razvrščena v pet bonitetnih razredov od A do C. Za tri najboljše bonitetne ocene AAA, AA+ in A+ podjetjem dodeli tudi certifikat bonitetne odličnosti – dokument s katerim se dokazuje ne le uspešno poslovanje v preteklosti, pač pa kaže tudi na pozitivno poslovno napoved v prihodnosti.

Bonitetna hiša Companywall ima visoke standarde bonitetnega ocenjevanja, ki jih dosledno upošteva. Uporablja jasno metodologijo, ki je primerljiva z največjimi svetovnimi in tudi najbolj uveljavljenimi  bonitetnimi agencijami, kot so že omenjena Standard & Poor's, Fitch in Moody's.

V Sloveniji je letos eno od najboljših bonitetnih ocen pridobilo le nekaj več kot 9 % gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, kar kaže na to, da je doseganje standardov bonitetne hiše zahtevno in zato varnost, ki jo s certifikatom bonitetne odličnosti dokazujete strankam, verodostojna. 

Bonitetna ocena oziroma certifikat bonitetne odličnosti je najboljša poslovna referenca za vaše zaposlene, kupce, dobavitelje, poslovne partnerje in konkurenco.

CompanyWall business
CompanyWall business FOTO:

 

Poiščite nove poslovne priložnosti in pametno investirajte

Izkoristite finančni informator Companywall business za iskanje poslovnih priložnosti. Poleg tega, da vam bo pri tem zanesljivo pomagal certifikat bonitetne odličnosti in seveda vsi podatki s katerimi boste lahko najbolj enostavno, časovno in finančno ekonomično spremljali informacije podjetij, vam omogoča tudi:

Prenos bonitetnih poročil za posamezne poslovne subjekte, ki jih želite poglobljeno preveriti;

Uporabo orodja »Kdo me je iskal«, ki omogoča vpogled v to, katera drugi registrirani uporabniki se zanimajo za vas, oziroma koliko ljudi si ogleduje podatke vašega podjetja;

• Dnevno spremljanje novoustanovljenih podjetij;

• Preverjanje lastništva nepremičnin posameznih podjetij;

• Dnevno spremljanje dražb premičnin in nepremičnin – Dobra priložnost, kjer lahko veliko prihranite, če kupujete nepremičnino, stroje, kmetijsko opremo, vozila, vrednostne papirje ...

Najboljša podjetja v procesu odločanja uporabljajo podatke in njihovo znanje povečuje njihovo konkurenčnost. Prilagajanje trgu in strankam še nikoli ni bilo tako enostavno ter časovno in finančno optimalno.

V Companywall bonitetni hiši vam po sprejemljivi ceni, ki je mnogo nižja od »kriznega reševanja poslovanja«, in brez doplačil zagotovijo, da dobite poslovne podatke, ki jih potrebujete.

Ob registraciji na spodnji povezavi

www.companywall.si/registracija

vpišite promocijsko kodo

CWBUSINESS2019

in si zagotovite brezplačni demo dostop ter že danes izkoristite podatke za boljše poslovanje jutri!

 

Naročnik oglasa je Companywall business d.o.o.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA