Slovenija

200 milijonov tolarjev za odpravo posledic neurij

Ljubljana, 15. 07. 1999 19.46 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Vlada je danes obravnavala tudi informacijo o posledicah letošnjih naravnih nesreč in za interventne ukrepe oziroma najnujnejše sanacijske posege za odpravo posledic neurij s poplavo in plazovi zagotovila 200 milijonov tolarjev kot pomoč prizadetim lokalnim skupnostim. Prav tako je potrdila rebalans programa popotresne obnove.

Državna komisija za sanacije je letos prejela 60 vlog občin, ki ocenjujejo škodo zaradi naravnih nesreč v višini treh milijard tolarjev. Pri tem znaša prijavljena škoda zaradi julijskih neurij dobri dve milijardi tolarjev. Državno komisijo za sanacijo je vlada zadolžila, da do 22. julija letos pripravi predlog nujnih ukrepov.

Z rebalansom programa popotresne obnove je vlada na novo določila predviden razpored sredstev, prioritete in roke za izvedbo posameznih nalog popotresne obnove objektov. Rebalans predvideva zaključek popotresne obnove naseljenih stanovanjskih objektov, objektov gospodarskih dejavnosti, kmetijskih gospodarskih objektov in objektov lokalne infrastrukture do konca leta 2000.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA