Gospodarstvo

Svea Zagorje ne bo delila dividend

Zagorje, 15. 10. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Skupni znesek čistega dobička Svee v celoti ostane nerazporejen, so odločili delničarji te zagorske delniške družbe.

Gre za skoraj 253 milijonov tolarjev revaloriziranega nerazporejenega dobička iz preteklih let ter iz leta 2000. Delničarji - navzočega je bilo 89 odstotkov kapitala - so sprejeli tudi poročilo o poslovanju družbe za leto 2000, skupaj z mnenji revizorske družbe PriceWatherhouseCoopers iz Ljubljane in nadzornega sveta Svee.

Skupščina delničarjev je razrešila Tomaža Klopčiča z mesta člana nadzornega sveta in na njegovo mesto imenovala Stanislava Kocija. Na predlog uprave in nadzornega sveta je tudi pooblastila upravo, da izvede nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati deset odstotkov osnovnega kapitala družbe. Najnižja cena, po kateri lahko uprava kupi lastne delnice, znaša 1000 tolarjev, najvišja pa 4600 tolarjev. Namen pridobivanja lastnih delnic je zagotovitev kapitalske ustreznosti. Pooblastilo velja 18 mesecev, uprava pa ne sme pridobivati lastnih delnic izključno z namenom trgovanja.

Svea, ki zaposluje 261 ljudi, je lani ustvarila skupno 3,87 milijarde tolarjev skupnih prihodkov in nekaj manj kot 44 milijonov tolarjev čistega dobička.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA