Slovenija

Danica Simšič prisegla kot županja

Ljubljana/Koper/Maribor, 09. 12. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

Na prvi, ustanovni seji se je nocoj sestal novoizvoljeni 45-članski Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Prva seja je bila več ali manj proceduralne narave. Na seji je slovesno prisegla nova ljubljanska županja Danica Simšič

Po slovesni prisegi je Simšičeva prvič v vlogi ljubljanske županje nagovorila svetnice in svetnike
Po slovesni prisegi je Simšičeva prvič v vlogi ljubljanske županje nagovorila svetnice in svetnike FOTO: Dare Čekeliš

Simšičeva si bo med drugim prizadevala mestu dati nekaj več socialdemokratskih vrednot, vzbuditi nekoliko več socialne in okoljske občutljivosti ter vzpostaviti več neposrednega sodelovanja z meščani. Pred slovesno prisego je zdaj že nekdanja ljubljanska županja Vika Potočnik, ki je slovensko prestolnico vodila od leta 1998, novi županji predala približno tri kilograme težko župansko verigo.

Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljala vestno in odgovorno, spoštovala pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana ter z vsemi močmi delovala za blaginjo mestne občine, njenih meščank in meščanov, je pred navzočimi prisegla nova ljubljanska županja Danica Simšič.

Po slovesni prisegi je Simšičeva prvič v vlogi ljubljanske županje nagovorila svetnice in svetnike. V pozdravnem nagovoru je izrazila pričakovanje, da bi čez štiri leta, ko se bodo ozrli nazaj, lahko rekli, do so storili marsikaj dobrega. "Seveda pri tem ne mislim le na tiste svetnice in svetnike, s katerimi želim vzpostaviti levosredinsko koalicijo, marveč prav vsakega med nami. Vsakemu je bilo podeljeno zaupanje zadostnega števila ljudi, da zdaj skupaj prevzemamo odgovornost za napredek in razvoj Ljubljane," je med drugim povedala. Ob tem je izrazila upanje, da bi z vsemi svetniškimi skupinami in svetniki različnih list vzpostavila dobro sodelovanje. Simšičeva se je poraženi protikandidatki Viktoriji Potočnik zahvalila za delo, ki ga je opravila, in ji izročila šopek cvetja.

S konstituiranjem mestnega sveta so novoizvoljeni svetniki nastopili svojo funkcijo, mandat dotedanjim svetnikom pa je prenehal. S konstitutivno sejo je svojo župansko funkcijo nastopila tudi nova županja, pred katero so zahtevna pogajanja o oblikovanju nove ljubljanske koalicije, ki bo imela v prihodnjih štirih letih "škarje in platno" pri ustvarjanju mestne politike. Koalicija uradno še ni oblikovana, Simšičeva si želi še naprej ohraniti koalicijo ZLSD in LDS, ki bi imela s 23 sedeži večino v mestnem svetu. Predmet koalicijskih dogovorov bo tudi število podžupanov, ki jih bo po novem imela Ljubljana. V prejšnjem mandatu je bil ljubljanski podžupan le eden, in sicer Anton Colarič.

Prvo sejo v novem štiriletnem mandatu ljubljanskega mestnega sveta je v skladu s poslovniškimi določili vodil najstarejši svetnik Janez Železnik (DeSUS). Po ugotovitvi navzočnosti so se svetniki najprej seznanili s poročilom mestne volilne komisije, nato pa so potrdili mandate svetnikov in sprejeli ugotovitveni sklep o izvolitvi nove županje. Ker funkcija županje ni združljiva s funkcijo članice mestnega sveta, je mestni svet potrdil, da je županji prenehal mandat članice mestnega sveta. Na prihodnji seji mestnega sveta bodo potrdili nadomestni mandat svetniku ali svetnici, ki bo namesto županje sedel v svetu. Simšičeva bo funkcijo ljubljanske županje opravljala poklicno. Zato bo morala odstopiti s funkcije državnozborske poslanke. Funkciji poklicnega župana in poslanca sta namreč nezdružljivi. V parlamentarnih klopeh jo bo najverjetneje zamenjala Jerca Mrzel.

Na seji so na tajnem glasovanju izvolili sedemčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sestava komisije odseva sestavo mestnega sveta, tako da imajo po enega člana v njej štiri najmočnejše stranke (LDS, ZLSD, SDS in NSi), tri člane pa so imenovale preostale stranke oz. liste, zastopane v mestnem svetu. Omenjeni komisiji bo predsedoval Slavko Slak (LDS), v njej pa bodo še Stanko Brezovar (ZLSD), Gregor Gomišček (SDS), Franc Slak (NSi), Janez Žagar (SLS), Branko Omerzu (DeSUS) in Dominik S. Černjak (SMS).

Na seji pa je za manjši zaplet poskrbel svetnik SDS Peter Sušnik, ki je vložil pritožbo zoper odločitev mestne volilne komisije in mestnemu svetu predlagal, da ne potrdi mandatov svetnikov in svetnic. Po njegovem mnenju je mestna volilna komisija ugotovila izvolitev svetnikov na podlagi nepopolnega izida volitev. Nekateri volilni odbori naj namreč ne bi upoštevali preferenčnih glasov, ki so jih posameznim kandidatom namenili volivci. Mestni svet je Sušnikovo pritožbo zavrgel kot prepozno. Zavrgli so tudi pritožbo zunajparlamentarne Stranke ekoloških gibanj (SEG) in Evite Leskovšek, ki so zahtevali revizijo štetja glasovnic.

V novem mestnem svetu je sicer LDS pripadlo 15 mandatov, ZLSD osem, SDS sedem in NSi štirje, od parlamentarnih strank pa so se v ljubljanski mestni svet prebili še DeSUS in SLS - vsaki sta pripadla po dva mandata, ter SMS in SNS, ki sta zastopani z enim svetnikom. Poleg njih imajo v mestnem svetu nekaj predstavnikov tudi neodvisne liste. Tako bo imela lista Ljubljana, moje mesto dva mandata, Lista za čisto pitno vodo in lista Rad imam Ljubljano (RIL) po enega, prav toliko pa tudi zunajparlamentarna stranka Zeleni Slovenije.

Na listi LDS so bili izvoljeni Viktorija Potočnik, Darko Štrajn, Marija Dunja Piškur Kosmač, Slavko Slak, Majda Širca, Igor Omerza, Cvetka Selšek, Stanislav Radovan Pejovnik, Marjeta Vesel Valentinčič, Janko Moederndorfer, Stanislava Marija Ferenčak Marin, Peter Jožef Božič, Eva Strmljan Kreslin, Miha Koprivšek in Roman Jakič. Na listi ZLSD so bili izvoljeni Metka Tekavčič, Danica Simšič, Stanko Brezovar, Boris Makoter, Angela Murko-Pleš, Anton Colarič, Maja Čepič in Miloš Pavlica. SDS bodo v mestnem svetu zastopali Dimitrij Kovačič, Andrej Bručan, Milan Zver, Jože Zagožen, Bojana Beovič, Peter Sušnik in Gregor Gomišček. NSi ima štiri svetnike, in sicer Janeza Drobniča, Franca Slaka, Janeza Vrboška in Marijo Šterbenc. Po dva svetnika imajo SLS, in sicer Janeza Žagarja ter Draga Čeparja, lista Ljubljana, moje mesto (izvoljena Janez Sodržnik in Marinka Levičar) ter DeSUS, ki jo bodo zastopali Branko Omerzu in Janez Železnik. SMS bo v mestnem svetu zastopal Dominik Sava Černjak, SNS Zvone Penko, Listo za čisto pitno vodo Mihael Jarc, Zelene Miha Jazbinšek, listo RIL pa Samo Kuščer.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni