Slovenija

DDV za zdaj ostaja enak

Ljubljana, 04. 10. 2006 09.07 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
B.M./STA/I.H.
Komentarji
1

Opozicija je kljub Bajukovim zagotovilom prepričana, da je zvišanje DDV dejstvo in ne le možnost.

Finančni minister Andrej Bajuk: 'Tega ne bomo storili za vašim hrbtom,' je odgovoril poslancem opozicije na njihove bojazni o povišanju DDV.
Finančni minister Andrej Bajuk: 'Tega ne bomo storili za vašim hrbtom,' je odgovoril poslancem opozicije na njihove bojazni o povišanju DDV. FOTO: POP TV

Poslanci in poslanke so zaključili dvodnevno razpravo o davčni reformi in sklenili, da je paket sedmih davčnih zakonov primeren za nadaljnjo obravnavo. Cilj reforme naj bi bil nižja dohodnina za fizične osebe in razbremenitev gospodarstva.

V okviru razprave je bil danes največ pozornosti deležen predlog zakona o DDV. Čeprav predlog zakona ne predvideva zvišanja stopenj davka, so opozicijski poslanci v razpravi izražali bojazen pred tem. Obravnavani zakon odpira vrata zvišanju stopenj DDV, vlada pa ga napoveduje tudi s predlogom proračuna za leto 2008, so opozarjali. Če temu ne bi bilo tako, bi po besedah Milana Cvikla (LDS) morala vlada v predlogu proračuna za leto 2008 predvideti za 50 do 70 milijard tolarjev nižje prihodke.

Paket sedmih davčnih zakonov vključuje: zakon o dohodnini, zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, zakon o davčnem postopku, zakon o davku na dodano vrednost, zakon o davku na promet nepremičnin, zakon o davku na dediščine in darila ter zakon o davku na vodna plovila.

Koalicijski poslanci so nasprotno opozarjali, da ta zakon sploh ne govori o dvigu stopenj DDV. Zakonski predlog je po njihovem prepričanju dober, saj vnaša nekatere pomembne poenostavitve. Finančni minister Andrej Bajuk je zavrnil bojazen, da bo vlada zvišala stopnje DDV. Vlada v predlaganem zakonu res ohranja določilo iz leta 1998, po katerem se lahko stopnja DDV z zakonom o izvrševanju proračuna poveča ali zmanjša za do 15 odstotkov, vendar pa se bo za to odločila le v primeru, da bo to res potrebno, je pojasnil. Zelo verjetno pa ne bo potrebno. "Zaenkrat imamo dobre razloge, da resnično mislimo, da do povišice ne bo prišlo," je zagotovil. Če pa bo, bo vlada to storila v skladu z zakonom in demokratično usmeritvijo Slovenije. "Tega ne bomo storili za vašim hrbtom," je zagotovil poslancem.

V predlogu zakona o DDV se ohranjata dve davčni stopnji - višja 20 in nižja 8,5 odstotna
V predlogu zakona o DDV se ohranjata dve davčni stopnji - višja 20 in nižja 8,5 odstotna FOTO: POP TV
Zakoni, ki jih je vlada sprejela sredi septembra in predlagala v obravnavo po rednem postopku, morajo stopiti v veljavo s 1. januarjem 2007, saj urejajo način obdavčevanja pravnih in fizičnih oseb že v letu 2007.

V predlogu zakona o davku na dodano vrednost se ohranjata obstoječi stopnji DDV - višja 20 in nižja 8,5 odstotka. Zavezanci, ki opravljajo oproščeno dejavnost (npr. šole, vrtci, zdravstveni domovi, društva, nepridobitne organizacije), ne bodo več vodili evidenc in predlagali davčnih obračunov. Prag za obdavčljiv promet se povečuje z 20.800 evrov na 25.000 evrov. Ukinjajo se posebne evidence za DDV. Vračilo presežka DDV ni več omejeno in se davčnemu zavezancu vrne v 60 dneh.

Poslanci in poslanke so pred koncem izredne seje soglasno s 70 glasovi za sprejel zakon o določitvi minimalne plače. Zakon določa, da minimalna plača - to je najnižji znesek, ki ga delodajalec lahko izplača delavcu za delo v polnem delavnem času - od 1. avgusta letos znaša 125.052 tolarja, zajamčena pa 56.970 tolarjev.

Med prednostmi zakona o DDV so v koalicijskih strankah izpostavljali predvsem oprostitev obračunavanja DDV za t.i. male davčne zavezance do predlaganega praga obdavčljivega prometa v višini 25.000 evrov. Prav tako vidijo pomembno poenostavitev v opuščanju nekaterih posebnih davčnih knjig za vodenje DDV. Zadovoljni so s predlogom, da ne bi bili več postavljeni vrednostni limiti za vračilo presežka DDV. Pozdravljajo pa tudi uvedbo t.i. davčnih skladišč, kar pomeni, da se rok za plačilo DDV odloži do iznosa določenega blaga iz davčnega skladišča.

Konec blefiranja pri kupoprodajnih pogodbah?

Z zakonom o davku na promet nepremičnin se to področje ureja na celovit način, stopnja davka pa ostaja pri dveh odstotkih, je povedal državni sekretar za davke Andrej Šircelj. Predmet obdavčitve ostaja nespremenjen, davek po tem zakonu bo torej treba plačati pri prodaji vsake nepremičnine, od katere ni bil plačan DDV, je poudaril Šircelj. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec nepremičnine. Obveznost plačila davka nastane v trenutku sklenitve pogodbe, stopnja davka pa ostaja v višini dveh odstotkov od davčne osnove.

Zakon o obdavčitvi nepremičnin predvideva novo postavko - obdavčitev finančnega najemnika
Zakon o obdavčitvi nepremičnin predvideva novo postavko - obdavčitev finančnega najemnika FOTO: POP TV

Ker prodajalci in kupci nepremičnin znižujejo znesek davka na promet od nepremičnin tako, da v pogodbi za prodajo nepremičnine navedejo nižji fiktivni znesek od dejanskega, bo po novem davčna osnova prodajna cena nepremičnine le, če ne bo nižja za več kot 20 odstotkov od posplošene tržne cene. Če bo prodajna cena nepremičnine, zapisana v pogodbi, nižja, bo davčna uprava pri določanju osnove za obdavčitev upoštevala individualno ocenjeno tržno vrednost nepremičnine.

Novost predloga zakona o obdavčitvi nepremičnin je tudi obdavčitev finančnega najemnika. Med obdavčljive transakcije so vključene prenos lastninske pravice na objektu pod stavbno pravico, prenos lastninske pravice zaradi priznanja (so)lastninske pravice kot posledice gradnje čez mejo oz. kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine ter prenos lastninske pravice ob razdelitvi lastnine. Širi se tudi obseg oprostitev plačila davka.

Višji davki za darila nesorodnikom

S predlogom zakona o davku na dediščine in darila se inštitut davčnega zavezanca razširja na pravne osebe zasebnega prava. Ohranja se oprostitev za prvi dedni red ter povečuje progresivnost za dediščina in darila za osebe, ki z zapustnikom oziroma darovalcem niso v sorodstvenem razmerju.

Novi bodo tudi davki na plovila, namenjena čistim užitkom: Čim večja jahta, tem višji davek.
Novi bodo tudi davki na plovila, namenjena čistim užitkom: Čim večja jahta, tem višji davek. FOTO: Dare Čekeliš

Novi davki na plovila

Predlog zakona o davku vodna plovila nadomešča sistem obdavčitve plovnih objektov, ki so zajeti v zakonu o davkih občanov. Višina obdavčitve plovil je določena s splošno obdavčitvijo ter glede na dolžino plovila in moč pogona. Davčna obveznost se zmanjša glede na starost plovila in glede na to, ali se uporablja za pridobitno dejavnost

SORODNI ČLANKI

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

miskox@hotmail.com
04. 10. 2006 11.47
Zanima me, kaj je z oprostitvijo plačila davka od prometa nepremičnin pri prodaju stanovanja, če se kupi večje stanovanje? To je bilo zaslediti v medijih. Ali lahko kdo pove kaj več?