27°C
Podatki za dan: 21. 7. do 24.00
Oboleli
258,465
+69
+0%

'V Sloveniji registrirana cepiva proti covidu-19 niso eksperimentalna cepiva'

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
AVTOR
Maja Pavlin /
KOMENTARJI
678
Zdravniška zbornica Slovenije znova opozarja, da trditve, da gre pri cepivih proti covidu-19 za eksperimentalna cepiva, ne držijo. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, na katero so naslovili vprašanja v povezavi s tem, je pojasnila, da so cepiva proti covidu-19, ki so trenutno v uporabi, pridobila dovoljenje za redno uporabo, ki velja eno leto in se lahko obnovi, če bo imetnik dovoljenja za promet obveznosti izpolnil v predpisanih rokih.

Zdravniška zbornica (ZZS) je že aprila in maja prejela vprašanja več vlagateljev v povezavi s cepivi proti covidu-19 in trditvami, da gre za eksperimentalna cepiva. Odbor za pravno-etična vprašanja pri ZZS, ki je obravnaval te vloge, je zato Javno agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zaprosil za odgovor na to vprašanje in pridobil stališče, da nobeno od cepiv, registriranih v Sloveniji, ni eksperimentalno zdravilo.

Kot je razvidno iz pojasnila JAZMP, je pogojno dovoljenje za promet v EU regulatorni mehanizem, ki omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil in cepiv, takoj ko so na voljo zadostni podatki, ki dokazujejo, da njihove koristi prevladajo nad tveganji. "Za ta zdravila in cepiva so po odobritvi vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in kontrole njihove varnosti," so zapisali. 

Cepiva proti covidu-19
Cepiva proti covidu-19FOTO: Shutterstock

 "Pogojno dovoljenje se uporablja pri tistih zdravilih, ki so namenjena za zdravljenje, preprečevanje ali diagnozo hudih, izčrpavajočih ali smrtno nevarnih bolezni oz. zdravil, ki se uporabljajo v nujnih primerih kot odziv na tveganja za javno zdravje, ki sta jih prepoznala bodisi Svetovna zdravstvena organizacija bodisi Evropska skupnost," so pojasnili. JAZMP kot primer zdravil, ki se umeščajo v to skupino, navaja t. i. zdravila sirote. 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) na Evropski agenciji za zdravila (EMA) lahko sprejme pozitivno mnenje za izdajo pogojnega dovoljenja za promet le na podlagi zadostnih podatkov o kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiva, ki dokazujejo, da je razmerje med koristjo in tveganji ugodno, še dodajajo.

JAZMP pojasnjuje še: "To pomeni, da so cepiva proti covidu-19, ki so trenutno v uporabi, pridobila dovoljenje za redno uporabo, ki velja eno leto in se lahko obnovi, če bo imetnik dovoljenja za promet obveznosti izpolnil v predpisanih rokih."

Koronavirus pasica nova