Slovenija

Skupščina ZPIZ o finančnih načrtih zavoda

Ljubljana, 17. 12. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na današnji seji obravnava predlog sprememb in dopolnitev finančnega načrta zavoda za leto 2003 in predlog finančnega načrta zavoda za leto 2004.

Po predlogu finančnega načrta za leto 2004 bo ZPIZ lahko začel primanjkljaj odplačevati šele konec leta 2004
Po predlogu finančnega načrta za leto 2004 bo ZPIZ lahko začel primanjkljaj odplačevati šele konec leta 2004 FOTO: POP TV

Po tem predlogu finančnega načrta bo ZPIZ lahko začel primanjkljaj v višini dobrih 23 milijard tolarjev odplačevati šele konec leta 2004. Na seji bodo med drugim obravnavali še osnutek sprememb in dopolnitev statuta zavoda, predlog pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in drugih izvedenskih organov ZPIZ ter poročilo o ravni pokojnin in drugih dajatev v obdobju od januarja do oktobra letos.

Spremembe in dopolnitve finančnega načrta zavoda za leto 2003 predvidevajo, da bodo celotni prihodki zavoda znašali 776,425 milijarde tolarjev in bodo za skoraj 15,73 milijarde nižji kot v finančnem načrtu za leto 2003. Glavna razlika gre na račun spremembe v ocenjeni višini prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zaradi spremenjene ocene gibanja plač se ocenjena višina prispevkov v primerjavi s finančnim načrtom zmanjšuje za skoraj 10,5 milijarde tolarjev. Celotni odhodki zavoda za leto 2003 so načrtovani v višini nekaj več kot 776,43 milijarde tolarjev in so za 9,35 milijarde nižji od sprejetega finančnega načrta.

Za leto 2004 je načrtovano, da bodo prihodki znašali dobrih 843 milijard tolarjev in bodo za 8,6 odstotka višji kot leta 2003. Celotni odhodki zavoda za leto 2004 so načrtovani v višini dobrih 839 milijard tolarjev in bodo za 8,1 odstotka višji kot leta 2003. ZPIZ bo lahko začel primanjkljaj oz. najeta posojila v višini 23,1 milijarde tolarjev odplačevati šele konec leta 2004.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA