Gospodarstvo

Nadaljevanje prodaje odvisnih družb železarn

Ljubljana, 17. 05. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Danes se prične javno zbiranje ponudb za nakup dveh družb sistema Slovenskih železarn, Energetika - Železarna Jesenice in Enos – Energetika.

Železarna
Železarna FOTO: Reuters

Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe, so razširitev prodajnega trga družbe, ohranitev proizvodnje družbe, pripravljenost za dodatna vlaganja v družbo, kupnina, boniteta ponudnika in ohranitev večjega dela delovnih mest oz. povečevanje zaposlenosti v družbi.

Ponudba, pripravljena na podlagi informacijskega memoranduma, za katerega bo treba plačati 700 evrov in podpisati pogodbo o zaupnosti, mora med drugim vsebovati najmanj triletni poslovni načrt družbe, ki je predmet prodaje, višino kupnine ter način in rok plačila kupnine, skupaj s predlogom zavarovanj.

Rok za predložitev zavezujočih ponudb za nakup obeh družb se izteče 21. junija, za pravočasne pa se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele zadnji dan razpisa na sedež prodajalca, najkasneje do 12. ure. Skupaj z zavezujočo ponudbo bodo ponudniki morali predložiti tudi bančno garancijo prvorazredne banke za resnost ponudbe v višini 100.000 evrov in za dobo štirih mesecev.

Energetika - Železarna Jesenice sicer oskrbuje zaključeno gospodarsko območje jeseniške železarne s tehnološko in hladilno vodo, Enos - Energetika pa distribuira paro, vročo vodo, zemeljski plin in električno energijo za potrebe podjetij na področju nekdanje jeseniške železarne in za uporabnike daljinskega ogrevanja Jesenic.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni