Gospodarstvo
Oglas

Znanje in izobrazba vam odpirata vrata v lepšo prihodnost

Kranj, 09. 02. 2009 14.37 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Fakulteta za državne in evropske študije je zasebna šola z javno koncesijo, ki izvaja kakovostno izobraževanje na različnih strokovnih smereh.

FDŠ
FDŠ FOTO:

Pester izbor študijskih programov in različnih stopenj le-teh nudi priložnost mnognim znanja željnim ambicoznim posameznikom. Redno se lahko vpišejo tudi zaposleni kandidati.

Redni vpis je koncesioniran, zato ŠOLNINE NI (število mest pa je omejeno). Za vas FDŠ organizira informativne dneve v Kranju in v Mariboru, vi pa izberite tisto, ki vam je najbližje.

Programi, ki jih je na FDŠ mogoče vpisati v študijskem letu 2009/2010 so naslednji:

- Dodiplomski študij "Javna uprava" – I. stopnja
je program FDŠ, ki nudi veliko priložnost za vse mlade, ki jih zanima delo v javni upravi. Z pridobljeno izobrazbo se lahko potegujete za poklice, ki so tipični za uradniška delovna mesta v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Ne pozabite, da se v časih velikih ekonomskih preobratov država najzaneslivejši delodajalec.
Cilj študija v okviru programa Javna uprava je izobraziti študentke in študente za opravljanje normativne funkcije, kot ene od najpomembnejših funkcij državne uprave in uprave v lokalnih skupnostih tako, da se bo ta opravljala v skladu z evropskimi standardi, njeni izvajalci pa bodo sposobni komunicirati tudi z mednarodnim okoljem.

- Strokovni magisterij "Javna uprava" – II. stopnja

Upravno-organizacijska smer
Program zagotavlja kompetence vsem, ki se ukvarjajo z organizacijo in vodenjem upravnih organov.

Upravno-procesna smer
Program zagotavlja kompetence vsem, ki izvajajo splošne upravne postopke in posebne upravne postopke.

Upravno-evropska smer
Program zagotavlja kompetence vsem, ki poleg upravnih, izvajajo tudi predpise EU in jih uporabljajo pri svojem delu v Sloveniji ali pa se usposabljajo za službe v EU.

- Strokovni magisterij "Mednarodne in diplomatske študije" – II. stopnja
Program je zasnovan za izobraževanje strokovnjakov na področju diplomacije in mednarodnih odnosov.

Mednarodna smer
Program zagotavlja kompetence vsem, ki poklicno delujejo na področju mednarodnih odnosov in primerjalnega prava.

Diplomacija
Program zagotavlja kompetence vsem, ki poklicno delujejo v diplomaciji.

- Doktorski študij »Javna uprava« – III. stopnja  (v postopku akreditacije)

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Prvi semester je namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, ki omogočajo uvod v doktorski študij. Drugi semester je namenjen oblikovanju dispozicije za doktorsko disertacijo. Tretji in četrti semester sta namenjena individualnemu delu pri doktorski disertaciji ob pomoči mentorja in morebitnega somentorja. To se  v petem semestru poveže s seminarjem za pripravo disertacije, v  kateri kandidati predstavijo pripravljeni osnutek disertacije in prejmejo napotke za nadaljnje dopolnitve, tako da lahko delo zaključijo do konca šestega semestra.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA