21°C
Podatki za dan: 17. 9. do 24.00
Oboleli
281,790
+281790
+100%

Od srede obvezen kriterij PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
AVTOR
Urša Zupan / Anže Božič / Tanja Volmut /
KOMENTARJI
3455
Vlada je na dopisni seji sklenila, da bo od srede, 15. septembra, kriterij PCT (preboleli, cepljeni in testirani) obvezen za vse zaposlene in samozaposlene v državi – gre za okoli 900.000 državljanov. Testiranje oz. samotestiranje bo moralo biti vsaj enkrat tedensko, stroški pa bodo breme delodajalca. Po novem bo PCT-pogoj obvezen tudi za uporabnike storitev, kot so banke, pošte, trgovine s tehničnim blagom in oblačili, celo javni prevoz in obisk zdravnika. Pogoja PC za zaposlene v državni upravi pa Janševa vlada očitno zaenkrat še ne bo udejanjila.

VEČ VIDEOVSEBIN

01:08

Iz 24UR: Odzivi na spremembe odloka

03:25

Iz 24UR: PCT obvezen povsod

 

Vlada je danes izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. 

"Odlok začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji, in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov" so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji. 

Odlok začne veljati v sredo, 15. septembra, s tem pa preneha veljati predpis, ki je do sedaj urejal navedene vsebine.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 
Vlada RS

Prebolevnost spet velja samo šest mesecev

Pogoj PCT osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. 

Vlada je tudi znova skrajšala čas veljavnosti kriterija prebolevnost na 180 dni, torej na šest mesecev in ne na osem, kolikor je veljalo zadnjih nekaj dni. "Prebolevnik PCT-pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni," so zapisali v sporočilu.

Testiranje oz. samotestiranje vsaj enkrat tedensko

PCT-pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. 

PCT-pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.  

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. 

Od srede dalje je pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev.
Od srede dalje je pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev.FOTO: Dreamstime

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 

- osebam, ki so mlajše od 12 let,

- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in

- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. 

 

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. 

 

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,

- specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra. 

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.  

Sprememb pri začasni omejitvi zbiranja ljudi ni. Od sredine avgusta je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.

Maske na odprtem obvezne, če ni mogoče zagotoviti razdalje

Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. 

Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.  

Uporaba zaščitnih mask je obvezna na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
Uporaba zaščitnih mask je obvezna na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.FOTO: Dreamstime

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:

 

- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

- učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno, ko so v matičnemu oddelku,

- učence glasbene šole do vključno 2. razreda,

- vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

- govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,

- nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,

- osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,

- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,

- učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta in

- za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti. 

Odlok začne veljati v sredo, 15. septembra. 

Nova pravila prinašajo velike spremembe in odpirajo številna vprašanja. Za pojasnila smo prosili zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, ki pa danes ni bil dosegljiv. 

Kakšni so prvi odzivi?

Na Obrtni zbornici Slovenije (OZS) se strinjajo, da odlok velja za vse – tako javni kot zasebni sektor. Odloku načeloma, če bomo tako zajezili epidemijo, nihče ne nasprotuje, sprašujejo pa se, kdo in kako bo to nadzoroval. 

"Če je to sprejeto, verjetno ne bo drugače, da potnik s tem, ko vstopi na avtobus, tudi javi, da izpolnjuje ta pogoj. Verjetno so inšpektorji tisti, ki bodo izvajali nadzor. Tega, da bi izvajali kontrolo vozniki oz. prevozniki, si ne predstavljam oz. ne verjamem, da je kaj takšnega mogoče," je povedal Peter Horvat, direktor LPP. 

"Glede na to, da je vlada to danes sklenila, verjamem, da so tudi nekako predvideli, kako se bodo ti ukrepi izvajali. Predvsem pa računamo, da vse to ne bo padlo na breme delodajalcev," opozarja Branko Meh, predsednik OZS. 

"Če je ta odločitev z odlokom zakonita, ustavna ... to bodo najverjetneje presodili ustavni pravniki oz. Ustavno sodišče RS. Ker odlok je pač odlok in ne more biti nad zakonom, ki ga sprejme DZ RS," pa dodaja Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije.

Koronavirus pasica nova