Slovenija

Danes v DZ

Ljubljana, 17. 03. 1999 17.25 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

DZ je potem, ko se je seznanil s tretjim letnim poročilom varuha človekovih pravic za leto 1997 ter ga pospremil s sprejemom več za vlado zavezujočih sklepov, sklenil redno zasedanje, ki ga je začel 18. februarja in mu namenil 11 dni. Po ugotovitvi, da je postopek v zvezi s predlogom skupine poslancev za obnovo postopka pred ustavnim sodiščem o odločbi glede večinskega volilnega sistema v DZ končan, so poslanke in poslanci preostalih šest točk dnevnega reda te seje prenesli na dnevni red prihodnje, 12. redne seje. Ta se bo začela 23. marca. DZ je po sklenjeni obravnavi letnega poročila varuha človekovih pravic za leto 1997 med drugim podprl kritične ugotovitve in podprl priporočilo ombudsmana, da bi država ustanovila preživninski sklad, ki bi zagotavljal preživnino otrokom, ki jim jo preživninski zavezanec ne plačuje, ter skrbel za izterjavo neplačane preživnine od zavezanca. Z vidika otrokovih koristi naj bi preučili možnost ustanovitve posebnega varuha za otrokove pravice. Več pozornosti bi morali namniti uveljavljanju pravice do dela in organizirati pravno pomoč osebam, ki ne morejo plačevati visokih odvetniških tarif, še zlasti v tožbenih zahtevkih za preživnino, za delitev premoženja po razvezi zakonske zveze, v delovnih sporih in pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.