Gospodarstvo

Dražba SHP v stečaju - slab izkupiček

Kranj, 27. 09. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Na prvi javni dražbi premoženja Slovenske hranilnice in posojilnice (SHP) v Kranju, ki je razglasila stečaj konec junija, so na kranjskem okrožnem sodišču dvema kupcema prodali le nekaj premičnih predmetov iz pohištvene in strojne opreme v vrednosti 150.000 tolarjev.

Stečajni upravitelj Toš ni najbolj zadovoljen
Stečajni upravitelj Toš ni najbolj zadovoljen FOTO:

Kot je povedal stečajni upravitelj Andrej Toš, s tem rezultatom nikakor ne more biti zadovoljen, saj predstavlja le malenkost znotraj terjatev varčevalcev, ki znašajo skoraj 1,6 milijarde tolarjev. Toš še vedno ocenjuje, da mu bo uspelo povrniti le okrog 30 odstotkov zahtevanega denarja. Poudaril pa je, da poskuša dobiti čimveč iz premoženja hranilnice ter tako povečati odstotek povrnjenih vlog varčevalcev hranilnice. Vendar mora pri tem delovati v okviru zakona, ki kot edini način prodaje premoženja hranilnice dovoljuje javno dražbo, izločuje pa kakršnokoli prodajo prek posrednikov, ki bi v tem primeru utegnila biti uspešnejša.

Naroku za preskus terjatev na kranjskem okrožnem sodišču, ki je razpisan za 18. oktober, bo zato sledila še ena javna dražba, na kateri Toš upa, da jim bo uspelo prodati vrednejše nepremično premoženje hranilnice, kot sta poslovni lokal v Tržiču in hiša v Zvirčah, ali pa dana kratkoročna in dolgoročna posojila ter negativna stanja tekočih računov v skupni vrednosti 729 milijonov tolarjev. Čeprav je odbor varčevalcev prepričan, da Toš deluje v korist varčevalcev, pa ti s povračilom ene tretjine sredstev ne morejo biti zadovoljni, saj bi tako po besedah članice odbora upnikov Tatjane Mohar nekateri izgubili tudi po več milijonov tolarjev svojih dolgoletnih prihrankov. Zato varčevalci že napovedujejo protestne shode.

Stečaj kranjske hranilnice in posojilnice, ki je bila ustanovljena leta 1991 kot hranilnica in posojilnica številnih samostojnih podjetnikov, je bil v Uradnem listu objavljen 28. junija letos. Njeno poslovanje je bilo sicer slabo že vse od leta 1995, vendar so njeni upravitelji in poslovodje varčevalcem težave zamolčali in pobirali vloge celo nekaj dni pred stečajem, ko so vodilni že zagotovo vedeli, da je ta neizogiben.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA