Fokus

Pomoč pri samomoru

Ljubljana, 26. 05. 2024 15.00 | Posodobljeno pred 29 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR Fokus
Komentarji
24

V Sloveniji je v luči posvetovalnega referenduma znova aktualna razprava o pomoči pri samomoru. Volivke in volivci bomo namreč 9. junija na dan evropskih volitev odločali tudi o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta referendum bo posvetovalni, kar pomeni, da za vlado ni zavezujoč. Je pa pomembno, kako bo odločilo ljudstvo, saj bo vlada mnenje državljank in državljanov težko prezrla. Da se boste lažje odločili, vam bomo v Fokusu znova pokazali, kakšen je postopek pomoči pri samousmrtitvi v švicarski ustanovi Dignitas. Obiskali smo jo leta 2019.

Eno od številnih vprašanj je bilo in še vedno ostaja o pomislekih in dvomih, ki se pojavljajo ob vprašanju evtanazije in pomoči pri samomoru. Vprašanje svobodne volje zdravnika, vprašanje možnih zlorab ... Silvan Luley, predstavnik Dignitasa, med drugim pojasnjuje, da je leta 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru, pri katerem je sodeloval Dignitas, odločilo, da ima vsak bolnik, ki se je sposoben odločati, pravico odločati tudi o času in načinu konca svojega življenja. "Ko zahtevamo pravico do svobodne izbire za bolnika, mora seveda biti to pravica tudi za zdravnika. Zdravnika nihče ne sme prisiliti, da pri tem pomaga proti svoji volji; vzpostaviti je treba sistem, ki bolniku nudi varnost, ki nudi varnost tudi njegovi družini in tudi zdravniku," pravi Luley.

Evtanazija
Evtanazija FOTO: Dreamstime

V Dignitas prihajajo umret na smrt bolni in trpeči ljudje z vsega sveta. Treba je vedeti, da v Švici pomoč pri samousmrtitvi s pomočjo zdravnikov, ki predpišejo smrtonosno učinkovino, izvajajo že od 80. let prejšnjega stoletja, že štiri desetletja torej. Gre torej za povsem drugačne okoliščine, ki jih ne moremo kar tako primerjati s Slovenijo, kaj šele prosto prekopirati švicarski model, ki se ga v razpravah o prostovoljnem končanju življenja najpogosteje omenja. 

Drži, da so Švici v Evropi v zadnjih letih sledile Nizozemska, Belgija, Luksemburg. Leta 2021 še Španija, pred dvema letoma je pomoč pri samomoru potrdila tudi Avstrija. Res pa je tudi, da skandinavske države, ki jih najpogosteje navajamo kot zgled organizacije javnega zdravstva, pomoči pri samomoru ne dovolijo.

Razprava o pomoči pri samomoru je v Sloveniji še danes do neke mere tabuizirana, zdravniške organizacije so ostro proti: "Zdravniki ne bomo dovolili, da nas kdor koli sili v dejanja, povezana z evtanazijo in aktivno pomočjo pri samomoru," so zapisali. Kot alternativo poudarjajo paliativno oskrbo, ki še zdaleč ni dostopna vsem in ni sistemsko urejena, tu so torej velike rezerve. In ravno zato, ker niso izčrpane vse možnosti, ker se medicina razvija in napreduje, nasprotniki pomoči pri samomoru dvomijo, da je to prava pot. 

Mi vam želimo z vnovično objavo prispevka pokazati le, kako postopek v Švici poteka. O zakonski uveljavitvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se ne izrekamo. Želimo pa opozoriti, da je legalizacija pomoči pri samomoru kompleksna in zahtevna tema, ki terja resen premislek.

Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8