Gospodarstvo

Potrdili likvidacijo SIB

Ljubljana, 29. 12. 2003 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
P.K./P.M./STA
Komentarji
0

Delničarji SIB so potrdili predlog nadzornega sveta banke o prenehanju družbe in začetku postopka prostovoljne likvidacije.

Delničarji Slovenske investicijske banke so na skupščini izglasovali prostovoljno likvidacijo banke. Kar pomeni, da bo SIB počasi ugasnila. Vse posle bo prevzela Nova ljubljanska banka, sicer večinska lastnica.

Upniki bodo dobili svoje terjatve poplačane v celoti, posle SIB pa bo prevzela njena večinska lastnica Nova Ljubljanska banka (NLB). Likvidacija SIB bo opravljena v skladu s slovensko zakonodajo. Postopek likvidacije bo vodil Boris Slapnik, ki ga je skupščina za likvidacijskega upravitelja potrdila na predlog večinske lastnice NLB.

Nadzorni svet SIB je sklenil delničarjem predlagati likvidacijo banke 25. novembra, potem ko je presodil, da ne obstajajo več ekonomski razlogi za njen obstoj. Banka se je sicer v zadnjih mesecih trudila znižati stroške, vendar kljub temu ni ustvarila dovolj čistih prihodkov. Zaradi preteklih izgub banka tudi nima zakonsko predpisane kapitalske ustreznosti. Nadzorni svet je še ocenil, da ne obstajajo realne možnosti, da bi SIB do konca leta izpolnila vse zahteve, ki ji jih nalaga odredba Banke Slovenije.

SIB banka
SIB banka FOTO: POP TV

Odločitev za likvidacijo je bila po mnenju nadzornega sveta edina sprejemljiva možnost, v kateri ne bodo oškodovani upniki in stranke SIB.

S sklepom skupščine o likvidaciji SIB bo od dneva izdaje odločbe s strani Banke Slovenija njeno poslovanje omejeno. To pomeni, da se banka ne bo več smela ukvarjati z opravljanjem bančnih in drugih finančnih storitev, da ne bo smela opravljati menjalniških poslov in storitev plačilnega prometa za tretje osebe, lahko pa bo za imetnike računov opravljala izplačila v breme njihovih računov in sprejemala vplačila v dobro njihovih računov.

"To pomeni, da banka ne bo smela opravljat nobenih novih poslov, niti podaljševati starih poslov, ne bo smela upravljat menjalniških poslov, ne bo smela upravljat plačilnega prometa za tretje osebe, bo pa lahko plačilni promet opravljala za svoje stranke, se pravi bodo še vedno polagali denar in dvigali iz svojih računov," je povedal Janez Senčar, pomočnik uprave Nove Ljubljanske banke.

V postopku likvidacije, ki ga bo nadzorovala Banka Slovenije, bodo postopno s prodajo premoženja banke poplačani vsi upniki, morebitni preostanek likvidacijske mase pa bo razdeljen delničarjem glede na velikost lastniškega deleža. Tudi v postopku likvidacije ostaja v veljavi patronatska izjava, ki jo je za SIB izdala NLB in ki pomeni, da NLB jamči za izplačilo vseh obveznosti SIB.

Iz NLB so še sporočili, da je SIB 1. decembra prodala slabe terjatve razreda D in E družbi Factor Leasing, pri čemer so bile izvzete terjatve po t.i. DEG programu. Tako je SIB izboljšala svoj likvidnostni položaj in z bolj čisto bilanco pričakala skupščino delničarjev.

Kot je znano, je NLB po opravljenem skrbnem pregledu SIB kot edina ponudnica 9. maja podpisala pogodbo o nakupu 78,78-odstotnega deleža SIB. NLB je tako kupila 1.094.188 navadnih delnic, 19. maja pa ponudila delničarjem odkup še preostalih 294.812 navadnih imenskih delnic in povečala lastniški delež v SIB na 80,78 odstotka.

"Kot večinska delničarka je NLB vložila znatna prizadevanja za sanacijo razmer v SIB in v iskanje kupca. Vsi napori NLB kot večinskega delničarja, da s prodajo banke ohrani samostojen pravni subjekt in s tem nudi možnost nadaljnje zaposlitve večini zaposlenih, so bili neuspešni, saj so zaradi naknadno vloženih tožb s strani javnega podjetja Energetika Ljubljana postali pogoji prodaje za morebitnega kupca nesprejemljivi in je odstopil od namere o nakupu. Prav tako kljub številnim naporom niso bila uspešna pogajanja z Energetiko Ljubljana o odstopu od tožb ali sodni poravnavi," so napisali v NLB.

Slovenska investicijska banka je letos poskrbela za eno izmed večjih gospodarskih afer. Javno podjetje Energetika je bilo zaradi nakupa 80-odstotnega deleža banke pred dvema letoma ob vsaj tri milijarde tolarjev. Zaradi sumljivih poslov so že vložene tri kazenske ovadbe. In zdaj je prva slovenska banka v prostovoljni likvidaciji. Kdaj bo s Slovensko investicijsko banko čisto zares konec, pristojni ne vedo povedati, morda v nekaj mesecih, v pol leta, v enem letu.

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3