Gospodarstvo

Dokapitalizacija Istrabenza?

Koper, 27. 04. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Skupina Istrabenz namerava do leta 2007 prevzeti vodilno vlogo na področju turizma v regiji.

Skupina Istrabenz je v minulem letu za vlaganja v turizem namenila 9,3 milijarde tolarjev oz. tretjino vseh naložb v odvisne družbe, v prihodnjih letih pa načrtuje še višja vlaganja v panogo. V medijih so se zato pojavile informacije, da naj bi uprava in nadzorni svet Istrabenza lastnikom na skupščini predlagala soglasje o institutu odobrenega kapitala. To bi upravi omogočalo, da ob soglasju nadzornega sveta najpozneje v petih letih poveča kapital do polovice trenutnega osnovnega kapitala.

Dokapitalizacija Istrabenza?

Na vprašanje ali v Istrabenzu načrtujejo dokapitalizacijo, je predsednik uprave holdinga Igor Bavčar odgovoril, da glede na ambicije holdinške družbe Istrabenz in na dejstvo, da njena naložbena divizija pridobiva na obsegu, v družbi potrebujejo statutarne možnosti, ki bodo omogočale uresničitev načrtov. "Kdaj bomo te možnosti izkoristili, je odvisno od priložnosti, vsebine in obsega projektov. Vendar pa letos verjetno še ne." Prvi mož Istrabenza je še dodal, da omenjeno možnost zahteva tudi dejstvo, da je družba v fazi preoblikovanja iz operativnega v finančni holding.

Povečanje lastniškega deleža v družbah Droga in Kolinska

Glede nedavnega povečevanja lastniškega deleža v družbah Droga in Kolinska, ki je v javnosti dvignilo veliko prahu, je Bavčar pojasnil, da je "v okviru portfeljskih naložb trgovanje z delnicami družb, ki so uvrščene v borzno kotacijo ali prosti trg Ljubljanske borze, običajna in smiselna poslovna poteza, pa naj gre za delnice Krke, Droge ali drugih podjetij". V Istrabenzu za financiranje projektov holdinške družbe in skupine Istrabenz uporabljajo dolžniške in lastniške oblike financiranja, kar je odvisno od njihove vsebine in obsega.

Povezava med Istrabenzom in Savo

Istrabenzovo poslovno sodelovanje s Savo deloma poteka v okviru turističnih divizij obeh poslovnih skupin, je še pojasnil Bavčar. Obe družbi sta ob Adriaticu, Nacionalni finančni družbi in Luki Koper solastnici podjetja Istra Golf, z drugimi akterji slovenskega turističnega trga pa sodelujeta v konzorciju SPOT (Slovenian Power of Tourism).

Čeprav so v Istrabenzu ob nakupu delnic ljubljanskega finančnega holdinga Maksima pred nekaj meseci zagotavljali, da ne gre za kratkoročno špekulacijo, temveč posel, od katerega si obetajo dober donos, so pred kratkim Maksimine delnice prodali kranjski družbi Sava. Bavčar na to odgovarja, da "Istrabenzove naložbe v Maksimi ohranjajo pomemben delež, trgovanje z njimi pa se prilagaja prioritetam Istrabenzove naložbene dejavnosti in potrebam po zagotovitvah ustreznih donosov". Kljub temu da je koprska družba prodala Savi 19,2-odstotni lastniški delež v holdingu Maksima, pa imajo še vedno v lasti 5,7 odstotka delnic holdinga Maksima in 11,98 odstotka delnic v njenem pidu ter 11,03 odstotka v idu.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni