Gospodarstvo

Prvi korak za gradnjo JEK 2: ministrstvo izdalo energetsko dovoljenje

Krško, 19. 07. 2021 08.32 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min
Avtor
Urša Zupan, STA
Komentarji
627

Ministrstvo za infrastrukturo je investitorju Gen energija iz Krškega izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško. A minister Vrtovec je opozoril, da še ne gre za dokončno odločitev o tej investiciji, pač pa za prvi korak, da se postopki lahko začnejo. Generalni direktor družbe Gen pravi, da so pripravljeni tako kadrovsko kot vsebinsko, poleg tega so dovolj izkušeni, da lahko ta projekt vodijo na gospodaren in transparenten način.

Več videovsebin
 • Iz 24UR: Prvi korak za gradnjo JEK 2
  02:14
  Iz 24UR: Prvi korak za gradnjo JEK 2
 • Izjava ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca
  11:09
  Izjava ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca
 • Izjava generalnega direktorja družbe GEN energija Martina Novšaka
  03:19
  Izjava generalnega direktorja družbe GEN energija Martina Novšaka

Po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca potrebe po električni energiji so in bodo vedno večje: "Veliko stavimo na obnovljive vire, kar je tudi prav. Še vedno pa so obnovljivi viri energije mnogo premalo, potrebujemo dodatne, stabilne alternative. Če želi Slovenija doseči ambiciozni cilj in skladno s podnebno strategijo do leta 2050 postati podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba, so pred nami zelo težke in pomembne odločitve." 

Ena takšnih, morda celo najpomembnejša, je današnja izdaja energetskega dovoljenja za drugi blok JEK v Krškem. Vrtovec pravi, da so naredili prvi in nadvse pomemben korak, da se postopki lahko začnejo, a opozarja, da to še ne pomeni dokončne odločitve za samoinvesticijo. "Gre za odločbo, na podlagi katere družba Gen lahko začne z vsemi potrebnimi postopki, zlasti s postopki umeščanja v prostor."

Minister je render JEK 2 objavil na družbenem omrežju Facebook.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Z energetskim dovoljenjem odpiramo najširšo možno javno razpravo, ne le na strokovni ravni, pač pa tudi med državljani," je še dejal. Med njo se bo izkazalo, ali se strinjamo in stremimo k istim ciljem – torej k čisti in varni energetski prihodnosti Slovenije. Šele po doseženem družbenem konsenzu bodo sledili nadaljnji postopki, kot so umestitev v prostor, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor dobavitelja in sama gradnja. "Projekt je preveč pomemben, da bi ga prepustili različnim interesom," je poudaril. Spomnil je na afero z gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj in dodal, da je bila ta šola predraga, da bi jo ponovili. 

Na podlagi energetskega dovoljenja se bo nadaljevalo s preverjanjem okoljskih, prostorskih, tehničnih in ekonomskih parametrov, in sicer v okviru priprave državnega prostorskega načrta ter postopkov presoje vplivov na okolje, ugotavljanja čezmejnih vplivov, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izbire dobavitelja in zapiranja finančne konstrukcije.

Nanizal je glavne mejnike projekta, to so začetek umeščanja v prostor, doseganje družbenega konsenza v javni razpravi, pridobitev lokacijskih projektnih pogojev, priprava dokumentacije za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, izbor dobavitelja jedrske elektrarne, investicijska odločitev in podpis pogodbe, licenciranje dizajna izbranega dobavitelja, pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, nato sama gradnja, njen zaključek, pa prevzem opreme in same elektrarne, poizkusno obratovanje in redno obratovanje.

"Slovenija, z njo pa tudi Evropa, ki ji predsedujemo, je pred velikimi prelomnicami na poti k doseganju ambicioznih okoljskih ciljev. Odgovoren sem za resor, ki je za doseganje teh ciljev ključnega pomena. Pred nami so težke odločitve," pravi minister Vrtovec.
"Slovenija, z njo pa tudi Evropa, ki ji predsedujemo, je pred velikimi prelomnicami na poti k doseganju ambicioznih okoljskih ciljev. Odgovoren sem za resor, ki je za doseganje teh ciljev ključnega pomena. Pred nami so težke odločitve," pravi minister Vrtovec. FOTO: POP TV

Novšak: Izkušeni smo in pripravljeni tako kadrovsko kot vsebinsko

Generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak je pred časom za našo spletno stran spregovoril o načrtih za projekt JEK 2. Povedal je, da bi od zelene luči države do vključitve JEK 2 v omrežje minilo kar nekaj časa. "Po resni odločitvi države bi po naših ocenah trajalo pet let, da dobimo gradbeno dovoljenje oziroma pridemo do trenutka, ko bomo zapičili lopato. Potem pa bi naslednjih pet let potekala gradnja. Se pravi – najhitreje, kar je mogoče, je deset let. Tako večinoma kaže tudi praksa iz tujine. Tudi v državah, kjer sta bili jasna politična volja in sprejeta zakonodaja, ni šlo hitreje, saj je treba izpeljati ogromno postopkov, sprejeti ogromno odločitev," je dejal.

Danes je Novšak povedal, da so opravili vrsto študij, ki so pokazale, da je JEK 2 potreben, tehnično in tehnološko izvedljiv, da na najbolj učinkovit način odgovarja na energetsko trilemo – zanesljivost dobave, okoljska sprejemljivost in tudi ekonomika ter konkurenčnost. "Odgovarja na to, da Slovenijo učinkovito prestavimo v t. i. zeleno preobrazbo elektroenergetike, ki ima vpliv na ostale sektorje – toplota, transport." Po njegovih besedah so v GEN pripravljeni tako kadrovsko kot vsebinsko in so izkušeni, da lahko ta projekt vodijo na gospodaren in transparenten način ter tak način, ki bo zagotovil tudi širšo podporo javnosti. 

Tudi on je dejal, da gre za pomemben korak v procesu. "Je pomembna odgovornost za nas, da nadaljujemo s procesi, je pa samo začetek procesa, odločanja in priprave tistih strokovnih podlag, ki bodo potrebne v nadaljnjih korakih." Obljubil je, da bodo odprti za široko javnost in bodo delovali transparentno, kot so do zdaj.

Novšak je dejal tudi, da želijo izbrati najnovejše, a preizkušene tehnologije, omenjeni tipi reaktorja po svetu izkazujejo največjo varnost. Investicijo bi financirali z lastnimi viri, morebitnimi soinvestitorji, izdajo obveznic in posojili, morebiti tudi z evropskimi viri. Novšak si želi, da bi postopke za odločitev - med drugim umeščanje v prostor, presojo vplivov, investicijsko odločitev - izpeljali čim prej; po optimističnem scenariju bi lahko do odločitve prišli v petih letih, nato pa v nadaljnjih petih letih blok zgradili. "Ampak to je res ambiciozen cilj za to, da pomagamo Sloveniji, slovenskemu gospodarstvu in slovenskim potrošnikom," je dodal.

Kaj piše v energetskem dovoljenju?

Lokacija JEK 2 je usklajena s trenutno veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Krško, v katerem piše, da je predmetno območje opredeljeno kot območje energetske infrastrukture v občini Krško. Ker se bo elektrarna umeščala v prostor po postopku državnega prostorskega načrta, bo natančna lokacija proizvodnega objekta lahko določena in potrjena šele s sprejemom državnega prostorskega načrta. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tehnični podatki JEK 2 so naslednji: gre za jedrsko elektrarno s tlačnim lahkovodnim tipom reaktorja (PWR). Skupna električna moč na pragu bo 1.100 megavatov s toleranco plus/minus 10 odstotkov. Število in moč posameznih enot: 1 x 1.100 megavatov z enako toleranco. Letno bo proizvedla 8.800 gigavatnih ur električne energije, dnevno 24,10, urno pa eno. Skupni izkoristek bo okrog 35 odstotkov. 

Osnovno gorivo bodo predstavljali gorivni elementi, v katerih se nahaja uranov dioksid (UO2), z obogatitvijo urana od 4 do 5 odstotkov. Osnovno gorivo sestavljajo gorivni elementi, kot so gorivne palice, v katerih so sintrane tabletke UO2. Kot alternativno gorivo bo možno koristiti tudi predelane že uporabljene gorivne elemente (MOX-gorivo), polnjene z uporabo recikliranega uporabljenega in svežega goriva. MOX-gorivo vsebuje mešanico urana in plutonija (U-Pu)O2. Predvideva se možnost uporabe MOX-goriva v deležu od 0 do 30 odstotkov celotne količine goriva v reaktorju. Rezervno gorivo ni predvideno. 

Jedrske elektrarne III. generacije izpolnjujejo najvišje standarde in zahteve glede varnosti ter so z obratovalnega vidika fleksibilne in se lahko prilagajajo na dejanske razmere v elektroenergetskem sistemu. JEK 2 bo tako sodelovala pri sistemskih storitvah. 

Natančen obseg sodelovanja proizvodnega objekta bo določen naknadno v sodelovanju s sistemskim operaterjem električne energije. 

Predvidena življenjska doba JEK 2 bo znašala 60 let, potem bo razgrajena. V skladu s predpisi o graditvi objektov je treba izdelati projekt razgradnje JEK 2 in načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z radioaktivnimi odpadki, nevarnimi odpadki in gradbenimi odpadki, ter izdelati dokumentacijo za njihovo odstranitev in dolgotrajno deponiranje. Postopek razgradnje oziroma možni načini razgradnje in roki bodo določeni v programu razgradnje, ki bo del varnostnega poročila jedrskega objekta, in jih bo potrdila pristojna Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. 

Predvideno območje za JEK 2 ni poseljeno, na širšem območju pa se pojavlja razpršena poselitev, kar pomeni, da bo proizvodni objekt zgrajen na območju, kjer je dovoljeno oziroma predvideno izvajanje energetske dejavnosti.
Predvideno območje za JEK 2 ni poseljeno, na širšem območju pa se pojavlja razpršena poselitev, kar pomeni, da bo proizvodni objekt zgrajen na območju, kjer je dovoljeno oziroma predvideno izvajanje energetske dejavnosti. FOTO: Miro Majcen

Po besedah Vrtovca gre za najboljši tehnologijo, ki jo premoremo ta trenutek. "To je varna, zanesljiva, CO2 nevtralna tehnologija. Imamo znanje, strokovnjake, ljudi, izkušnje, da smo pri uporabi jedrske energije lahko med najboljšimi na svetu – da je ta varna, učinkovita in zanesljiva," je še dodal.

Kdaj bi lahko prišli do končne odločitve, še ni znano - to bo med drugim odvisno od umeščanja v prostor, je še dejal minister. O morebitnem referendumu o tem vprašanju, o katerem je nedavno govoril tudi predsednik republike Borut Pahor, Vrtovec pravi, da "trenutno ni nobene predispozicije, da bi hiteli do tega" - današnja odločitev pomeni le, da lahko Gen energija nadaljuje s prvimi postopki. "Če pa bo javnost to želela, sem prepričan, da ni nobene težave, da se državljanke in državljani o tem ne bi izjasnili," je dejal. Ocenil je, da bi bili glede na dobre izkušnje s prvim blokom ljudje rešitvi naklonjeni.

Kakšna bo višina investicije, še ne morejo govoriti; odvisna bo med drugim od investicijskega načrta, razpisa in tehnologije. O morebitnem posebnem zakonu je dejal, da je možnosti vodenja investicije več, morebitni zakon pa da bi pospešil postopke.

Velik in tehnološko zapleten energetski projekt

JEK 2 se bo umeščal v prostor po postopku državnega prostorskega načrta, za kar je investitor dolžan na ministrstvo, pristojno za energijo, podati dokumentirano pobudo za pričetek izdelave državnega prostorskega načrta. V konkretnem primeru gre za tako velik in tehnološko zapleten energetski projekt, da je nemogoče določno oziroma realno napovedati trajanje posamezne faze oziroma trajanje posameznega postopka, zato konkretni roki za izvedbo posameznih dejanj pri izvedbi predmetnega energetskega projekta ne morejo biti opredeljeni s tem energetskim dovoljenjem. Investitor je dolžan ministrstvu, pristojnemu za energijo, v vednost posredovati gradbeno in uporabno dovoljenje v roku 15 dni od pravnomočnosti. 

Eden od ukrepov, ki prispeva k doseganju ciljev energetske politike, je zanesljiva proizvodnja električne energije, prav tako tudi uporaba odpadne toplote za daljinsko ogrevanje, kar predstavlja izvedba nameravanega energetskega projekta. 

Kako je potekal postopek?

Iz 52. člena Energetskega zakona izhaja, da mora investitor za gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno omrežje, pred pričetkom gradnje imeti dokončno energetsko dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za energijo. V Pravilniku pa so podrobneje določeni pogoji in merila za izdajo energetskega dovoljenja. 

Investitor GEN energija iz Krškega je z vlogo 31. januarja 2020 zaprosil za izdajo energetskega dovoljenja za energetski projekt "Jedrska elektrarna Krško 2". Skladno s pozivom k dopolnitvi vloge in na podlagi ustne obravnave z dne 22. septembra 2020 je bil pozvan k dopolnitvi svoje vloge, ki jo je 20. februarja 2020, 30. novembra 2020, 20. januarja 2021 in 1. aprila 2021 pravočasno dopolnil, zato mu je ministrstvo zdaj izdalo energetsko dovoljenje.

Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije

Kot je znano, si je Slovenija z Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije 2050, ki jo je državni zbor sprejel 13. julija 2021, zastavila jasen cilj, in sicer da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. S tem podnebna strategija drugim sektorjem in njihovim sektorskim politikam postavlja cilj doseganja skupnih neto ničelnih emisij do leta 2050. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leti 2040 in 2050, ki jih morajo posamezni sektorji dosledno upoštevati ter vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte. 

V delu, ki se nanaša na oskrbo z energijo, jasno poudarja, da Slovenija na področju jedrske energije načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije ter v ta namen izvede vse upravne postopke, med katere sodi tudi izdaja tega energetskega dovoljenja, in pripravi dokumentacijo za investicijsko odločanje. 

Koronavirus pasica nova

KOMENTARJI (627)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

KladivoSi
22. 07. 2021 21.58
-2
Tolk je navdušencev za nek2, kaj ko bi vzeli krampe in lopate pa se kr lotite kopanja. Potresna analiza je stara 50 let. Da nas en potres 8 stopnje doleti je pa že pod velikim vprašajem če sploh trenuten reaktor prestane sunek. Potresi 5-6 stopnje pa v neposredni bljižini prihajajo vsake nekaj let, da posočja, ki je bil močnejši ne omenjam.
Fireblade1992
19. 07. 2021 20.23
+2
Vsi skeptiki, vsak tip električne elektrarne ima svoj ogljični odtis. Zato bi bilo potrebno računati EROI (koliko energije porabimo za izgradnjo, proti oddani energijei objekta) energetskih objektov na določenem območju. V tem primeru "klasičnim" elektrarnam kaže precej bole kot pa OVE, zakaj? Klasični tipi iajo nazivno moč in stabilen proces, kar nam zagotavlja stabilnost električnega omrežja. Cilj energetike pa je sledeč, da čim več električne energije v višku (navadno podnevi) proizvedemo iz OVE, da ne gre v nič kot se to dogaja pri klasičnih elektrarnah. Torej na dolgi rok potrebujemo vse tipe in to veleumje ni izmišljotina trenutne vlade, ampak celotne energetske vizije v Sloveniji. Tudi glavni razlog hidroelektraren na spodnji Savi ni električna energija, ampak zagotavljanje zadostne akumulacije vode za obratovanje NEK2. in zakaj to? Zato, ker HE v primerjavi z nuklearno ne proizvedejo veliko energije, vsaj na naših rekah ne, ker enostavno nimajo zadosti energije (pretoka ali padca). Dokler koncept fuzijskega reaktorja ne dozori, je pač to trenutno ena boljših izbir.
gruber74
20. 07. 2021 09.14
-1
A zato Nemci bodo ukinli nukleaeke, ker so tko dobre🤣🤣🤣
Space Voyager
21. 07. 2021 08.34
+2
Gruber, počakaj, da to res storijo, potem pametuj. Nekaj reči in to storiti sta dve zelo različni stvari. Prej bodo še kakšno zgradili, kot vse obstoječe zaprli. Še Japonci jih imajo, pa imajo poleg bomb v opomin tudi Fukušimo. Trenutno enostavno ni pametne alternative jedrski (fizijski) energiji. Sploh v Sloveniji, kjer je vsaka vetrna elektrarna stvar norega nasprotovanja. Bi pa morala vlada malo bolj pametno razložiti, zakaj gremo v to, ne pa da je (skoraj) prva novica soglasje.
elll
19. 07. 2021 19.42
+1
dejte kr še nek3 začet gradit nek 1 gre tko in tko kmalu v desus
JosipBrozDrugi
19. 07. 2021 19.21
+2
problematičen je dvig temperatura SAVE. zato poleti dela NEK z zmanjšano močjo (ca. 96%). kaj bo s SAVO potem, ko bo obratoval še en blok?
DEEP
19. 07. 2021 19.14
+1
Naj si ga 2.blok vu Ljubljani naredijo! Posavje je, ZA!!
nik500
19. 07. 2021 18.10
+0
Reaktor nek 2 dajte vsaj nekaj metrov pod zemljo v primeru, da se zgodi kakšna ekspolzija večino sevanja ostane pod zemljo. Drugače pa je doboro imeti nek 2 pa še kje drugje v slo bi lahko imeli Nuklearko.
Nimasmisla
19. 07. 2021 17.16
+2
Avstrijce pa nič ne skrbijo nuklearke v Nemčiji Franciji itd
Potouceni kramoh
19. 07. 2021 17.10
+3
A bo projekt nuklearke tut vodil famozni šaleški lobij da bo zadeva šlo skoz bolj pošteno in transparentno ter brez okorisčanj posameznikov na račun nas davkoplačevalcev?😂
jesen?ica
19. 07. 2021 17.08
-1
A bo še kaj narave ostalo za naše potomce? TEŠ, pa cela četa hidroelektrarn, zdej še Nek 2. Pa dobro, zakaj se delajo hidroelektrarne, če bo Nek 2?
lojze3
19. 07. 2021 16.10
+8
Če bi bila že v funkciji bi bilo Glih prav
JosipBrozDrugi
19. 07. 2021 18.45
+1
ja, potem bi umazani TEŠ lahko mirno zaprli.
CIGU MIGU
19. 07. 2021 15.54
-3
vrtovec,tvoje mnenje bo potihnilo,ko boš slišal pravo europo z austrijo in italijo
slohren
19. 07. 2021 15.38
+3
Hidro elektrarne in nuklearka nas rešujejo neumnosti z subvencijami pri fotovoltajiki, isto bo šla milijarda za subvencije in milijarda za teš. Kaj je že kdo povedal kako se skladišči odslužene panele, v Avstriji je to nizek radioaktivne odpadek, del denarja pri nakupu gre za skladiščenje, kaj pa pri nas.
trac
19. 07. 2021 17.15
+1
Pri nas mislijo, da to kar samo razpade in izgine.
majazmaja2
19. 07. 2021 15.37
+4
slohren
19. 07. 2021 15.29
+6
Ja nujno rabimo novo nuklearko žal, zmotno je da je fotovoltajika poceni, zdaj ko moraš imet še baterije pa sploh. Če bi hoteli da se pokrijejo, stroški fotovoltajika z subvencijami in teš bi bila cena elektrike več kot 1eur po kilovati. Zdaj pa računajte kake bi bile položnice, varčna poraba je 300 kilovatov na mesec, to pomeni 320 euro na mesec, če ostanejo davki nespremenjeni. Hiše z toplotnimi črpalkami pa bi imele čez 1000eur položnice mesečno ali pa bi bili pozimi v bundah.
JosipBrozDrugi
19. 07. 2021 18.49
+1
radar
19. 07. 2021 15.29
+8
Pričakovano in edino pravilno. Poskrbeti je potrebno, da bodo Hrvatje za obstoječi blok prevzeli svoj del odpadkov.
popovec
19. 07. 2021 15.19
-3
Smo proti veternim,vodnim, sončnim, tistim na premog bi pa gradili atomsko. Blentav narod.
FRC-H
19. 07. 2021 15.34
+4
Blentav si ti. E. energetsko omrežje rabi stalen in zanesljiv vir energije. Vetrne in sončne to niso. Hidro imamo pa že skoraj vse zasedeno.
Da se mene pita..
19. 07. 2021 15.13
+18
Upam da bo nek 2 samo naša.Hrvati naj si zgradijo svojo nekje v dalmaciji.
Žac
19. 07. 2021 15.18
-3
Mislim da vi ne bosta nic gradili. Tukaj se bo Avstrijce nekaj vprasalo. Oni bodo ta zadnjo povedali. In to bo definitivno. A ne,hlapci?
thedutchman
19. 07. 2021 17.13
+1
nobenga nerabmo vprašat kr sprjazn se hlapec
ibasumik
19. 07. 2021 17.58
Avstrijci in Italijani bodo solastniki, da jim bodo zaprli gobce.
pravakritika
19. 07. 2021 15.12
+8
....Zasledil sem pisanje "strokovnjakov" v tem članku o tem, kako neprilagodljiva je Nuklearna elektrarna Krško kar se tiče optimiziranja dobave električne energije. Po javno dostopnih podatkih ima NEK letno raspoložljivost cca 97%!!!!
pravakritika
19. 07. 2021 15.09
+4
Ali vam je nasprotnikom rabe jedrske energije (JE) kdo pojasnil, da je v Polhograjskih dolomitih večje sevanje kot je bilo kdaj v okolici nuklearne elektrarne?
pravakritika
19. 07. 2021 15.08
+5
Ali vam je nasprotnikom rabe jedrske energije (JE) kdo pojasnil, da je v okolici cementarn 4 - 14 x večje sevanje kot je v okolici jedrske elektrarne?