Gospodarstvo

Cena za Lek je prenizka

Ljubljana, 19. 09. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Predstavniki Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe so sporočili, da na skupščini delničarjev Leka 27. septembra ne bodo podprli sprememb statuta, če švicarski farmacevtski koncern Novartis ne bo zvišal napovedane prevzemne cene.

Igor Kušar
Igor Kušar FOTO: POP TV

To sta na današnjem srečanju z novinarji med drugim povedala predsednik uprave Kapitalske družbe (KAD) Jože Lenič in direktor Slovenske odškodninske družbe (SOD) Igor Kušar.

"Od Novartisa pričakujemo, da znova pretehta svojo ponudbo, sicer naše podpore na skupščini ne bo," je zatrdil Lenič. Sklada sta sicer po Kušarjevih besedah že navezala stike s tremi morebitnimi konkurenčnimi ponudniki, ki so izrazili interes za prevzem Leka. Po Leničevih pojasnilih so se v KAD in SOD za višjo prevzemno ceno odločili po opravljenih prvih analizah, pri katerih je sodelovala tudi mednarodna svetovalna hiša Nomura. Lenič je na današnji novinarski konferenci povedal, da so v Novartisu že seznanjeni s cenovnimi pričakovanji KAD in SOD. Koliko za delnico Leka sklada zahtevata, pa danes prva moža KAD in SOD nista razkrila.

"Na podlagi temeljitih preverjanj lahko trdimo, da Lek tudi v primeru, da ostane samostojno podjetje, lahko uresniči svoje poslovne cilje. Možnost, da do prevzema ne bo prišlo, če Novartis ne bo zvišal ponujene cene za prevzem, je zato zelo verjetna oziroma praktično neizogibna," je poudaril Lenič.

V obeh skladih projekt prevzema še vedno ocenjujejo kot dobro priložnost, vendar so prepričani, da morebitni prevzem Leka predstavlja še večjo priložnost za sam Novartis, je zatrdil Kušar. "Analizirali smo namreč tudi prednosti, ki bi jih pridobil Novartis, ko bi prek Lekovega generičnega antibiotika vstopil na ameriški trg. Ocenjujemo, da bi Novartisov tržni delež v ZDA skupaj z Lekom na tem segmentu dosegel kar 40 odstotkov," je pojasnil prvi mož SOD.

Glede morebitnih drugih potencialnih partnerjev za Lek pa je Kušar dejal, da so interes za prevzem Leka poleg Novartisa izrazila tri farmacevtska podjetja. O podrobnostih ni želel govoriti, dejal je le, da "ne želijo biti orodje, ki bi nam pomagalo izboljševati pogajalsko izhodišče". "V tem trenutku bi vsak morebiten vstop nekoga drugega pomenil nasilni poskus prevzema, česar pa seveda nihče ne želi," je še dodal.

Novartis namerava delnice Leka izplačati v evrih

Novartis si želi v Leku pridobiti vsaj 51-odstotni delež
Novartis si želi v Leku pridobiti vsaj 51-odstotni delež FOTO: POP TV

Švicarski farmacevt Novartis pa je sporočil, da bo delnice Leka izplačal v evrih, ponudbo za odkup pa bo dala baselska družba Servipharm in ne ljubljanska podružnica Novartisa. Znesek, ki ga bo izplačil Novartis, bo izračunan na podlagi srednjega tečaja Banke Slovenije za evro, ki bo veljal na zadnji dan veljavnosti prevzemne ponudbe. Iz Novartisa so sporočili, da je namen teh sprememb oziroma dopolnitev omogočiti plačilo kupnine v evrih. Vsi ostali pogoji iz namere bodo ostali nespremenjeni.

Na namero Novartisa so se odzvali v Banki Slovenije. Viceguverner Banke Slovenije Darko Bohnec je v pogovoru z novinarji dejal, da Novartis s spremembami v nameri za prevzem tvega, da ne bo dobil dovoljenja za prevzem s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Drago Bohinec: "Novartis s spremembami v nameri za prevzem tvega, da ne bo dobil dovoljenja za prevzem s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev."

Kot je dejal, zakon o deviznem poslovanju omogoča plačilo med nerezidenti in rezidenti v devizah tudi za vrednostne papirje, vendar ima lastnik tega papirja pravico do izbire, ali želi to plačilo prejeti v devizah ali domači valuti.

Če bi Novartis ponudil izplačilo samo v evrih, bi to predvsem za male delničarje pomenilo precejšnje stroške. Prav ti pa naj bi bili v ozadju sprememb v Novartisovi prevzemni nameri. Švicarska družba se namreč z izplačilom v devizah najverjetneje želi izogniti plačilu stroškov, ki nastanejo z menjavo deviz v tolarje oz. želi tveganje nihanja tečaja prenesti na prodajalce delnic, je pojasnil Bohnec.

Kot je znano, je švicarski farmacevt namero za ponudbo za odkup vseh delnic ljubljanske farmacevtske družbe Lek po ceni 95.000 tolarjev v gotovini za delnico objavil 29. avgusta. Predstavniki Novartisa so napovedali, da si družba želi v Leku pridobiti vsaj 51-odstotni delež, prevzemno ponudbo pa naj bi objavili predvidoma konec septembra.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA