Slovenija

Kakšne so sankcije za vožnjo brez vozovnice in kje je javni prevoz brezplačen?

Ljubljana, 16. 06. 2024 15.59 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
59

Je ukrep, po katerem je morala dijakinja drugega letnika gimnazije na sodišče, ker ni plačala vožnje z avtobusom LPP, pretiran? Preverili smo, kako je s sankcijami pri drugih prevoznikih. Družba Arriva je v letu 2023 obravnavala 163 primerov vožnje brez vozovnice, od tega 72 pri mladoletnikih. Primera, ki bi ga obravnavalo sodišče, še niso imeli. Tudi pri Marpromu v vseh letih delovanja niso podali nobenega predloga za postopek na sodišču zaradi vožnje brez vozovnice. Kaj pa mesta, ki ponujajo brezplačen javni prevoz? In zakaj bodo Jesenice že čez nekaj dni ostale brez mestnega avtobusa?

Potem ko smo poročali, da se mora dijakinja, ki se je na avtobusu LPP v Ljubljani enkrat peljala brez vozovnice, zglasiti na sodišču, saj so nadzorniki zaradi protipravno pridobljene koristi v višini 1,30 evra proti njej sprožili postopek, smo preverili, kako so sankcije za vožnjo brez vozovnic urejene pri drugih prevoznikih. 

Arriva: Primera, ki bi ga obravnavalo sodišče, še nismo imeli

Mestne avtobusne prevoze v Kranju, Kopru, Novemu mestu, Piranu, Ptuju, Škofji Loki in nekaj dni tudi še na Jesenicah izvaja družba Arriva.

Kot so nam sporočili, imajo z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje javnega potniškega medkrajevnega prometa, kar pomeni, da prevoze izvajajo skladno z zahtevami naročnika. V medkrajevnem javnem avtobusnem prometu ni enotne cene za vse prevoze, temveč je cena odvisna od linije in razdalje, ki jo potnik izbere. Pravice in obveznosti potnikov določajo splošni prevozni pogoji, ki so oblikovani skladno s področnimi zakoni in akti. 

Potniki v medkrajevnem prometu lahko uporabljajo listne ali terminske vozovnice. Potniku, ki uporablja prevoz, nima pa veljavne vozovnice, se zaračuna petkratna voznina od vstopne do ciljne postaje. Če potnik voznine ne želi plačati, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo. V primeru, da pride do zlorab vozovnic, pa imetnikom odvzamemo terminsko kartico oziroma ravnamo skladno z Zakonom o prevozih, pojasnjujejo.

"Pri osnovnošolcih seveda upoštevamo posebne okoliščine. Osnovnošolci namreč v večini primerov uporabljajo posebno organiziran avtobusni prevoz med domom in šolo. Razumemo, da se osnovnošolci še navajajo na odgovornosti, in skladno s tem tudi ravnamo. Zato prevoz lahko uporabijo tudi, če se jim zgodi, da pozabijo doma terminsko vozovnico in pri sebi nimajo denarja za plačilo prevoza na relaciji med domom in šolo," so zapisali. 

V letu 2023 so obravnavali 163 primerov vožnje brez vozovnice, od tega 72 pri mladoletnikih. Primera, ki bi ga obravnavalo sodišče, še niso imeli. 

Pri družbi Arriva so lani obravnavali 163 primerov vožnje brez vozovnice, od tega 72 pri mladoletnikih.
Pri družbi Arriva so lani obravnavali 163 primerov vožnje brez vozovnice, od tega 72 pri mladoletnikih. FOTO: Bobo

Marprom: V vseh letih svojega delovanja nismo podali nobenega predloga za postopek na sodišču zaradi vožnje brez vozovnice

Javni avtobusni potniški promet v Mestni občini Maribor izvaja Javno podjetje Marprom na 21 avtobusnih linijah na območju Mestne občine Maribor, delno v Občini Duplek, Občini Hoče - Slivnica in Občini Kungota.

Iz podjetja Javni holding Maribor (JHMB) so sporočili, da imajo v Mestni občini Maribor ukrepanje v primeru ugotovljene vožnje v mestnem potniškem prometu brez veljavne vozovnice opredeljeno v Splošnih prevoznih pogojih za javni prevoz. Obveznost potnika je, da si za prevoz z mestnim prometom kupi vozovnico in jo validira pri vstopu v vozilo. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja prevoznika, mestnega redarja ali inšpektorja tem izročiti vozovnico v elektronski pregled plačila voznine z vozovnico, pri čemer se je na njihovo zahtevo dolžan izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Mladoletni potniki se lahko izkažejo tudi s fotokopijo osebnega dokumenta s sliko.

V primeru, da kontrolor prevoznika, mestni redar ali inšpektor ugotovi, da imetnik personalizirane vozovnice, star do 15 let, pri sebi nima osebnega dokumenta oziroma kopije tega, se mu vozovnica ne odvzame, temveč se mu izreče ustni opomin. Ustni opomin se izreče le enkrat pod pogojem, da je vozovnica veljavna, tudi če ni validirana.

Potnik, ki nima vozovnice ali vozovnice ni validiral ob vstopu v vozilo, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja prevoznika, mestnega redarja ali inšpektorja. Potniku, ki ima neveljavno vozovnico ali vozovnice ni validiral, uporablja ponarejeno personalizirano vozovnico ali personalizirano vozovnico, ki je bila preklicana, kontrolor prevoznika, mestni redar ali inšpektor odvzame vozovnico. Kontrolor lahko tudi zahteva plačilo nadomestne prevoznine v višini 20-kratne vrednosti prevoznine na celotni liniji.

Kontrolor, mestni redar ali inšpektor lahko odvzamejo potniku personalizirano vozovnico tudi v primeru, če se potnik na njihovo zahtevo ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, s katerim bi dokazal imetništvo personalizirane vozovnice, ali če to uporablja oseba, ki ni navedena na njej kot upravičenec do uporabe vozovnice. V primeru odvzema vozovnice kontrolor potniku izroči potrdilo o odvzemu. Prejeto potrdilo je podlaga za ponovno izdajo odvzete vozovnice.

"Javno podjetje Marprom v vseh letih svojega delovanja ni podalo nobenega predloga za postopek na sodišču zaradi vožnje brez vozovnice. V takšnih primerih ravna v skladu z določili Splošnih prevoznih pogojev in Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu, ki ga je sprejel mariborski mestni svet," so pojasnili. 

Kontrolorji JP Marprom običajno na mesec obravnavajo okrog 25 primerov napačne uporabe in zlorabe vozovnic ter vožnje brez vozovnic, od tega se jih večina nanaša na starejše potnike, okrog pet pa na mladoletne.

Jesenice s 1. julijem ostajajo brez mestnega avtobusa.
Jesenice s 1. julijem ostajajo brez mestnega avtobusa. FOTO: Thinkstock

Nomago: Z zadnjo nadgradnjo in pocenitvijo IJPP vozovnic je število kršitev upadlo

Z Nomago mestnimi avtobusi se lahko zapeljete v Celju, Idriji, Krškem, Novi Gorici, Postojni, Velenju in Brežicah.

V omenjeni družbi pojasnjujejo, da redno opravljajo preglede na linijah medkrajevnega potniškega prometa. Kot je določeno tudi v njihovih splošnih pogojih, morajo potniki vozovnico hraniti do konca vožnje in jo na zahtevo voznika ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled. 

"V primeru ponarejene vozovnice, ko potnik ne želi predložiti ali nima veljavne vozovnice, mora plačati ceno vozovnice od prve postaje na liniji in petkratno doplačilno voznino za isto relacijo. Enako velja tudi v primeru terminske vozovnice, pri čemer je nadomestna voznina v tem primeru omejena na največ 100 evrov," so zapisali.

V skladu s splošnimi pogoji za javni prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu zgoraj opisanih primerov kršitev ne predajajo prekrškovnim organom.

"Z zadnjo nadgradnjo in pocenitvijo IJPP vozovnic je po naših opažanjih število kršitev upadlo, tudi sicer pa je primerov kršitev v medkrajevnem potniškem prometu zelo malo oziroma veliko manj kot v mestnem potniškem prometu. To je med drugim tudi posledica tehničnih specifikacij avtobusov, ki se uporabljajo v medkrajevnem potniškem prometu, manjšega števila vstopov/izstopov potnikov na posamezni postaji, večje preglednosti nad notranjostjo vozila," so našteli.

Otroci na avtobusu
Otroci na avtobusu FOTO: Shutterstock

Kaj pa brezplačen javni prevoz?

Medtem pa nekatera slovenska mesta, kot so Velenje, Ptuj, Nova Gorica in Murska Sobota, že več let ponujajo brezplačen javni prevoz.

Mestna občina Murska Sobota je septembra leta 2007 uvedla mestni avtobus Sobočanec. Mestna linija avtobusa znotraj mesta Murska Sobota je brezplačna za občane Mestne občine Murska Sobota z vozovnico Sobočanec, dijake z vozovnico Sobočanec, gibalno ovirane osebe ter člane invalidskih organizacij in invalidskih društev, ki se izkažejo z veljavno izkaznico pripadajočega društva, pa tudi za predšolske otroke in osnovnošolske otroke z veljavno izkaznico osnovne šole, ki jo obiskujejo v Mestni občini Murska Sobota. Občani iz naselij plačajo prevoz do mesta Murska Sobota po veljavnem ceniku, in sicer 0,65 evra s predložitvijo brezkontaktne vozovnice Sobočanec. 

V Mestni občini Velenje so brezplačno storitev javnega prevoza z avtobusi uvedli leta 2008. Ti vozijo po petih progah: rumeni, rdeči, modri, zeleni, oranžni in posebni popoldanski sobotni vožnji do pokopališča Podkraj. Prvo postajališče za vse proge je Avtobusno postajališče Velenje. Na vseh postajališčih so informativne table z voznim redom za posamezno postajališče. Na rumeni progi vozi Lokalc med tednom v najbolj obremenjenih urah na 15 minut. V času, ko je potnikov manj, vozi na 30 minut. Na rumeni progi vozi Lokalc ob sobotah od 7. do 14. ure (vsako uro). Po rdeči progi vozi Lokalc med tednom štirikrat dopoldan in štirikrat popoldan (pokopališče Podkraj). Med tednom Lokalc vozi tudi v KS Vinska Gora, KS Konovo, KS Škale - Hrastovec in KS Šentilj (dve vožnji dopoldan in dve popoldan). Ob nedeljah in praznikih Lokalc – razen v juliju in avgustu na rumeni progi – ne vozi.

Nekatera mesta, kot so Velenje, Ptuj, Nova Gorica in Murska Sobota, že več let ponujajo brezplačen javni prevoz.
Nekatera mesta, kot so Velenje, Ptuj, Nova Gorica in Murska Sobota, že več let ponujajo brezplačen javni prevoz. FOTO: Shutterstock

Na podlagi pobud občanov se je na območju Mestne občine Ptuj s 1. januarjem 2016 odprla brezplačna linija mestnega avtobusnega prevoza, imenovana Linija mestno jedro. Krožna linija se ob delavnikih izvaja s 30-minutnim intervalom z začetkom in zaključkom na parkirišču na Zadružnem trgu. Brezplačen javni mestni avtobusni prevoz je na razpolago vsem skupinam uporabnikov (mlajšim, starejšim in ekonomsko šibkim), s čimer zagotavlja minimalni prag mobilnosti za vse skupine prebivalcev. Iz izvedenih anket in opravljenih analiz je bilo ugotovljeno, da obstoječi javni potniški promet nikakor ne pokriva potovalnih potreb in teženj znotraj Mestne občine Ptuj, kot so povezave med osrednjim spalnim delom in starim mestnim jedrom ter trgovsko-poslovnim delom, termami, bolnišnico in pokopališčem.

Mestna občin Nova Gorica pa od uvedbe brezplačnih voženj opaža velik porast števila potnikov, ki jih je zdaj letno skoraj 500.000 oziroma skoraj trikrat več kot pred desetletjem. Javni mestni potniški promet je skupen za Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter - Vrtojba, čezmejna linija pa poteka tudi med Novo Gorico in Gorico, kar je še močan vidik medobčinskega in čezmejnega povezovanja. 

"Javni potniški promet povečuje izkoristek prometnega prostora, zmanjšuje prometne zastoje in težave s parkiranjem ter je okolju prijaznejši od avtomobilov. Pomembna je tudi njegova družbena vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo uporabljati (na primer starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). Kakovostni avtobusni in železniški sistem morata zato izpolnjevati nekatera merila, kot so cenovna sprejemljivost, lahka dostopnost, dobra povezljivost ter predvsem hitrost in kakovost storitve, da bosta postala zanimiva za potencialne potnike," pojasnjujejo na spletni strani.

Brezplačen javni prevoz postaja vse bolj priljubljena možnost za potovanje med mesti po Evropi. V želji, da bi zmanjšali globalno segrevanje in se spopadli z naraščajočimi stroški goriva, namreč vse več evropskih držav sprejema odločitve, da naredi javni prevoz brezplačen za (nekatere) uporabnike. S titulo "prva država na svetu, ki je ljudem po celotni državi ponudila brezplačni javni prevoz" se lahko pohvali Luksemburg. Oktobra 2022 se je Malta zapisala v zgodovino, ko je postala druga država v Evropi, ki je svojim državljanom ponudila brezplačne avtobusne prevoze. Enako so se odločili tudi v nekaterih mestih, med drugim v Talinu (Estonija), Avesti (Švedska), Dunkirku (Francija), Dewsburyju (Velika Britanija), Samokovu (Bolgarija) in Mariehamnu (Finska).

Jesenice s 1. julijem ostajajo brez mestnega avtobusa

Že čez nekaj dni, od 1. julija 2024 dalje, mestni potniški avtobus na Jesenicah ne bo več vozil. Kot so pojasnili na občini, so razpisali javno naročilo za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2024/25. Na razpis se je prijavil en ponudnik, Arriva, d. o. o., ki je za prevoz šolskih otrok oddal ponudbo v višini 1.283.918,16 evra (z DDV). 

Ta cena je precej višja, kot jo je Občina Jesenice Arrivi plačala v letu 2023, ko je znašala 297.955 evrov (z DDV). Na občini pravijo, da so nad takim dvigom cene osupli, saj menijo, da za tolikšno podražitev ni nobene ekonomske podlage.

Po objavi našega članka, v katerem smo povzeli podatke Občine Jesenice in zapisali, da je Arriva d. o. o. za prevoz šolskih otrok oddala ponudbo 1.464.000 evrov (z DDV), so nam iz podjetja sporočili, da ta znesek znaša 1.283.918,16 evrov (Z DDV). Prvotni zapis smo zato v tekstu spremenili.

"Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer občinski dolgoletni partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah, nesprejemljiva. Na Občini Jesenice se zavedamo, da vsako podjetje zasleduje svoje poslovne interese, vendar menimo, da tolikšen dvig cene v enem letu kljub vsem podražitvam na trgu ni upravičen. Po naših izračunih ponujena cena Arrive bistveno presega dejanske stroške tudi v primeru, da bi bili avtobusi in zaposleni vozniki namenjeni izključno izvajanju omenjenih šolskih prevozov," so zapisali.

Občina Jesenice zato na tako podražitev ne more pristati in je primorana iskati alternative za izvajanje šolskih prevozov. Ob tem že pripravljajo tudi novi model javnega mestnega potniškega prometa s ponudnikom, ki bo pripravljen graditi na dolgoletnem partnerstvu in od katerega bosta imela koristi tako izvajalec javnega mestnega potniškega prometa kot občani občine Jesenice.

Bo pa nemoteno in po ustaljenem voznem redu potekal medkrajevni javni linijski prevoz potnikov, je zagotovil župan mag. Peter Bohinec. In tudi šolski avtobusi bodo do konca šolskega leta vozili po običajnem voznem redu. "Normalno bodo vozili tudi v naslednjem šolskem letu," je napovedal.

Prikaz nasprotnih dejstev po 26. členu Zakona o medijih. "Ponudbena cena, ki jo je družba Arriva d.o.o. dala Občini Jesenice za izvajanje storitev posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice, znaša 1.172.528,00 EUR brez DDV,z DDV pa 1.283.918,16 EUR (in ne 1.464.000,00 EUR)." Arriva, d.o.o.

 • 20 - Liv Amiti E+ 3 (žensko)
 • 19 - Liv Vall E+ 2 (žensko)
 • 18 - Gravel kolo Giant Revolt 0
 • 17 - Giant Reign E+ 1
 • 16 - Giant Propel Adv Pro 0
 • 15 - Giant DailyTour E+ 1 RT
 • 14 - Giant Stance E+ 2 29
 • 13 - Liv Avail Adv 1 (žensko)
 • 12 - Giant Propel Advanced Pro
 • 11 - Giant Trance X E+ 1 Pro 29
 • 10 - Giant Talon 1 29 GE
 • 9 - Giant Defy Advanced 2
 • 8 - Giant TCR Advanced 1 Disc
 • 7 - Giant Explore E+ 2
 • 6 - Giant Trance X 1 29er
 • 5 - EnviLiv Advanced (žensko)
 • 4 - Liv Embolden E+ 1 (žensko)
 • 3 -Giant Propel Advanced 1ct
 • 2 - Giant Fathom E+ 2 Pro
 • 1 - Giant TCR Advanced SL 0

KOMENTARJI (59)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zoran pušenjak
17. 06. 2024 13.59
+1
Za vozovnico na sodišče. Ta pravi naši pa pokradejo milijone pa nič. In to je pravna država
zdravkob
17. 06. 2024 09.46
+1
Čisto slovensko. Pri nas bi še Goli otok nazaj postavili, oz. ga kar imamo, imenuje se Republika Slovenija.
JApajaDAja
17. 06. 2024 09.19
+2
ko so bila vsa podjetja še "naša, državna" last ,smo sedanji upokojenci iz svojih plač financirali vse...od vodovoda, tel.,plinskih napeljav, gradnjo blokov,bolnic, zdr.domov.,šol...potem so si "podjetni" vse spiHvatizirali....
damko 1
16. 06. 2024 21.37
+3
Privilogirancem sodišče pa miljone odpise...
devote
16. 06. 2024 21.12
+3
nedorecen sistem nekega podjetja nima kaj obremenjevat sodni sistem.. ce ne znate porihtat zadevo se pa naj vsak tretji vozi zastonj... se bolj bi morali ljudje izkoriscat ak blesav placilni sistem kot ga ima LPP. sodisce pa takih zneskov nima kaj procesirat , take vloge naj kar vratar sodisca pred vrati zavrne.
mackon08
17. 06. 2024 13.48
-1
devote ne bluzi če bi bilo tako bi se vsi vozili zastonj. Tri dni je trajalo, da je inspektor dal zadevo naprej. Če bi ta mati poklicala na firmo bi zadevo sigurno rešili na enostaven način. Ona pa kaj nas briga saj nam nič ne morejo.
Bikoborec
16. 06. 2024 20.54
+5
Vvazno, da so uni frej, ki so milijone nakradli. Hahahah, ne me smejat no
blazter
16. 06. 2024 20.50
V trgovini pa če kaj ukradejo, pa pravijo, da je brezveze prijavljat....
Holy50
16. 06. 2024 20.50
+5
Kot običajno MOL najhujši. Župan pa prodajo meglo.
zmerni pesimist
16. 06. 2024 20.07
+1
Ja važno je katere polti si
Ramzess
16. 06. 2024 20.06
-1
Kolikokrat ponovijo, da niso imeli takih primerov, seveda, če pa jih niso prijavili. Je razlika.
jedupančpil
16. 06. 2024 19.41
-2
kdo se voz s temi smrdljivimi trolami? razen ..... nesmem napisat
Tri pisane marjetice
16. 06. 2024 19.39
+5
Otroci plačajo, upokojenci zastonj. Diskriminacija na celi črti!!!!
Ramzess
16. 06. 2024 20.05
+0
Artechh
16. 06. 2024 19.21
-2
Zanima me kaj je primerna kazen ki bi se jo ljudje bali da bojo plačali i1.3e? Ker če ni take kazni se jutri začnejo vsi brez vozit in kaj potem?
Holy50
16. 06. 2024 20.48
+1
Cena mesečne. Tako imajo v normalnih državah urejeno.
Morgoth
16. 06. 2024 19.19
+14
Večkrat sem že videl, kako se zapečeni in zažgani zastonj vozijo, brez, da bi kdo karkoli ukrepal
jedupančpil
16. 06. 2024 19.41
+5
Kaj_je_res
16. 06. 2024 19.11
+16
Grem v Ljubljani na 6ko pred FDV. Spredaj, plačam z urbano. Skozi srednja vrata vletita dva temnopolta brez plačila. Nihče ju ne preganja. Enako na še eni postaji do centra. Vsi enaki, a nernakopravni?
Artechh
16. 06. 2024 19.21
+4
vrzwta1
16. 06. 2024 21.01
+3
Pa sej je v ceni ki jo placate vi ali jaz, vsteta se njihova vozovnica.
Betuul
16. 06. 2024 19.05
+1
Včasih je veljalo pravilo da,če nimaš polnitve ker na postaji ni polnilca za vozovnico! Te sme šofer zapeljati do prve postaje s polnilcem voznih kart!
Ramzess
16. 06. 2024 20.08
-1
oježeš
16. 06. 2024 19.00
+4
Je pa zanimivo, da dobrih zadev iz tujine, nihče ne želi prakticirati pri nas. Saj ni treba vsega ampak saj tisto kar je dobro za nas vse. Ampak vedno vztrajajo naši odločevalci o življenju nas državljanov na kdo ve kakšnih neumnostih, ki jih poberejo kdo ve kje. Toliko dobrih praks iz tujine pa ne želi nihče, da bi zaživele pri nas v Sloveniji. Smo res taki sovražniki med seboj, da želimo le drug drugemu slabo, posebej pa tisti, ki odločajo o našem načinu življenja imajo polno vsega in za njih zakoni in pravila ne veljajo? In upravičeno tujci gledajo na nas kot Balkance.
hoco
16. 06. 2024 18.44
+6
Plačilo vožnje z oglasnimi škatlabi bi morali vsi bojkotirati, dokler z njih ne odstranijo reklam.
Tri pisane marjetice
16. 06. 2024 18.20
+8
Sramota, otroci ki nič nimajo morajo javni promet plačevat medtem ko se upokojenci z pol miljona vrednimi nepremičninami lepo vozkajo zastonj. Diskriminacija brez primere!!!!
Janez Novak 13
16. 06. 2024 18.11
+4
Povečati število kontrol na mestnih avtobusih v Ljubljani. Obvezno. Od prve vožnje avtobusa do zadnje, ko gre v garažo. Vse dni v tednu. Kontrolorjem dodatek. Veliko jih boste ujeli. Veliko tega vidim, ker redno uporabljam LPP. Pogosto se zgodi, da potniku Urbana ne prime. Ampak sem prepričan, da imajo vsi s seboj še bančno kartico. In bi bil problem rešen. Vsak potnik brez veljavne vozovnice naj plača kazen. Red mora biti. Enako bi morali redarji/policisti bolj nadzirati kolesarje in pisati kazni. Po pločniku se pelje mimo policijske postaje in mimo policajev, ki se mu celo še umaknejo.
slovenc4321
16. 06. 2024 19.12
+4
ja nej placa kazen na licu mesta ne pa da mormo mladoletni it na sodisce to je pretirano
Janez Novak 13
16. 06. 2024 19.32
+0
2slovenc: verjemi, da zadeva ne bi šla na sodišče, če bi bila kazen plačana pravočasno. Prepričan sem, da je bila najprejo poslana položnica in potem so bili izvedeni ostali postopki. Kdo ali kaj daje ljudem pravico, da ne plačajo prevoza?
Ramzess
16. 06. 2024 20.11
-1
"Prepričan sem, da je bila najprejo poslana položnica in potem so bili izvedeni ostali postopki." V čem je potem razlika, po plačilu položnice ne smelo biti nobenih nadaljnih podtopkov.