Gospodarstvo

Pidi se poslavljajo

Ljubljana, 31. 12. 2003 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Iztekel se bo rok, do katerega se morajo pooblaščene investicijske družbe preoblikovati bodisi v redne delniške družbe, investicijske družbe ali vzajemne sklade.

Posledic za same pide in vlagatelje ni, so pa za upravljavce, je pojasnil Borak. "Tisti, ki so jih upravljali in niso poskrbeli za pravočasno preoblikovanje, bodo po črki zakona izgubili dovoljenje za upravljanja pidov, agencija pa bo morala v dogovoru z drugimi družbami za upravljanje poiskati tiste, ki bodo zainteresirani, da zaključijo postopek preoblikovanja."

Družbe za upravljanje, ki so morale v skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pidov za soglasje k preoblikovanju zaprositi Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), so vloge na agencijo pošiljale še tik pred iztekom roka. Kljub temu se je večina pidov že preoblikovala, nekaj pa jih čaka še na soglasje. Za pide, ki soglasja za preoblikovanje ne bodo dobili, bo agencija takoj po novem letu pripravila načrt prenosa upravljanja na drugo družbo za upravljanje, je pojasnil direktor agencije Neven Borak. Družba za upravljanje namreč v skladu z zakonom izgubi dovoljenje za upravljanje, če preoblikovanja pida ni opravila pravočasno.

Večina že preoblikovanih družb se je odločila za preoblikovanje v redno delniško družbo oziroma t.i. finančni holding, le en pid pa se je po podatkih agencije odločil za preoblikovanje v vzajemni sklad. Tako se "tisto, kar je bilo verjetno že od samega začetka procesa nekako mišljeno kot končni cilj, ki bo dejansko pripeljal do večjega števila vzajemnih skladov iz tega preoblikovanja, ni uresničilo," je dejal Borak. Po njegovem mnenju je to posledica razmer, ki se niso razvijale tako, da bi se ustvarili vsi potrebni pogoji za vzajemne sklade. "Struktura naložb je taka, kot je nastala, in večina pidov praktično ni imela neke resne možnosti nabrati take naložbe, na podlagi katerih bi se preoblikovali večinoma tudi v vzajemne sklade," je ocenil Borak.

Kot pravi Borak, večina podjetij lovi skrajni časovni rok
Kot pravi Borak, večina podjetij lovi skrajni časovni rok FOTO: POP TV

Bolj resno pa so se po Borakovih besedah družbe za upravljanje lotile usklajevanja z določbami novega zakona o investicijskih skladih in družbah in njegovih podzakonskih aktov, ki podrobneje urejajo delovanje in organizacijo družb. Z zakonom morajo družbe svoje poslovanje uskladiti do 1. januarja 2004. Proces usklajevanja po Borakovih besedah poteka v redu in družbe se na uskladitve pospešeno pripravljajo. Agencija je tako v zadnjem času že prejela številne vloge za pridobitev licenc za člana uprave, kar je ena od zahtev zakona.

SORODNI ČLANKI